Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Нёня: А не картланы, суратланы юсюнден айтасыз? мен анда бунда кирип бильмей турама

Cıyhan: BÖRÜKAN KARNAŞ SENİLA TANIŞ BOLAYIK ATI BEK CARATTIM ALAN MANGADA CAZ AŞHI KÜNLÜ BOL TENĞRİ SENİ AYASIN KORUVLASIN

Бёрюкъан: Cıyhan cazadi: BÖRÜKAN KARNAŞ SENİLA TANIŞ BOLAYIK ATI BEK CARATTIM ALAN MANGADA CAZ AŞHI KÜNLÜ BOL TENĞRİ SENİ AYASIN KORUVLASIN Saw bol, Cıyhan! Allah seni da quwanchdan, nasibdan ayirmasin! Orus harifleni oquyalamisa? Ansi mennge bilay cazghan qiyindi.


иллада: Бёрюкъан , Джихан кириллицаны англайды. Альберт, тегерегинге къараб бошадынгмы(наверстал упущенное)? Мени соруларыма джуаб берирге заманынг бармыды? Былайда, хоншу бёлюмде "базук"-ны юсюннен хапар айта турадыла... "Базук" - сёзню этимологизировать этерге боламыды, огъесе алай къалыбмы кетеди. Не болгъанын билеме, аны англатыргъа керек тюлдю

Abrek: иллада Базук орусча да Базукду...

иллада: Abrek пишет: Базук орусча да Базукду... я не знала, впервые слышу)))

Бёрюкъан: Иллада джазады: Альберт, тегерегинге къараб бошадынгмы(наверстал упущенное)? Мени соруларыма джуаб берирге заманынг бармыды? Былайда, хоншу бёлюмде "базук"-ны юсюннен хапар айта турадыла... "Базук" - сёзню этимологизировать этерге боламыды, огъесе алай къалыбмы кетеди. Не болгъанын билеме, аны англатыргъа керек тюлдю Ий, Индира, кесинге тансыкъ этдирдинг, тейри! Мен ол джумушум болуб юч ыйыкъгъа кетгинчи форумдан, бир ариу ушакъ этиб тура эдик барыбыз да. Мен келгенли уа не эсе да форум кереклисича ишлеб башлаялмай тургъаннга санаб турама. "Аланы: кто они?" деген темадан чыкъмайма, алай а башха темала да джазарча джукъ кёрюнмейди, тейри. Бир кёрюне да, бизни къууандыра да бир тур, шо! Сорууунга уа джууаб бере айтыргъа боллукъма "базук" бизни тилге иран тилледен киргенин. Тегей (осетин) тилден киргеннге саналады. Аланы тиллеринде да бизден кирген кёб сёз барды. Бу сёз а бизге аладан киргенди. Башха тюрк тиллеге да киргенди "базу", "базук" деген сёз. Сёз ючюн, тюрк (Турция) тилге. Меннге бусагъатда кеслерини форумларында (Ныхасда) тегейлиле табхан аманланы айтыб кюрешгенликге (мен да джууаб къайтаралмай, забаненный болгъаным ючюн), аладан кирген сёзге, "огъай, кесибизникиди!" - деб айталмайма. Абрек джазады: Базук орусча да Базукду... Ойнаб айта болурса, Артур? Ий, Артур, къараб кёргенмисе ол тегейлилени форумларына? Не аман бек кёрюб болмай эдиле мени! Костя "шохубуз" да алагъа къошулуб. Мен алагъа джукъ джазыб айланныкъча, бандан чыгъармайдыла мени. Русланбек чыгъара, Сослан джангыдан бангъа кийире. Аман тюрлю затла кёре эдим, тейри.

Бёрюкъан: Индира, сеннге да мен къазакъ тилден соруула бере бир турайым. Къазакъ тилде "умур", "умурла" деген сёз джюрюймюдю. Бизде "крошки" деген сёзню магъанасын тутады ол сёз. Аны биле болурса. Дагъыда, къазакълыланы ичлеринде бары да "ж" дебми сёлешедиле, огъесе бизнича "дж" деб сёлешгенлери да бармыды?

Abrek: Бёрюкъан пишет: Ий, Артур, къараб кёргенмисе ол тегейлилени форумларына? Не аман бек кёрюб болмай эдиле мени! Костя "шохубуз" да алагъа къошулуб. Мен алагъа джукъ джазыб айланныкъча, бандан чыгъармайдыла мени. Русланбек чыгъара, Сослан джангыдан бангъа кийире. Аман тюрлю затла кёре эдим, тейри мени сагъышым-бош киргененг ары... Англаргъа излеген адам бер кириб да ангыларыкъды. Сез ючю ол Русланбек мунда джазмагъанлыкъгъа кюнден кюннге кириб хаман окъуб турады. Кудуху-мудуху, Болаты-молаты, костясы-мостясы да хар кюн сайын киредие. Менде ала барысы керюнюб турадыла. Ары уа киргенингде болгъанны биягъынлай на уши салгъанса. Тебрегендиле эски замандача сёз этиб. Къачан эсе да шохубуз болгъан Костя, "Карачайзны эмчегинден сют ичиб кетген" костя сатханды бизни... Къачан эсе да керюб болмагъан черкеслиле бла шох болгъанды Мен а уа ол адамны ненча кере кекюрегим бла джабханем черкеслиледен. Статус-матусла зат бериб. Хаман ариу сез айтыб башындан сылаб. Не дерге боллукъду аллай адамгъа?

