Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

къарачайлы: Abrek тохта кесинг алыб бармасанг кока-кола бла къонакъгъа ичирмеймидиле анда, былай талай заманны ашамай турда, ачыракъ болуб бар ,бу къыйын дунияда бир кесек экономия этгенлигинге хата болмаз

Abrek: къарачайлы да кризисни заманында хар затчыкъны кесинг алыб бармасанг болмайды. сора артдан ол баргъан адам да "с размахом справить этдим праздникни" дерикди Шютка. Тюз айтаса, бу дунияда экономист болмасанг боллукъ тюлдю

всезнайка: къарачайлы пишет: Abrek тохта кесинг алыб бармасанг кока-кола бла къонакъгъа ичирмеймидиле анда, былай талай заманны ашамай турда, ачыракъ болуб бар ,бу къыйын дунияда бир кесек экономия этгенлигинге хата болмаз Анда башха зат ичиредиле Абрек а аллай затны атын сагъынсала да унамаиды


къарачайлы: Всезнайка Дыдай-дыдай къаллай иги джашчыкъ болуб къалгъанды, эследингми ол кюнден бери

всезнайка: къарачайлы пишет: Всезнайка Дыдай-дыдай къаллай иги джашчыкъ болуб къалгъанды, эследингми ол кюнден бери да анча кюнню аны "абсуждениясы" барады, болмаса да къоярыкъ тюлбюз Сакълаиыкъ, тамбла да не хапар аитыб келлик эсе да

tinibek: Abrek Айакъларынг чалдиш кюлдюш болуб келсенг ешитмедим деме!

tinibek: иллада Салам Инди Къайда тасса! Сена уа нек кёрюнмейди ?

tinibek: Салам джашла! Ушакъ нени юсюнден барады Кимни ешигин джабасыз

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: P.S.Ич -деб къадалсала, апендиме, аллергиям барды дерсе

Alan kmv: Abrek пишет: Abrek Вдруг кола бла тохтаялмасанг,тамбла,эндюуа никогда дерсе,мен алай этиученме къарачайлы пишет: Alan kmv ааа , кесим тутулдумда. сизда тутулугъузму дейсе? Джашла, миллетни юсюнденда сагъыш этигиз

всезнайка: Alan kmv пишет: Джашла, миллетни юсюнденда сагъыш этигиз Хоу да, къарачаилыла бир биригизни къырыгъыз да, Абрек бла Ансар сагъыш этсинле-алаимыды?

asya: Сaлaм жaмaгaт кaлaйсыз?

всезнайка: asya пишет: Сaлaм жaмaгaт кaлaйсыз? Салам уа рахматуллахи! Хош кел! Тюркде болурса, Аллах аитса

Abrek: tinibek пишет: Айакъларынг чалдиш кюлдюш болуб келсенг ешитмедим деме! Игиме Метин! Субай терекчикча сюелиб турама всезнайка Alan kmv Кола бла тузлу чабакъны биринчи кере ашадым ёмюрюмде... къарачайлы Мени къолгъа ойнамаздан алгъандыла, сенге кеч тюлдю энтда, кола бла чабакъны къатышдырырынг келмей эсе - къач къарнашым, къач! asya Сау кел Сена! Американлыланы амалтын сен бизни унутуб къойдунг

къарачайлы: всезнайка всезнайка джазады: болмаса да къоярыкъ тюлбюз бизни бир устазыбыз бар эди, университетде, сора экзаменде. къайдам аман окъугъанла келселе-шо бир 3-чюк салыгъызда къоюгъуз деб тилей эдиле, ол а уа: -Огъай, мен сизни, айырма сохта этерикме деб, лекциаларын азбар этгинчи, салмай эди, 10-15 кере киргенле бар эдиле, экзаменни беребиз деб Аллайынмыды биздеда чот?

къарачайлы: tinibek салам, тас къарнашыбыз

къарачайлы: всезнайка джазады: Хоу да, къарачаилыла бир биригизни къырыгъыз да, Абрек бла Ансар сагъыш этсинле-алаимыды? Шо, иги къызса, алайчыгъын бир черт

къарачайлы: asya кимлени кёребиз, хош кел , къайда къалыб кетдинг Американ къыз?

къарачайлы: Abrek мен букъгъанма Аймысынла, табала эселе

Abrek: къарачайлы пишет: Abrek мен букъгъанма Аймысынла, табала эселе тёппенги ары джашыр, къаллайла бугъуннганса

всезнайка: къарачайлы пишет: Abrek мен букъгъанма Аймысынла, табала эселе Кимден бугъасыз Алан КМВ данмы? къарачайлы пишет: Шо, иги къызса, алайчыгъын бир черт керек джерде энтда къаитарыб аитырыкъма Abrek пишет: тёппенги ары джашыр, къаллайла бугъуннганса Ассаламу гъалеикум Абрек. Былаи эртде джазалгъанынг амалтын, хар неда таб болур-деб ышанама коланы тауусдунгму

Alan kmv: Abrek пишет: Кола бла тузлу чабакъны биринчи кере ашадым ёмюрюмде...

Abrek: всезнайка пишет: Ассаламу гъалеикум Абрек. Былаи эртде джазалгъанынг амалтын, хар неда таб болур-деб ышанама коланы тауусдунгму Коланы да ичерик тюлме энди. Кола да аракъы ча ашайды бюрегинги деб эштгенме...

Abrek: Alan kmv кёб ашамагъанма

всезнайка: Abrek пишет: Коланы да ичерик тюлме энди. Кола да аракъы ча ашайды бюрегинги деб эштгенме хауа солугъанны юсюнден а не деидиле, бир кере къоюб, экинчи кереге солу демеимидие? Кюн саиын теппенгден къуюб тура болмазса да кесими да эки алтын джулдузум барды,сиз анга не деисиз, джууаргъа керекди да джулдузланы Энди бир крутой аватарка салынса, къой да къой

Abrek: всезнайка Сау кел подполковниклеге

всезнайка: сау бол. аватаркамы ауушдуралмаима ма муну саоырым келедиииииии

Abrek: всезнайка пишет: аватаркамы ауушдуралмаима аууштуруб да кермегенсе аман къыз Но сау болла затла керек тюлдюле

всезнайка: Урааааааааааааааааааааа, получилось, къаллаи бирни кюрешген эдим, къоркъуб болуб къалды

всезнайка: Abrek пишет: аууштуруб да кермегенсе аман къыз Но сау болла затла керек тюлдюле Мен кесими пахмулу этиб махтана турама Сау болну орнуна чюгюндюр хычынла ашатсам боллукъмудуполная версия страницы