Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

къарачайлы: Alan kmv

всезнайка: Джамагъат -къаидасыз? Къурманыгъыз къабыл болсун! алай болса да, былайгъа да келе туругъуз! Ата Джуртум

къарачайлы: всезнайка Былайдабыз! Биргелей, Аллах келир къурманнгада сау эсен джетдирсин!


иллада: всезнайка пишет: Тонио лунатик? нет Alan kmv пишет: КУ-деймиле ? тюз айтасыз къарачайлы пишет: менда сюеме, алай а он кере бир-бири ызындан асыры кёб болур деб келеди кёлюме эндта, тынч олтурмай, комментировать этиб олтурсала, анданда аламат

иллада: всезнайка пишет: Къурманыгъыз къабыл болсун! Амин Аллах, биргелей.

къарачайлы: иллада да ол тюлмюдю пелях, ансы тынч олтуруб турсала къалкъыгъанчыкъда этер эдим, не этеригин беш минутдан айтадыла, къалай этеригин кёргюзедиле...

иллада: къарачайлы пишет: къалкъыгъанчыкъда этер эдим Къаллай дядясада сора сен къалкъыргъа умут эткен племянниклери киногъа къарагъан заманда...

къарачайлы: аман

всезнайка: къарачайлы пишет: иллада да ол тюлмюдю пелях, ансы тынч олтуруб турсала къалкъыгъанчыкъда этер эдим, не этеригин беш минутдан айтадыла, къалай этеригин кёргюзедиле... къарачайлы пишет: аман Ма ала да сени кёзюнгю ачабыз деб турадыла, сен да къалкъыйма деб , бу не хапарды. Мени племянницам-5 классха барады, Моя прекрасная няняны дискине къарайды.не этерге билмесек, ДВД ни да къолуна тутдуруб, бар аттяланы комнатада къара-деб ашырыб ийебиз, ол да эшигин джабады да, каифовать этеди, омакъдан сюигени уа джокъ, кесин аныча олтуртама, селешеме. джюрюиме-деб къыйынлыгъы уллуду. аны аллында уа, Том и Джерри, Ну погоди бла бездире эдиле, энди уа бу.Уллуракъ болсала, неге къарарыкъдыла-билмиёрум Болгъаедда, бу дисклени про няню аналары алыб бергенди

къарачайлы: всезнайка

иллада: Джамагъат, меннге бир болушугъуз. Ма бу къызчыкъны аватарыма салыргъа излеген эдим, алай аватаргъа уллу болады размери... гитчерек этсем анимациясы кетиб къалады... гитчерек къалай этерге боллукъту анимациясын кетермей?

иллада: Мадина, Ансар, вафлилеригизни джартысын беремисиз бучукъгъа? Мени тугъан племянничигимди (Мадина, сейирсинмезсе родной племяннигими болгъанына) вафли сыйыручу

иллада: Мадина, ол няняны менда джаратама Барби куклагъа ушайды, племянницангда аны ючю джарата болу Ансар, аман дядя болургъа джарамайды... Мени къарнашым бек къатыды сабийлеге, бир племяннигими ойнаргъа къоймай дерслерин этерге ийгенинде, племяннигим къарнашыма:" Ма, сени сабийинг болса, аннгада ойнаргъа къоярыкъ тюлме, эндта оюунчакъларымыда берлик тюлме"- деб къоркъутгъанды... аллайын сакъ бол племянниклеринге

къарачайлы: иллада машалла, кёз-зат тиймесин, да бютеу вафли , кампет болгъанымы бериб къояйым

къарачайлы: иллада мени алай къоркъутмай эдиле, биз уллу болсакъ, сенден кючлю болсакъ, кёрюрсе кюнюнгю деб, энди уа бирине джыйырмадан атлады, экиничисинеда 18 адам къоркъурча затла болгъандыла, эслерине тюшюрмей бир къойсала деб джаным ичимде джокъду)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

иллада: къарачайлы

иллада: Кесибизни тилде назмула окъугъан сагъатта бир-бир сёзлени биз сёлешген заманда айтылмагъан башха формасын окъургъа боллукъту... Аланы бири ма бу сёздю: джибермей, а биз сёлешкен заманда иймей деб айтабыз. Эки сёзню да магъанасы бирча кёрюнеди меннге, огъесе эки башхамыды? лязим сёзню къалай англаргъа боллукъту билемисиз?

къарачайлы: иллада эки сёзню магъанасы ушасада, бир башхаракъ болур, джиберген послать, ийдик-отпустили, керекди деген магъананы тута болур лязим деген сёз

иллада: къарачайлы ............................................................. Сагъышла тебрете ангымы. ............................................................ Кечени сагъайтхан тартыугъа. ............................................................... Тюбюн сызгъан сёзлени магъанасында англатсанг

Abrek: иллада пишет: ангымы мое Понимание, сознание иллада пишет: сагъайтхан разбудивший, настороживший

Abrek: Метин бла Сена къайдадыла джамагъат?

иллада: Abrek сау бол. Abrek пишет: Метин бла Сена къайдадыла джамагъат? Сена сайтында да джокъту Метинни кёрмедим, Бюгюн къызчыгъыны киргенин эследим, алай а джукъ джазмагъанды... Асыры кёб орусча сёлешебиз англай баолмазла аны ючюн джукъ айтмай кете болу

Abrek: иллада Сенагъа тансыкъ болдум

къарачайлы: иллада анъы-сознание, сагъайтыргъа-пробудить, насторожить..

къарачайлы: Abrek Метин а уа, кёбню кирмей турлукъма, элге барама деб саламлашыб кетген эди.

asya: Салам джанларым Барыгызныда кечген курман байрамыгызны алгышлайма. Аллах барыгызгада савлук есенлик берсин. Байрамда елиме кетген едим бу кюн келдим, барыгызгада бек тансык болганма.

Abrek: къарачайлы англадым. Сау бол! asya Сау кел! Къайдаса андагъыдан бери? Тансыкъ болдукъ сенге!

къарачайлы: asya Сау Кел, Хош Кел, тансыкъда этдирдинг кесинге.

иллада: Сена, хош кел! Къалай иги болду келгенинг Джангы суратла салгъанмыса сайтынга? Мен барында къараб бошагъанма ансы.. Ал бетте джазуларынгы да окъуб бошадым, англамагъан сёзлерими да сёзлюкке къараб ма алай иги къыз болургъа кюрешиб олтурама. Къалайса? Мен джаратгъан, мени къарт анама ушагъан аммачыкъ не этеди?

tinibek: Салам джамагат къалайсыз? иллада иллада пишет: Асыры кёб орусча сёлешебиз англай баолмазла аны ючюн джукъ айтмай кете болу Тюзсеполная версия страницы