иллада: Бёрюкъан пишет: Индира, сеннге да мен къазакъ тилден соруула бере бир турайым. Къазакъ тилде "умур", "умурла" деген сёз джюрюймюдю. Бизде "крошки" деген сёзню магъанасын тутады ол сёз. Аны биле болурса. Игидта боллукъса сорула бериринге, билгеними айтыб турлукъма, къаруым келгенича. Умур(крошка) - унтакъ, угiндi, къокъым; Умурла (крошки)-унтакътар, угiндiлер, къокъымдар; Умур этерге (крошить)-унтакътау, угу, къокъымдау; Я здесь написала синономический ряд данного слова... но не знаю как объяснить орфоэпию некоторых звуков... унтакъ - У - по акустическим характеристикам близок русскому у; краткий, полузакрытый гласный непереднего ряда, по положению языка узкий. угiндi - У - близок русскому у; краткий, полузакрытый гласный переднего ряда, по положению языка узкий. угiнд - i - -по акустическим характеристикам близок русскому и, но более открытый; гласный переднего ряда, по положению языка полуузкий. Дагъыда, къазакълыланы ичлеринде бары да "ж" дебми сёлешедиле, огъесе бизнича "дж" деб сёлешгенлери да бармыды? Хоу, къазакълыла барыды "ж" деб сёлешедиле. Бурун, орусча "Дж" деб джазылгъан сёзлени барында "Ж"- бла джазыгъыз дейдиле. Например, раньше мы писали Джамбул на русском языке, а сейчас Жамбыл и т.д.

иллада: Бёрюкъан пишет: Ий, Индира, кесинге тансыкъ этдирдинг, тейри! Мен ол джумушум болуб юч ыйыкъгъа кетгинчи форумдан, бир ариу ушакъ этиб тура эдик барыбыз да. Мен келгенли уа не эсе да форум кереклисича ишлеб башлаялмай тургъаннга санаб турама. "Аланы: кто они?" деген темадан чыкъмайма, алай а башха темала да джазарча джукъ кёрюнмейди, тейри. Бир кёрюне да, бизни къууандыра да бир тур, шо! Ай, Альберт алдауукъчуса да, болмагъанса тансыкъ, ансы аллай бир кюннен бери, былайгъа келмей: "Къалайсыз, не эте турасыз?" -демей тураса да, Аланланы юсюннен темадан чыкъмай (кесинг айтханлай) А биз а керти тансыкъ болгъанбыз, даже бир-бирибиз бла да селешмей турабыз сени сакълаб))) Алайды да Артур?

Abrek: иллада

Бёрюкъан: Абрек джазады: мени сагъышым-бош киргененг ары... Англаргъа излеген адам бер кириб да ангыларыкъды. Сез ючю ол Русланбек мунда джазмагъанлыкъгъа кюнден кюннге кириб хаман окъуб турады. Кудуху-мудуху, Болаты-молаты, костясы-мостясы да хар кюн сайын киредие. Менде ала барысы керюнюб турадыла. Ары уа киргенингде болгъанны биягъынлай на уши салгъанса. Тебрегендиле эски замандача сёз этиб. Къачан эсе да шохубуз болгъан Костя, "Карачайзны эмчегинден сют ичиб кетген" костя сатханды бизни... Джюрегим джарылды, Костя "шохубуз" барыб кесин къарачай тилде "знаток" этиб айланнганына, болмагъан затла джазыб. Русланбекни эсин бёлюрге излей эдим бери. Ансы, ол орус бала кесин суу уста этиб, бизни атыбыздан сёлешиб тебрегенди. Энди уа, Русланбекге, "ты оскорбляешь моих информаторов - балкарцев" дейди тюрлю. Не аман бетсиз адам эди ол Костя деген! Русланбек а керти сыйлы, порядочный джаш болгъанын энтда бир къат кёргюзтдю. Къачан эсе да керюб болмагъан черкеслиле бла шох болгъанды Мен а уа ол адамны ненча кере кекюрегим бла джабханем черкеслиледен. Статус-матусла зат бериб. Хаман ариу сез айтыб башындан сылаб. Не дерге боллукъду аллай адамгъа? Мен да иги кёб зат юретген эдим тилибизден. Хар не бары да адамны сыфатына кёре бола болур дейме, тейри. Сатлыкъ сатлыкълай къаллыкъды ёмюрю да. Русланбек туура мени кёлюмде не бар эсе, айтханды анга. Тамбласында Костя аланы да сатарыкъды, таб кёрсе. Игидта боллукъса сорула бериринге, билгеними айтыб турлукъма, къаруым келгенича. Сау бол, Индира! Сен болмасанг не этерик эдим, билмейме. Ай, Альберт алдауукъчуса да, болмагъанса тансыкъ, ансы аллай бир кюннен бери, былайгъа келмей: "Къалайсыз, не эте турасыз?" -демей тураса да, Аланланы юсюннен темадан чыкъмай (кесинг айтханлай) А биз а керти тансыкъ болгъанбыз, даже бир-бирибиз бла да селешмей турабыз сени сакълаб))) Алайды да Артур? Ий, Индирка, аман ариу алдай билесе сен адамны! (ангылай болурса къаллай алдагъанны юсюнден айтханымы?). Мен тансыкъдан ёле тургъанлай, бери, бу темагъа киши кирмей эди да, мен да кириб джукъ джазарча тюл эдим, аны ючюн. Ансы, аман бек тансыкъ болгъан эдим.

