Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: asya Сау бол! Сена, Интернетке кирсенг мсн-нги къошуб бир къой, бир затчыкъ сорургъа керекме сенен Тахсады)))) Abrek , къаллай гюрджю къызланы хапарын айтаса? Къой аллай хапарланы, мени кёб къарнашым джокъту, алагъа бериб барырча. Сагъыш этучюда болма аланы юсюннен, англадынгмы

Abrek: иллада без шансовма алайсызда

иллада: Abrek, къой мыдах болма Ариулыкъкъа къараргъа(любоваться) боллукъса, алай а аны хар кюн сайын юйде кёрюрге сюйеме деб къоймазса


иллада: Сена, Метин къайдасыз? Джангы джылгъамы хазырлана турасыз? Назы тереклени келтирир ючюн, тауланы башына чыгъыб кеткен болусуз дейме? Кёрюнмейсиз не эседа Нёня, тюнене къайры дженгил тас болуб кеткенсе, мен сени келгенинги эслемей къалгъанма Сенге уа не болгъанды нек келмейсе?

asya: иллада Мен былайдама тауга чыгар кюнюм джокту. Сиз джанга джауган кар бизге джаумайды аны ючюнде миллет гриптен кырылады. Менде грип болуп турама арада бир чатга карайма киши джокту.Елбада да былайда да херкес тас болуп калдыла.

Abrek: asya Сарсмакъ аша Ассий...

иллада: asya Бизге кел сора! Бизде къарда джаугъанды, аллай сууыкъты кесида кюндюз -10-15 болуб турады. Дженгил кетерликти гриппни микробларын. Абрекке къошарым, лимон бла чай ичигиз, бал къошуб. Сизге джангы сёз юйретеимми? Кесим, къарнашымнан тугъан сабийчиктен юйренгенме))) Лимонну бир бек сюйеди, къуру кесин ашайды... чайына салыргъа унамайын... "Лимонну шорпасын ичерикме"-деб кесида... Аллайын, лимонну шорпасы бек болушурукъту Сок - бизнича къалай болады?

asya: иллада Айтганларынгы барысыныда етгенме . Сабийчик керти айтады лимонну кабукларбыла да ашаганма иги келеди дедиледе. Лимон ашай ашай ичимде лимон терек чыгарыкты тоба

иллада: asya пишет: Лимон ашай ашай ичимде лимон терек чыгарыкты тоба Сена, лимонну сууына не дейди бизнича билемисе? Эндта, сайтынг нек ишлемейди? Тюнене ачылмады сайтынг

asya: иллада Лимон суу дениледи. Лимон сууга шекер карыштырып сууландырсанг ангада мен билген лимоната дениледи. Сайтым менде ачылады тюненеде ачык еди .

иллада: asya Огъай, суу къатыштырмагъанлай къуру лимонну кесиннен чыкъкъан сууына айтама Ма энди ачылды менде да, тюнене ачылмагъан эди

asya: иллада Да лимон суу дениледи. ДЖангыз шорпага лимон суу куй демейбизде шорпага лимон сык дейбиз, англаталдыммы билмейме?

Abrek: Къызла ингир ашхы болсун!

asya: Карачай Малкар халкымы джангы джыл бла алгышлайма. Аллах халкыбызга кыйынлык кёгюзмесин, барыбызгада саулук, есенлик, боллук берекет берсин, . 2008 джылы миллетибизге хайырлы оьурлу болсун .

Abrek: ======================АМИН=================

иллада: Барыгъызны айтхан тилеклеригизге къошулуб, менда алгъышлайма келир Джангы Джылыгъыз бла! Мен сизден бир зат сорургъа излеген эдим... Мен юйдегиледен уллуладан: джай къаты исси болгъан заманда, эндта къыш къаты сууукъ болгъан заманда, ала айланы атын айта эдиле, ма аллай айды деб, кеслерини саналгъанлары да башхача, айтылгъанлары да башха...... Мени эсимде къалгъаны... къышны бек къаты сууукъ болучу он кюнню(тюз есимдемиди билмейме) аты Балдыраджюз -ди, эндта поговоркасы эсимдеди...."Анда болда мында бол, балдыраджюзде юйде бол" -деб, анга къошуб, эндта бир таурухчыгъы аны юсюннен :) Балдыраджюз аллында болгъан айгъа: "Мен сенича аллай бир кюн (ненча кюн болгъаны эсимде тюлдю) турсам, уллу(былайда ёгюзню джылы айтыла эди, эсимде джокъту) ёгюзню бураб мюйюзюн сындырлыкъ эдим" - деб)))))))) Англарыкъмысыз джазуларымы? Иги сагъыш этерсиз, билмесегиз билген адамладан сорурсуз... Сёзню къысхасы мен келгинчери билиб туругъуз, болсунмы! Заманыгъыз кёбтю Артур, кимди ол аватаркангда адам?

