Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: иллада иллада джазады: Метин, артта сеннге акъыл тёгюб турсала уа не этериксе? Акъылсыздан есе акъыллы игиди Акъылсызы тууар чачылыса ингирде юйге келебилмейди сора аны излерге керек болады иллада иллада джазады: Метин, Азбузда форумунгнан башха бир форумунгу кетергенми эткенсе? Огай турады барысыда Кетерирге да боллукъма ишлемейди кайсыда киши келиб джазмайды Алай ете каматур га джыйылыб къаллык болурма алайда хар не да табды кюн сайын 600-700 адам киреди

иллада: tinibek энди англадым. Сора Мадина акъыл токъмакъла этиб ийерге керекти сеннге. Мен сеннге Билалны назмуларын окъургъа баргъан эдим. О бир джанында джазгъанынгы да керген эдим, башха назмулары болу анда деб къарагъанымда ачылмады. Адамланы атлары джазылгъан бети кёрюнеди, а форумны ал бети кёрюнмейди.

tinibek: иллада иллада джазады: Мен сеннге Билалны назмуларын окъургъа баргъан эдим. О бир джанында джазгъанынгы да керген эдим, башха назмулары болу анда деб къарагъанымда ачылмады. Адамланы атлары джазылгъан бети кёрюнеди, а форумны ал бети кёрюнмейди. Былайга бир къара кёрюнюрге керекди Laypanlanı bilal


иллада: tinibek сау бол. Быланы азбузда окъугъан эдим

иллада: Ансар, Мурат экигизден бир зат бир сорайым... Форумгъа кириб бу темагъа кирмей нек кетесиз бир айтагъыз? Огъесе тилми тутасыз джангы тюшкен келинлеча не? Англамадым нек тынглагъаныгъызны

Огъары Учкулан : tinibek къаматур сайтны форуму бармыды?

tinibek: Огъары Учкулан Огъары Учкулан пишет: къаматур сайтны форуму бармыды? Барды кире туругуз

mur: индира да анда мунда бизге бир сёзню юсюнден соруу сораэдинг, эндиуа соргъанда этмейсе. А кесим ангыламагъан ушакъкъада кошулалмайма .

къарачайлы: иллада да келеме, къарайма, сёз къошар джерим болса къошама, болмаса уа окъуймада кетеме

иллада: mur эндиуа соргъанда этмейсе. Мен богъан сёзлени билиб, энди сизни сынаргъа деб олтура эсем а? къарачайлы , сиз Мурат экигиз сёз къошуллукъ джеригиз болмаса да хапар айтыб туругъуз, ансы неди бу тынглауугъуз. Къызла болса англарыкъ эдим, тил тутаргъа юйрене болула деб, а сизге уа аллай зат керек тюлдю Мени сёзлерим бошалыб къаллыкъты, кёб селешсем артта селешмей бир-бирибизгеми къараб олтурлукъбуз? Таурухла айтыгъыз. назмула окъугъуз, джырлагъыз, только тынглаб турмагъыз Неда сау кюнню не зат этиб олтургъансыз аны айтыгъыз... бир джаныннан будем вас контралировать в дали от дома ким биледи не хатала этиб айлангъаныгъызны , и бир джаныннан хапар айтырыкъсыз бизге... Тема табыб бердимми? Энди хапар айтыгъыз

къарачайлы: иллада кел тебсейик

иллада: а мен тебсей билмейме дак што, олтуруб хапар айтаса

къарачайлы: таурухму айтайым, тауранмы айтайым? Огъесе джомакъ айтыбмы къууандырайым?

всезнайка: къарачайлы пишет: тауранмы айтайым? Муну магъанасы неди? аитсанг а, биз да тынгылар эдик

къарачайлы: всезнайка билсем а уа не джазыкъ эдим , гитчечик сагъатымда къарт анам алай айтыучан эди, къалай эседа аууз чыгъармачылыкъны бир тюрлюсю болур, сора бир зат сорайым сен билирге керексе-таурух бла джомакъны не башхасы барды?*

иллада: всезнайка сендамы билмейсе? къарачайлы пишет: таурух бла джомакъны Таурух-сказка джомакъ-загадка боллукъ тюлмюдю? джумбакъ дейдиле къазакъла загадкагъа аны ючюн алай сагъыш этеме

иллада: къарачайлы сен айтыргъа айт, мен тынгларыкъма джукъламай кёзлерими да ма былай джандырыб ийнанамыса?

къарачайлы: иллада бизде загадкагъа эл берген джомакъ дейдиле, малкъарлыла уа элбер дей болурла дейме, да мена уа а бир айта башласам, шахерезадан -затдан оу боллукъма

иллада: къарачайлы хы мен сени уже бир роман теннгли хапар джазгъан болуса деб келсем, сен эндта джукъ джазмагъан кёреем Былайда бир темагъа ма быллай фраза джазгъан эдим, аннга сау кюнню сагъышлы болуб айланнганма тюзмю джаздым, огъесе терсми ди деб "... кёзлерин ингишке салыб..." дебми айтса тюз бооллукъту, огъесе "... кёзлерин ингишке ийиб..."

къарачайлы: Илладатюзю -кёзлерин энишге ийиб, боллукъду

иллада: иллада пишет: ингишке къарачайлы пишет: энишге тюз джазмагъанма не? мен джазгъан сёз "тонкий"(ингичке) сёзге ушай кёреем

Abrek: Метин, Сена былайда бир къыз Туркиядан адам излейди. Кёз бир джтдиригиз! http://karachays.borda.ru/?1-14-0-00000049-000-0-0#001

иллада: Эки "къ" эшитилген сёзлени джаза билмейме... чатта мен "къоркъхан" деб сёз джазгъанма, аны да тюз джазгъаныма ишекли болуб олтурама къоркъХан - къоркъГЪан - къоркъКЪан ма бу юч вариантны къайсысы тюз болады джазаргъа?

Abrek: къоркъгъан

всезнайка: иллада къоркъгъан

иллада: Abrek нек ачу этессе, Мадинача джашырыб къойсанг а ачу эткенинги Эки "КЪ" джазылмайды да? алай эшитилген заманда "къГЪ" дебми джазаргъа керекти?

Abrek: иллада

къарачайлы: Илладамен школдан эсимде къалгъан эсе былай болургъа керекди- п, т, к, a, с, ш, щ, х, ч, ц тауушладан сора -ха юлгю - таш-ха , а, о, у, ы, ачыкъ тауушладан сора къ, б, д, г, в, з, ж, гъ, дж тунакы тауушла келселе -гъаюлгю- тар-гъа, е, ё, и, ю ачыкъ тауушладан сора келген бютеу тунакы тауушладан сора -ге джазылалды ,юлгю - джел-ге н, нъ тауушладан сора уа -нъа/-нъе юлгю- джан-нга сен айтханда бу джорукъну тамалында къурала болур

иллада: къарачайлы , сау бол. распечатать этиб алайымда, эсимде сакъларгъа кюрешейим... как раз бир кесек бош заманым боллукъту

mur: Альбертда кёрюнмейди неэседа...полная версия страницы