Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

къарачайлы: Abrek биринчи кереми сынагъан эдинг?

Abrek: къарачайлы Да мен аллай затла бла кюрешмейме. организмим вообще воспринимать этмейди. О кюн а уа кишени тешилген атча болукъ къалгъанем не эсе да. Кеси да юй алгъан эдик да на прокат. уллу юй эди, ичи уа суукъ. Сора джылынайым деб кетергенем

Alan kmv: Abrek пишет: О кюн а уа кишени тешилген атча болукъ къалгъанем не эсе да Юлюшюнгю алыб къал,Аллах айтса къысха заманы ичинде кесинги да юйдегили этерикбиз (юйле арендовать этиб айланмазча... ),арта уа къалай боласа?! Келгенда демократ мы болад,диктатор мы болад,насыбынг къалай болад ,ким билед ?!


Abrek: Alan kmv юйдегиленирге хазырма, завхоз табалмайма ансы

къарачайлы: Abrek да джылыныракъ кийиниб коярыкъ кёре эдим, къарнашкин)))

Alan kmv: Abrek пишет: юйдегиленирге хазырма, завхоз табалмайма ансы Энди алай этиб сайлаугъа кириб турлукъсуз Ансарда сенда,миллетибизнида саны аздан аз болуб... , бир барама дегенда мы джокъду?!

всезнайка: Бир киши олтуруб тенглери бла аракъы иче болгъанды. Сора анга джашчыгъы келгенди да:-аття , сени аннф чакъырады-дегенди. Къатына чакъыргъанды да-аракъы ичиргенди. сабий татыуун керюб, бурнун чюиюргенинде ма энди барда, ананга 6-мен былаида таба гырджынла ашаи турмаима-дегенди

иллада: Къалайсыз? :) ушагъыгъызны тынглаб энтда бир келинчиктен чепкен алыргъа хазыр болайыммы?

иллада: Къалайсыз? :) ушагъыгъызны тынглаб энтда бир келинчиктен чепкен алыргъа хазыр болайыммы?

всезнайка: Былайда, тортну юсюннен чабакъланы кёргенимде...вообще къаллай чабакъны кёрсем да, ашагъан заманымда да- атамы кёчкюнчюлюк заманны юсюннен айтхан сёзлери эсиме тюшеди... Альбинаны «Холод» темада джазгъан назмууын окъугъаннан сора, айтмай(джазмай) къоялмадым... Бизникиле чым алгъа Къазахстанны Пахтарал деб джерине тюшкенле, анда уа тюз къумлу джер болгъанды, сууда аз (Кавказны джерине ушамагъан джер) Аны ючюн уллу арыкъланы(канал) джерни къазмай, джерни юсюннен тегерегине топыракъ джыйыб алай эткенле(уллу суу арыкъны бузуб кетмез ючю алай этиледи-дей эди атам) полялагъа су салыр ючюн, эндта андан сууда алыб тургъанла, ичерге. Джай башланган заманда, ол сууны тохтатыб, арыкъланы ичин ариулагъанла. Ма о сагъатта аны ичинде бир кёб балыкъ къала эди, уллу-уллу- сомла(къарачайча къалай айтылады билмейме)-дей эди. Атама о сагъатта 5-6 джыл болгъанды. Уллу къарнашы бла(12 джыл болгъан): «алайда джашагъан сабийле бла, алайдан сууы тохтаб тургъан арыкътан кюштен кётюрюб, чабакъланы юйге келтире эдик. Юйде уа бизникиле чабакъланы: харамды- мыйыкълары болгъан чабакъланы ашаргъа джарамайды -деб ашамай эди, бизге да: «харам затланы тутмагъыз»- деб урушхан да эте эдиле уллула»-деб айтучанды. Эндта къиналыб: «Ач бола тургъанлай- алай айтмай, чабакъланы ашасала кёб адам сау къаллыкъмы эди, ким билсин. Уллула, кеслери ашамасала да, бизге-сабийлеге ашатыб тургъанла ашарыкъны»-деб. Мени да эсимде, къарт анамы юйге чабакъ келтиргенлерин джаратмай, чабакъ хазырлангнган сауутланы бёлюб, башха сауутла бла къатыштырмай тутханын. Кеси уа чыртта ашамаучанды чабакъланы, къаллайын болса да. Атам, кесида ашагъан эте эди чабакъланы (сомнан башхасын), бизге да ашатыб, ол хапарын айтучанды. Анна болу, хаманда чабакъ кёрсем ол сёзле эсиме тюшеди. Джашау сейирди да... Мыннан эки джыл алгъа, Кавказда тойда, сомну тебсини(столну) юсюннен кёргенимде бек сейир болдум. Сейирсиниб, атамы эгечиннен: "нек салгъандыла?"- деб сора тургъанымы, ол юйню адамы эшитиб: ["i]мыйыкъларын кесиб, ашаргъа боллукъту"- деди да къойду..... П.С. ДЖазгъан джазуымы халатларын кечериксиз

къарачайлы: всезнайка сюйюб ичмейме дегенди сора

къарачайлы: иллада къайда тасса , энди айт. бизде билймей...

