Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: иллада иллада пишет: Метин, билиб къойгъанды къалай эседа. Кимлени айтханын билесе да

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: аитымны аллын окъуб, ахырын окъургъа тезюмюнг джетмей, туура быллай ушагъан(кимге аитырыкъ тюлме) Айтма да къой

tinibek: Abrek Abrek джазады: Тюзюн айтсам барыбыз да биринчи орун алыб турабыз Аперим джашлагьа!


Abrek: tinibek пишет: Аперим джашлагьа! Сау бол! Ол акъ дженгсизи болгъан джашды саугъала аллыкъ джаш ,

къарачайлы: ий нени юсюнденди хапар?

иллада: Метин хош кел! Ишлеринг бошаламыдыла? Бурунча барыбыз бирге джиылыб ушакъ этген заманлагъа тансыкъ болгъамма:) Сенаны космонавтла бла бирге суратын керген эдим. Джокъду не эседа ала бла бирге кекке учуб кетмеген эсе?)

asya: иллада пишет: Сенаны космонавтла бла бирге суратын керген эдим. Джокъду не эседа ала бла бирге кекке учуб кетмеген эсе?) керти aйтaсa джaным кёкде aйлaнaмa

къарачайлы: asya бизде кёрмеген не космонавтладыла?

asya: къарачайлы дa aрaдa бир мени сaйтымaдa кире турсaгыз кёрлÿксÿз сурaтлaрымы

къарачайлы: бир къыйын ачыладыда

Abrek: къарачайлы ахах Аман эринчексе

иллада: Сена, хош кел къалайса? Кёрюнмейсе не эседа asya пишет: керти aйтaсa джaным кёкде aйлaнaмa къалайды кёкте? менида биргенге элтсенг а къарачайлы пишет: бир къыйын ачыладыда

къарачайлы: Abrek билееме, анама хаманда алай айтады

asya: иллада пишет: къалайды кёкте? менида биргенге элтсенг а ой джaнынгa болaйым кaлaй унутуп койгaнмa сени дa биргеме aлыргa енди бaрырымa сенидa aлырмa джaнымa. Кёкте xaр зaт бек aлaмaт булутлa джулдузлa xaй xaй дÿнйa бек aруу кёрÿнеди. Aнсaр сенден кaлгaнлa зор aчылaды деп тaрыкмaйдылa ÿйе болсaнг дженгил aчылырмы дейме

иллада: asya , къой энди бизге кел бери. Энди кюнда бек исси болуб башларыкъды анда кёкде. Ансар бу сагъатда "алма биш, ауузума тюш" деб сагъыш этиб айлланнганча кёрюнеди. Сен аннга алай ишле айтса

всезнайка: Былаида не затчакъла бола турадыла? Сау келигиз, кесигиз да, былай бери да бир келсегиз, деи эдим, кекню къыдырыб бошасагъыз!

къарачайлы: всезнайка не кочегары мы не плотники

къарачайлы: asya кирдим, къарадым, джокъду сора бир сейир тилде джазадылада, не тюрк болмагъан, не къарачай,ангылаялмайма

asya: къарачайлы http://www.tamada.azbuz.com/resim/16000000000695682/17000000012017546#p кaлaй aнглaмaйсa джaзулa тÿркче блa кaрaчaйчaды Индирa кaлaй aнглaйды дa

asya: иллада всезнайка Индирa иншaллax кaукaзгaдa бaрлыкмa Мaдий сaу кел джaным ишлеринги бошaйaлмaдынгмы бизде кёргенингчa бирбирибизге чaм ете турaбыз

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка не кочегары мы не плотники Да хо да, сизнича уа ким барды asya пишет: Мaдий сaу кел джaным ишлеринги бошaйaлмaдынгмы бизде кёргенингчa бирбирибизге чaм ете турaбыз Огъай, бошаялмайма,пахму деген зат узакъда болгъанды да, алкъын хазырлана турабыз. артдан джаздырлыкъбыз мультфильмни, не боллукъ эсе да Сабиилеге къошулуб, мен да не аилана эсем да-билмиёрум

къарачайлы: всезнайка не мультфильмди?

иллада: asya къарачайлы Мадин, бюгюн бош кюнюгмюди? Ансар, мен айтайым. "Леди и Бродяга" мультфильмни кёчюредиле. Диснейни мультиклерини суратларын бек джаратама, бир ариу саладыла.

къарачайлы: иллада къарагъан гяурду, къарачайчамыды огъесе малкъарчамыды? ансы гарфилдни сабийлеге ийгенмеда, къараргъа унамай къойгъандыла сабийле, ангыламайбыз деб, бузлама заманны уа бир бек джаратдыла

иллада: къарачайлы пишет: къарачайчамыды огъесе малкъарчамыды? Аны билмейме. Мадинадан сорургъа керети. Кот Матроскинни уа джаратмаймыса?

всезнайка: Барысы да къатышды, ким къаисы ёзенден эсе, аныча селешеди

къарачайлы: иллада мен а уа джаратама, мен малкъарлыны чам этмегенлейда сёлешгенин эшитсем кюлюб башлайма, сабийле ангылялмайдыла....

къарачайлы: всезнайка да бир признанный литература тил бар шойдуда, диалектле бла некди алай?

иллада: всезнайка Барысы да къатышды, ким къаисы ёзенден эсе, аныча селешеди А мен раньше билмей эдим аланы алай бёлюннгенлерин. Эгечими къайын къызы подчеркивает сёлешкен заманында кесини малкъар тюйл таулу болгъанын. А мен барысынада малкъарлыла дейме, может аны ючю алай айта болу. къарачайлы пишет: мен а уа джаратама, мен малкъарлыны чам этмегенлейда сёлешгенин эшитсем кюлюб башлаймасабийле ангылялмайдыла.... бизникиле, именно аланы айтханларын повторять этиб айланадыла после просмотра мультика

къарачайлы: иллада менкиле уа къараргъа унамайдыла))) мен билген бла малкъарлыладана къалгъанла къарачайлыладыла, басхандагъыланы точно билеме, 100% чегемлиледа къарачайлыладыла деб эшитгенме)))) Бюгюн бир кърымтатар джыргъа тынгыладымда , не джууукъ эди бизни тилге, малкъар диалектден эсе иги ангыладымполная версия страницы