Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

къарачайлы: иллада да сора кесигиз нек урасызда?

иллада: къарачайлы урмайбыз, алай этсек кёгюзтюрюк тюл эдим кладны къайда джашырылгъанын Мени ма бу сайламымда "джашырылгъан" сёзню, огъесе "букъгъан" сёзню къайсысын употребить эткеним тюз боллукъ эди?

къарачайлы: джашырылгъан тюз боллукъду, букъгъан деген, адамгъа хайырланады, джашырылыргъа уа джаны болсада. болмасада хайырланыргъа болады


иллада: къарачайлы, сау бол, англадым.

иллада: ажымсыз сёзню къалай англаргъа боллукъту?

HIGHLANDER: иллада пишет: ажымсыз "без сомнений".

иллада: HIGHLANDER сау бол.

къарачайлы: Былайда, тортну юсюннен чабакъланы кёргенимде...вообще къаллай чабакъны кёрсем да, ашагъан заманымда да- атамы кёчкюнчюлюк заманны юсюннен айтхан сёзлери эсиме тюшеди... Альбинаны «Холод» темада джазгъан назмууын окъугъаннан сора, айтмай(джазмай) къоялмадым... Бизникиле чым алгъа Къазахстанны Пахтарал деб джерине тюшкенле, анда уа тюз къумлу джер болгъанды, сууда аз (Кавказны джерине ушамагъан джер) Аны ючюн уллу арыкъланы(канал) джерни къазмай, джерни юсюннен тегерегине топыракъ джыйыб алай эткенле(уллу суу арыкъны бузуб кетмез ючю алай этиледи-дей эди атам) полялагъа су салыр ючюн, эндта андан сууда алыб тургъанла, ичерге. Джай башланган заманда, ол сууны тохтатыб, арыкъланы ичин ариулагъанла. Ма о сагъатта аны ичинде бир кёб балыкъ къала эди, уллу-уллу- сомла(къарачайча къалай айтылады билмейме)-дей эди. Атама о сагъатта 5-6 джыл болгъанды. Уллу къарнашы бла(12 джыл болгъан): «алайда джашагъан сабийле бла, алайдан сууы тохтаб тургъан арыкътан кюштен кётюрюб, чабакъланы юйге келтире эдик. Юйде уа бизникиле чабакъланы: харамды- мыйыкълары болгъан чабакъланы ашаргъа джарамайды -деб ашамай эди, бизге да: «харам затланы тутмагъыз»- деб урушхан да эте эдиле уллула»-деб айтучанды. Эндта къиналыб: «Ач бола тургъанлай- алай айтмай, чабакъланы ашасала кёб адам сау къаллыкъмы эди, ким билсин. Уллула, кеслери ашамасала да, бизге-сабийлеге ашатыб тургъанла ашарыкъны»-деб. Мени да эсимде, къарт анамы юйге чабакъ келтиргенлерин джаратмай, чабакъ хазырлангнган сауутланы бёлюб, башха сауутла бла къатыштырмай тутханын. Кеси уа чыртта ашамаучанды чабакъланы, къаллайын болса да. Атам, кесида ашагъан эте эди чабакъланы (сомнан башхасын), бизге да ашатыб, ол хапарын айтучанды. Анна болу, хаманда чабакъ кёрсем ол сёзле эсиме тюшеди. Джашау сейирди да... Мыннан эки джыл алгъа, Кавказда тойда, сомну тебсини(столну) юсюннен кёргенимде бек сейир болдум. Сейирсиниб, атамы эгечиннен: "нек салгъандыла?"- деб сора тургъанымы, ол юйню адамы эшитиб: ["i]мыйыкъларын кесиб, ашаргъа боллукъту"- деди да къойду..... П.С. ДЖазгъан джазуымы халатларын кечериксиз

иллада: Ансар, смайлла бла сёлеширге бек таб джашарашханса болмайды алай этерге Айт хапар, джангы джылда не этдинг, къалай встречать этдинг? Энтда сизде солу кюнле болула? Телевизор, китаб, компьютерни ортасында джюрюб эрикмегенмисе?

къарачайлы: иллада юйге баралмадым, ишимден. Тенглерим бла олтурдукъ, ашадыкъ, ичмедик сора джатдымда джукъладым, андан сора не этерик эдим, энди уа танышымдан-тенгимден джан-джаныуар къалмагъандыда, иесиз киштикча айланама кесим аллыма, шахарны аулаб

иллада: къарачайлы , сырада ичмегенмисе былайда барыгъыз джыйылыб кесигизча ариу ушакъ эте тура эдигиз, ортагъызгъа кириб, сеннге джол кёгюзтеме дедим да ушагъыгъызны буздум Игиди кесинг джангыз шахарны ичинде айлана эсенг. Мен къуру бюгюн чыкъгъанма тышына, аныда ишке барыргъа керек болуб. Бир джанындан къуаннганда эткен эдим, алай а иште эриниб джукъ этерим келмеди къагъытларымы ары бла бери къарадымда, барын да джыйыб тамла этерме деб келгенме