Abrek: иллада пишет: Артур, кимди ол аватаркангда адам? быр алкаш иллада мен кесимча назму къурадым: Анда балдраджюз, мунда балдраджюз, сёзлерим а тамам тюз Магъанасы болмаз деймеми?

иллада: Альберт, не ди ол кеткен хапарла? Къой, кетме! Мени соруларыма ким джуаб берликти да? Артурда да хылики этиб турлукъту сен болмасанг, билеседа къаллай хатачы болгъанын Биркесек солугъаннан сора, келирсе, ансы ёбкелерикме и сёлешмей къоярыкъма, эндта джылагъан да этерикме (надеюсь къоркъуталдым....) Серьезно, не уходи с форума Abrek Огъай, сАПсем, къурайалмагъанса назмуну)))) Къызгъа ушаткъан эдим , къызла алкаш болмайдыла)))

Abrek: иллада пишет: Къызгъа ушаткъан эдим Кетереме сора

иллада: Аланла, къайры тас болгъансыз? Мени соруымда джуабсыз къалгъанды А, энди англадым сиз 10-на деричи солугъан этесизда, унутуб тура эдим))) Ох... этесиз солуб Abrek Бек аламат сурат салгъанса О бирин (мыннан алгъа суратны) нек адамны сыпаты иги кёрюнмезча салгъанса?

Abrek: иллада пишет: О бирин (мыннан алгъа суратны) нек адамны сыпаты иги кёрюнмезча салгъанса? да сыпатынг къолайсыз болса, иги керюнмезча салыргъа керекди Къалайса Индира? Джангы джыл бла керюн кесинг да! Насыблы бол, сауулукълу бол!

asya: ДЖамагат кайдасыз нек кёрюнмейсиз тансык еттирдигиз хепигизда., болду есе болду енди джыйылсагыз дейме

Abrek: asya мен мундама, кимни да билмейме Ассий Бурнум да асыры сууукъдан гардош бола башлагъанды... -20ды сууукълукъ

Abrek: Бу адам бизни Джыйханыбыз болурму?

asya: Abrek Бизде -3 тю аллай бир сууукга калай тёзесиз? кайдам аны бизни джийхан болуп болмаганын сен билликсе бизле танымайбыз.

Abrek: asya пишет: кайдам аны бизни джийхан болуп болмаганын сен билликсе бизле танымайбыз. мен да танымайма аллай бир сууукга калай тёзесиз? Суукъгъа тезген къой, эшикге чыгъаргъа къоркъуб турама

иллада: asya ,Abrek къалайсыз, не эте турасыз? Сена, нек кёрюнмейсе? Къонакъладамы болуб келесе байрым кюнледе? Артур, къалай ариу сурат салгъанса.Ариу, джашил хансха къараб, джайгъа бир бек тансыкъ болдум. Джай дженгил бир болгъаэди, менда суукътан юшюб къалама.... Къалын къар джауатурады бизде. Къайда пикникте олтурасыз? Кавказдамыды?

Abrek: иллада огъай, мунда местныйле бла чыкъгъан эдик... Сууукъдан мен да эрикгенме тейри...

asya: иллада сау бол джаным игиме юйюмде олтурама хер кюн сайтга кирип карайма менде сени кёралмайма. Сен калайса нете тураса? мсн де де кёрюнмейсе .

иллада: asya Мен джукълагъаннан сора келирге бек таб джарашхансыз))) Метин, къаллай сайт эткенсе менге да айт, мен да къараргъа сюйемеполная версия страницы