Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Abrek: къарачайлы пишет: алай атйханынгда Къарачай-Черкес телевидениени къарачай бёлюмюню бардырыучу къызны айтханы эсиме тюшеди-Кризис кризис дейдиледа, мени сартын, ачха джокъ болуб къалсада къарачай миллет малы бла, эти бла ох деб джашарыкъды Да бизде ол кризис кесин билдире да болмаз, ачха кризисге дери да аз эди бизде

къарачайлы: Abrek къалай аз болады, сиз байсыз, деб дау айтыб турлукъ болмаз эдиле башха миллетле болмаса?

Abrek: къарачайлы къайдам къайдам Ансар... Республикабыз бек табсызды


Abrek: Индира къайдады джамагъат???

всезнайка: Abrek пишет: Индира къайдады джамагъат??? Ансарны келтирдик, энди Индира да келир, Аллах аитса, тынчлыкъ болсун ансы

Abrek: всезнайка

tinibek: къарачайлы къарачайлы пишет: Да ма дженгил адамма. Да мен джюрюген джерледе( Къызыл Октябрь бла аны тёгерегинде) Индира джокъ эди, сордум сорууладым Ашыкъмай былай тёгерекге иги къарадынгмы? всезнайка всезнайка пишет: Ансарны келтирдик, энди Индира да келир, Аллах аитса, тынчлыкъ болсун ансы Ансарныкъыла табалмаган еселе меникиле алай джараулу тюлдюле

къарачайлы: Abrek Шимал Кавказда таб республика кёрмейме, Дагъыстаннга затха къараб кёл салыб турама... tinibek къарадым къарадым, джараулу кишини эслемедим...

mur: къарачайлы джазады: джараулу кишини эслемедим... кишиними дейсе .

къарачайлы: mur хы

Abrek: къарачайлы пишет: Abrek Шимал Кавказда таб республика кёрмейме, Дагъыстаннга затха къараб кёл салыб турама... да хоу. энди ингушлуладан, дагъыстанлыладан такъылбыз... Но тюбюне къарамай башына къарасакъ иги боллукъ эди

къарачайлы: Да башындада ким барды? Адыгей бизни кибик, бардым кёб болмай уюуб тургъан мырдыча, джангыз КъБР дерикбизда олда алай алчы уа тюлдю. Энди Чеченлиле бусагъатда залимдиле, алай бизге алагъа джиберилгенча бир ачха джиберилсе бизде артха къаллыкъ тюл эдик...

всезнайка: Ансар, Эбзе улу къуллукъгъа салгъан болурму, сен да бауну ариулагъанма деб конспирациягъа, асыры политизированный болуб келгенсе (шютка)

Abrek: къарачайлы Адыгеядан да такъылбыз, тюз айтаса. Тегейлиледен да такъыл болурбуз деб сагъышым алайды. Чеченлиле бизден чырт иги джашамайдыла бу сагъатда, но аллына барадыла ала. Биз алагъа къарамай Краснодарский крайгъа, Татарстаннга къараб алагъа эришсек таб боллукъ эди. алай а нени айта турама мен, къаллай эришген, анда тюлдю да болгъан проблема

къарачайлы: всезнайка Алсада бармадым кёре эдим И Израильде ким хорлады, бир айтыгъыз, Кадимачы болгъанмада ишге чакъырырларын сакълаб турама Abrek да къарачайлыла эрише билмей эселе уа... алай керекли затха эришмегенда бир адетчигибиз болгъандыда, ай медет

къарачайлы: всезнайка бауну тюл, хайт деген эки джюк мешинаны, ма бу къолчукъларым бла, джюклегенда этдим, къотаргъанда этдим)))) суратхада алгъан эдим, не эседа фотоаппаратымы флешкасы къабышдыда къалды

Abrek: къарачайлы пишет: алай керекли затха эришмегенда бир адетчигибиз болгъандыда, хоу! алайчыгъын айтмаймыса... Да Аллах айтса бизни арбазда бир тюзелир ийнек таб сауулурча

къарачайлы: Abrek мен зыгъыр келтириб къуяргъа айтама, тюзетирге сёз бере эсенг

иллада: Къалайсыз джамагъат Не ушакъ этесиз, меннге да бир англатыгъыз джазуларыгъызны окъудум да джукъ англайалмадым Мадина къайдаса? Сена алкъын келмегенмиди Америкадан? Кесибиз ызыннан барыб келтирирча болгъанма Ансар юйге келинлик келтирдингми? Алгъышларгъа боллукъмуду?

mur: иллада Тынч эсенбиз! Кел джуукъ бол! Къайдаса нек кёрюнмейсе форумда???

иллада: asya пишет: Ayni 21 inde kaytirikma mende barigizga bek tansik bolganma. Amerikada da bolganlayima sizleni coklamay turalmayma Энтда кёб кюн бар кёреем ызынга келирге

иллада: Alan kmv ,ух, хатачы Солургъа кеткен эдим.

къарачайлы: иллада сау кел, да эгеч болуб къайгъы этилмесе, къайдан келликди

иллада: mur , сау бол! Не къуанч хапарла айтасыз? Тынгларыкъма) Иннгирге деричи заманым кёбтю.. Энтда бошалмагъанды солу кюнлерим. Алай а Баш кюн ишке барыргъа керекти уже

иллада: къарачайлы сау кел, да эгеч болуб къайгъы этилмесе, къайдан келликди Алаймы айтаса? Артта мен алай айтмагъан эдим деб айтмазса. Тохта! Бусагъат... Мадина, эшите айтханын? Къалай этебиз? Къарачайгъа барыб, Ансарны къинамагъанлай келинликни юйюне элтиб къоябызмы? Ий, Ансар, кесингнен тамада адамланы алдаргъа джараймыды? Къара буннга.. биз сени къозудукъ деб турсакъ сен бизни къозуб кеткеннге ушаттым Ну, тохта Ансар!

Abrek: къарачайлы пишет: Abrek мен зыгъыр келтириб къуяргъа айтама, тюзетирге сёз бере эсенг Аллай ишни менге ышансанг арбазыбызгъа ишексиз бир ийнек да кирмез

mur: иллада Да къарачайлыды кёбюсюне сейир хапарла айтхан. Келинлик излеб киши табмагъанды . Меннге разведка докладывать этгенинеуа кёре къуру ол баргъан Къызыл - Октябрьда да барды эм азыбла 500 келинлик . Излегени алай болурэди...

къарачайлы: иллада

къарачайлы: Abrek Сен а уа силдеб сирелдингда мен сени республикабызны баш архитектору этейик деб турсам....

къарачайлы: murалдайдыла ийнанма, ма былай орам орам айландым джокъ, менден къоркъуб бугъунуб къалмагаън эселеполная версия страницы