Abrek: Бир кере сатхан экинчиге да ёчдю... Монгол деген фильмде, Чингиз-хан законланы салгъанында, эм биринчи болгъан предательлени кесген эди. Хотя все предатели были на его стороне

Бёрюкъан: Багъалы джамагъат! Къурман къабыл болсун! Келир къурманнга да Аллах къууанч бла джетдирсин!

Abrek: Аллах разы болсун!

Нёня: Къурманыгъыз къабыл болсун!

Abrek: Нёня биргелей

Ачыкъ кел: Бёрюкъан пишет: Багъалы джамагъат! Къурман къабыл болсун! Келир къурманнга да Аллах къууанч бла джетдирсин! Сау бол! Аллах разы болсун! Биргелей къабыл болсун! Миллетим, байрам бла алгъышлайма! Аллах муратларыгъзгъа джетдирсин!! Джангы джыл иги муратла иги умутла келтирсин!! Кели бу заманга къунч бла джетеик!

иллада: Къурбан-Байрам бла алгъышлайма. Этилген къурбанларыгъызны Аллах къабыл этсин!

tinibek: Етилген Алгышланы Аллах къабул етсин Барыгызны да къурман байрамыгызны алгышлайма Келир байрамлага да кууанч была джетейик!

иллада: Aртур , эндта къызладан гоккала джыйыбмы келгенсе?)) Бёрюкъан пишет: Сау бол, Индира! Сен болмасанг не этерик эдим, билмейме. Альберт, всегда пожалуйста (къарачайча къалай айтылады билмейме). Бусагъат ийнанныкъмада ол сёзлеринге, артта уа зазнаваться этиб башларыкъма Англайалдынгмы мени джазгъанымы? А не затха керек болду ол сёзле? Ий, Индирка, аман ариу алдай билесе сен адамны! Къалай айталдынг алдаууыкъчуса деб, бир айт?)))))))

Бёрюкъан: Иллада джазады: Къалай айталдынг алдаууыкъчуса деб, бир айт?))))))) Магъанасын ангылаталмай къыйналама орусча. Ангылай болурса бизнича "алдагъан" дегенни эки тюрлю магъанасы болгъанын. Бири - ётюрюк айтхан, экинчиси уа - ..., ангылаталмайма не эсе да. Сёз ючюн, орусча айтыргъа, действия сознательные или бессознательные, которые приводят к тому, что окружающие тянутся к этому человеку, который "алдай биледи". Ангылаталдыммы магъанасын?

Abrek: Къурман бла аланла! иллада пишет: Aртур , эндта къызладан гоккала джыйыбмы келгенсе?)) Индира нек дейсе?

иллада: tinibek Не болдугъуз джазуланы англайалдыгъызмы мен кёчюрген? Бёрюкъан действия сознательные или бессознательные Юристлени сёзлерине бир бек ушаттым ))) Ангылаталдыммы магъанасын? Англагъанча этеим Abrek пишет: Индира нек дейсе? Кесинг айтхан эдингда: "къызла берген гоккала асыры кёб болгъанларынан, къайры ийерге билмеин сизге береме, зыраф болмасын" - деб

Abrek: иллада алдагъан эте эдим Индирочка. Мени проблемаларым барды къызла бла. Чырт бири къарамайды менге

tinibek: иллада Сау бол Индира джууаб къайтарганса Айтханларынгы етерге Елбаны форуму ачылмай калганды бугюнлю.Бир сынарга болмады Ансы еталмаганларымы сорурга боллукма

asya: Барыгызныда курман байрамыгызны алгышлайма Аллах келир байрамлагада саулук была кууанч была джеттирсин.

иллада: Abrek , къоркъма! Оксана бла Альбертке кастинг организовать этигиз деб айтхан эдим, энди аннан бери бирзатла эткен болула... как раз Оксанада кёрюнмейди))) tinibek Мен тамла болмазгъа да боллукъма, Сенагъа юйреттим аннан сорурса билмегенингизни, мени кёрмей къалсагъыз.

Abrek: asya tinibek Сау болугъуз, кели бу заманнга къууанч бла джетеик! иллада Мен быр ариу гюрджю къызчыкъны кергенме да, энди кёлюм аз болуб турады...полная версия страницы