къарачайлы: илладасырамы? огаъй огъай, андан сюймеген затым джокъду.Ауузумада алмайма. ДА иги этгенсе, тамбла этеллик ишинги, бюгюн этиучю болма

иллада: къарачайлы пишет: тамбла этеллик ишинги, бюгюн этиучю болма

Alan kmv: къарачайлы иллада Паролюму унутуб ,Абрек тилеб ,кюшден кирдимда ызыма

иллада: Alan kmv бизге айтыб къойсагъыз а паролюгъузну биз унутмай турлукъ эдик

къарачайлы: Alan kmv хоу, сора дагъыда банкда хыйсабынгы номеринда

Alan kmv: иллада пишет: Alan kmv бизге айтыб къойсагъыз а паролюгъузну биз унутмай турлукъ эдик къарачайлы пишет: Alan kmv хоу, сора дагъыда банкда хыйсабынгы номеринда Канешна сизгеуа не сёз ,шанама.... ,бир керексиз адам кёрюб къоймасын блайда ,бир тюбегенибиз болса ,лично айтырма экисин да Биягъы мен унутуб къоймасам .....

къарачайлы: Alan kmv да мен къалай эседа биле эдим былай болуб къаллыгъын, Индира, эгечим, сен а уа?

иллада: Ансар,кел сора тамада къарнашыбызгъа конакъгъа барайыкъ, ансы энтда унутуб къойса къалай этерикбиз

къарачайлы: иллада къонакъгъа барсакъ, унутмаймы турлукъду? Бизни кёргенлей паролюн къой, несинда унутур

Alan kmv: къарачайлы пишет: Ансар,кел сора тамада къарнашыбызгъа конакъгъа барайыкъ, ансы энтда унутуб къойса къалай этерикбиз Ай-хай алай этсегиза...къарачайлы пишет: иллада къонакъгъа барсакъ, унутмаймы турлукъду? Бизни кёргенлей паролюн къой, несинда унутур Нек дейсе ?! Асры бек къуангъандан мы ?! Ма таугъа чыгъыб сноуборда учаргъа эриниб турама ,сизнича бир сылтаубла чыгъарыгъекда....

къарачайлы: Alan kmv огъай огъай мен къартлыгъымда сноуборда-затда учалмам, эгечими билмейме

Alan kmv: иллада пишет: тамбла этеллик ишинги, бюгюн этиучю болма Отложи на послезавтра то,что можешь сделать сегодня,и получишь два свободных дня. къарачайлы пишет: огъай огъай мен къартлыгъымда сноуборда-затда учалмам Кёбтюрюльген чаначыкълада бардыла Бирда болмаса просто къарачай - эт хычинчикълада этелле алайда

иллада: къарачайлы пишет: иллада къонакъгъа барсакъ, унутмаймы турлукъду? Бизни кёргенлей паролюн къой, несинда унутур Хоу. биз унуттурмай турлукъ эдик та Артда иги джукъларыкъ эди, бизге паролюн ышаныб бергеннен сора Рамазан, сноубордда учаллыкъ болмазма. Тауну тюбюне ол менен алгъа тюшерик болу деб къоркъама, неда мен алгъа. Кёюбтюрюлген чаналада с удовольствием учарыкма. Эт хычынлагъада огъайым джокъту.

иллада: Alan kmv пишет: Отложи на послезавтра то,что можешь сделать сегодня,и получишь два свободных дня. Энди алай эте турлукъма.

къарачайлы: Alan kmv хычынмы дейсе, да , къарачайлы, алайындан башласанга,хычын болгъан джерде, Ансарда барды иллада эгечка, да унутмай турурча къатындан турургъа керекбиз хаманда, эртдеги кюёлейча, татлы татлы келе турмсакъ, эрикдирирбиз

mur: Горец джазады: зынтхыдан этедиле Арпадан этедиле мен билиб. Арпа - ячмень.

къарачайлы: mur зынтхыданда эте болурламы?

mur: къарачайлы джазады: mur зынтхыданда эте болурламы? Да этеда болурла андан хапарым джокъду. Алайа кёбюсюне арпадан этиледи. Арпаны кесинида айырыб сыра этерча аллай урлугъу барды (спец. сорт).

Derya: иллада иллада пишет: Фатима, къайры тас болгъанса? Мен сени Буз Аккала урлагъан болула деб сагъыш эткен эдим, Буз къызчыкъларын чананы юсюннен тас этиб, бугъулары(олени) бла учуб келе тургъанларында былайладама ,да миндиргенелле мени да,алай жаратып къойдум да, чанадан тюшерге унамагъанымда кюштен къыстадыла))))полная версия страницы