иллада: Сау бол. Тынчлыкъды. А мен къызлагъа энди къалай махтанырыкъма ала келинчик келтирмеселе? Дерия керинмеймиди?

иллада: Ансар мен хаманда былайдама. Телефоннан джазаргъа эринген этеме)

къарачайлы: иллада компьютеринге уа не болгъанды?

иллада: Ансар, ишлемей къалгъанды( иштеда башха сайтлагъа кирмезча эткенле)

къарачайлы: иллада кёресе аланы, кереклилерин берирге керек болурму дейме

Abrek: Alan kmv пишет: Энди алай этиб сайлаугъа кириб турлукъсуз Ансарда сенда,миллетибизнида саны аздан аз болуб... , бир барама дегенда мы джокъду?! всезнайка пишет: Бир киши олтуруб тенглери бла аракъы иче болгъанды. Сора анга джашчыгъы келгенди да:-аття , сени аннф чакъырады-дегенди. Къатына чакъыргъанды да-аракъы ичиргенди. сабий татыуун керюб, бурнун чюиюргенинде ма энди барда, ананга 6-мен былаида таба гырджынла ашаи турмаима-дегенди къарачайлы бла бизни тюбге бюглей тебрегендиле, къача тебрермек?

къарачайлы: Abrek Нас не догонят, нас не догонят деб?:)))))))))))))

Abrek: къарачайлы да алай кибик Къалайды тынчлыкъ, не хапар?

иллада: Колобок узакъгъа къачыб кеталмагъан эди)) Экигиз аннанда залимлебиз деб къоясыз))

Alan kmv: Болдугъуз энди,кеси башыгъызгъа айлангъаныгъыз,бизден иги джашлабыз деб мы турасыз... иллада сен бир айт благъа,миллетни юсюнден да сагъыш этерге керекдида,ол кесек двесте тысяч болуб не замангъа дери турлукъбуз ?!

всезнайка: Abrek пишет: къарачайлы бла бизни тюбге бюглей тебрегендиле, къача тебрермек? Джол болсун, узакъгъамысыз? Адреигизни къоя барсагъыз а, тансыкъ болсакъ-ачха иие туруча Alan kmv пишет: Болдугъуз энди,кеси башыгъызгъа айлангъаныгъыз,бизден иги джашлабыз деб мы турасыз... иллада сен бир айт благъа,миллетни юсюнден да сагъыш этерге керекдида,ол кесек двесте тысяч болуб не замангъа дери турлукъбуз ?! кеси разылыкълары бла боюнларын боюнсхагъа къалай салсынла, сеиирсе.

къарачайлы: Abrek Тынчма, тынч къарнаш, тынч бол

къарачайлы: иллада колобок бизни къатыбызда баппу кесек

къарачайлы: Alan kmv ааа , кесим тутулдумда. сизда тутулугъузму дейсе?

къарачайлы: всезнайка адрес зат керек тюлдю, Вебмани бла ийиб къоярыкъсыз

Abrek: всезнайка Бюгюн энтда бир туугъан кюннге барама (бу кризис заманда къайдан чыгъыб къалдыла эселе бла да ) Сёзюме иеме, кока колала бла запастись этгенме иллада Alan kmv Колобокга зор бла келин келтиргенми эдиле? унутханма алайчыгъын...

всезнайка: Abrek пишет: всезнайка Бюгюн энтда бир туугъан кюннге барама (бу кризис заманда къайдан чыгъыб къалдыла эселе бла да ) Сёзюме иеме, кока колала бла запастись этгенме Аллах къууанчлагъа джюрюгенден уллу къыиынлыкъ бермесин! Огъур бла барыб,къууанч бла къаиыт! Именинникге да узакъ, чырмаусуз джашау теджеиме! P.S.Ич -деб къадалсала, апендиме, аллергиям барды дерсе

Abrek: всезнайка пишет: .Ич -деб къадалсала, апендиме, аллергиям барды дерсе аллергиям болмагъанын биледиле уже. Апенди болгъанма десем, кертирекге ушарыкъдыполная версия страницы