Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Alan kmv: Abrek пишет: Кёб бола тебрегенбиз, энди Индира бла Алан КМВ да келе эселе, къытайгъа къазауат бла барыргъа боллукъду Есть анекдот по этому поводу .Один грузин говорит другому,слышал Гиви,Грузия объявила войну Китаю... Да ты что?! Ой-ми где-же мы их всех хоронить будем ?!

къарачайлы: Pandora Да биз алай бош адамла тюлбюзда, атынгы бир айтсанг.. аватаргъа къараймада аммачыкъмыса, аккачыкъмыса ангылаялмайма

къарачайлы: Alan kmv


Abrek: Alan kmv пишет: Ой-ми где-же мы их всех хоронить будем ?! Насмешил Ну у нас такой же вопрос встает

всезнайка: къытаигъа тебрегенсиз сора

tinibek: Pandora Салам Пандора! Сау кел! Alan kmv пишет: Есть анекдот по этому поводу .Один грузин говорит другому,слышал Гиви,Грузия объявила войну Китаю... Да ты что?! Ой-ми где-же мы их всех хоронить будем ? Abrek Abrek пишет: Насмешил Ну у нас такой же вопрос встае Былайда Алан тилде сёлешебиз шойтда! Мен джахил англамайма орусча!

къарачайлы: всезнайка хазырмыса? хазыр эсенг танка бла келликбиз

къарачайлы: tinibek къой сен ол джахиллени

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: энди ДЖХП хорламаса, юйге къайтма Енди къалай етейим!!!

tinibek: asya asya джазады: Мени кaйры елттиле билемисе Aтлaнтис деп кумaр ойнaлгaн уллу гaзинолa бaрды aлaйгa елттиле жaнгыз менде шaнс болмaгaнынa 200 долaр берип кaйыттым. Айымса! Американы кризден къуртарганса!

Abrek: tinibek Кечмеклик барыб тохтагъан орус тилчи болгъанма Насмешил Ну у нас такой же вопрос встае ол дегеним: Кюлдюрдюнг Бизде да аллай проблема боллукъду Alan KMVны хапарын да кёчюреим Метин Эки гюрджюлю сёлешедиле, бири бирине айтады: "Гиви, эштгенмисе Гюрджюстан Къытайгъа къазауат бла барады?" -"Керти? Тоба, тоба, а къайда бастырлыкъбыз да биз ол къадар адамны?"

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка хазырмыса? хазыр эсенг танка бла келликбиз хазырма-эки кезюм джолдады Автомат калашникова бла да хаиырлана билеме

Abrek: охо

tinibek: Abrek Быллай кибикле ете турмасам тилни унутуб къойарга тебрегенсиз Abrek джазады: Alan KMVны хапарын да кёчюреим Метин Эки гюрджюлю сёлешедиле, бири бирине айтады: "Гиви, эштгенмисе Гюрджюстан Къытайгъа къазауат бла барады?" -"Керти? Тоба, тоба, а къайда бастырлыкъбыз да биз ол къадар адамны?" Бу хапардан уа мени къалай къуру къойасыз!

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: Автомат калашникова бла да хаиырлана билеме Къоркъа тебрегенме! Сен билмеген не къалды да

Abrek: tinibek пишет: Быллай кибикле ете турмасам тилни унутуб къойарга тебрегенси Тюз этесе Метин, бир-бирледе къулакъ артыбызгъа бере турсанг да тюз боллукъса

всезнайка: tinibek пишет: Къоркъа тебрегенме! Сен билмеген не къалды да Аватарымы ауушдура билсем, аны бла бир талаи бирге ишни тынганга санар эдим

tinibek: всезнайка всезнайка пишет: Аватарымы ауушдура билсем, аны бла бир талаи бирге ишни тынганга санар эдим Ийнанмайма!!!

всезнайка: tinibek пишет: Ийнанмайма!!! Бош этесе алай

tinibek: всезнайка всезнайка пишет: Бош этесе алай Кертиесенг къууаныб къойарыкъма! Сени билмегенинг да болду деб

Pandora: Ингир ашхы болсун!!! къарачайлы )))) Альбинады атым tinibek сау болугъуз))

Alan kmv: Abrek пишет: Эки гюрджюлю сёлешедиле, бири бирине айтады: "Гиви, эштгенмисе Гюрджюстан Къытайгъа къазауат бла барады?" -"Керти? Тоба, тоба, а къайда бастырлыкъбыз да биз ол къадар адамны?" tinibek пишет: Былайда Алан тилде сёлешебиз шойтда! Мен джахил англамайма орусча! Кечериксе Тинибек.

къарачайлы: всезнайка уряяяяя

къарачайлы: Pandora менда Ансар))))

къарачайлы: Pandora менда Ансар))))

всезнайка: tinibek пишет: Кертиесенг къууаныб къойарыкъма! Сени билмегенинг да болду деб Быллай бек къууанныкъ эдинг Pandora пишет: къарачайлы )))) Альбинады атым Хош кел, Альбина.Джуукъ бол."сокъуранмазса"-деб ышанама.Ансар аитды атын, биз да очередге сирелеиик Мен-Мадинама Кто следующий? Кимди менден сора-дегенлигимди(especially for Metin) къарачайлы пишет: всезнайка уряяяяя Къаллай бир къалгъанды Маскуагъа джетерге, огъесе къалайда тюбешебиз?Огъесе Къытайны чегинде тюбебми къалайыкъ

къарачайлы: всезнайка огъай огъай келе турабыз танка бла хазыр болуб тур. Мен автоматдан атада билмейме, келсем юретирсе, ансы атада билмегенлей Къытайгъа онг къабыргъамы буруб барсам, ангыламазла

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка огъай огъай келе турабыз танка бла хазыр болуб тур. Мен автоматдан атада билмейме, келсем юретирсе, ансы атада билмегенлей Къытайгъа онг къабыргъамы буруб барсам, ангыламазла хо да сора, сиз келгинчи черкиз базаргъа барыб, къытаи тилге юренеиим бир кесекчик, тахсачы болургъа джарарма

tinibek: Pandora Менда Метин )) Тюркден къошулама!

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: хо да сора, сиз келгинчи черкиз базаргъа барыб, къытаи тилге юренеиим бир кесекчик Черкез базарда кьытай тил? Ол а къалай болады?полная версия страницы