Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: Салам джамагьат! Неле бола турасыз?

къарачайлы: tinibek Уа алейум салам. Да турабыз, сизде неле бола турады, хорлаймыса хорламаймыса, алайчыгъын бир айт

иллада: Метин, къалайса?


иллада: къарачайлы , джырла тынглаб олтураса не? Къырым татарлыланы тиллери башха татарлыланы тиллери бла бирча тюлмюдю да?

Pandora: Юйге игилик!!! Не эте турасыз, ана тилде сёлешиучюле?)) къарачайлы пишет: мен малкъарлыны чам этмегенлейда сёлешгенин эшитсем кюлюб башлайма кесим да алайма)))) блай акъыртын сёлешгенгеда санайма, сёзлени созуб-созуб)))) цыфцыкъланы уа эшитсем, кюлюрюмю кючден тыяма))))))

иллада: Pandora, хош кел! сени мен келгеннен сора менен бугъулуб къалгъан болуму деб сагъыш эткен эдим Кёрюнмей къалгъанынга былайда. Келе тур хаманда

къарачайлы: иллада огъай огъай кърым татарлыланы тиллери бизни тилчады, къумукъ тилден джууугъуракъ кёрдюм, джангыз аланы юч диалектлери бардыда, бек айрылады бири бирлеринден, бизнике ушагъанлары тау диалектди..

къарачайлы: Pandora да хоу, сора бир демейдиле, быр дейдиле ногъайлылача ю деб айталмайдыла уь, ё орнуна оь.

tinibek: къарачайлы къарачайлы пишет: Уа алейум салам. Да турабыз, сизде неле бола турады, Бизде политикле бир-бирлерин джыртадыла (тайиб-байкал-бахчели)Бир бирлерине айтмаган аманларында къоймай къарачайлы пишет: хорлаймыса хорламаймыса, алайчыгъын бир айт Мен кесими адамланы алдарга устага санаб тура едим Аланы тынгалаганымда енди кесимден кёлюм чыга тебрегенди

tinibek: иллада иллада джазады: Метин, къалайса? 29 март дан сора айтырма

tinibek: Pandora Келгенге игилик!Pandora джазады: Не эте турасыз, ана тилде сёлешиучюле?)) Ана тилчиле аз болганды къалай есе да

Alan kmv: tinibek пишет: Ана тилчиле аз болганды къалай есе да Мен кельдим !

къарачайлы: tinibek хы менда къараб турама, не къутсуз адамды ол Эрдогъаныгъыз. сора къатынча къадалыб.... Кесигизда АКП-ны кючю бла къызыу поезд болгъан эсегиз

къарачайлы: Alan kmv

asya: къарачайлы пишет: tinibek хы менда къараб турама, не къутсуз адамды ол Эрдогъаныгъыз. сора къатынча къадалыб....

Pandora: иллада сау болугъуз)) Огъай, эсигизге да келтирмегиз аллай сагъышланы, бош заманым болгъанга кёре киреме бери)) кесимда джангы къошулгъанма сизге, тохтаусуз джазыб турсам айыб этерсиз)))))))))) къарачайлы биргеме бир малкъар къыз окъу эди, анга чыракъны джукълат десенг, отдан кёлек кие эди)))) ючкюльт дегиз, сиз волшебникле тюлсюз да чыракъ джукълатыргъа деб, алада биз айтханны магъанасы бир кесер тюрлюлек бола болур эди)))))

къарачайлы: Pandora менида эсиме тюшдю, бир малкъар танышымы къоркъутамада, сора илгеннгенинде,эх сен къызбайны деб къозуйма, сора кёлю къалды, меннге намазымы этиб, къуранымы окъуб тургъан адамгъа алай айтыб деб артдан а уа ангыладым къызбай деб бабникге айтханларын

Pandora: къарачайлы дин ахлу адамгъа аллайла айтыб айлансагъыз, къалыр кёлю)))

къарачайлы:

иллада: Pandora , къоркъма айыб этерик тюлдю кишида . Мен тынгларгъа бек сюйеме тынч олтуруб. Сени атынг къалайды? Меннгеда сен деб сёлеширге боллукъса.

иллада: Метин, энтда 5 кюн барды болсун сакълайыкъ,хапар айтырса. Ары деричи Мадинаныда ишлери бошаллыкъ болу. Alan kmv О! Киимле келгендиле! Хош кел. Тёрге ет, бусагъат чайчыкъ хазырлайым.

къарачайлы: иллада къаллай чай. бизни хычынлагъа чакъырмагъанды ол

иллада: къарачайлы Не, хычынлагъа чакъырмаса чай берген адет джокъмуду сора?)) Сена, Метин, тюрк тилде Эзо деб къызны аты не магъананы билдиреди?

къарачайлы: иллада ол курд ат болурму?

asya: иллада езо сёзлÿкте aнглaмын тaбaлмaдым джaнгыз бир джерде суу кибик деп джaзaды

къарачайлы: asya Эзо гелин деб бир фильм бар болур эди дейме

Alan kmv: къарачайлы пишет: артдан а уа ангыладым къызбай деб бабникге айтханларын иллада пишет: Хош кел. Тёрге ет, бусагъат чайчыкъ хазырлайым. Ай сау бол,юлюшлю кыз бол ! къарачайлы пишет: иллада къаллай чай. бизни хычынлагъа чакъырмагъанды ол Гюнах алма,чакъыргъанедимда,чаналадада( кюштен джаздым бу сёзню ) учурума деб кюрештим,келмедигиз...

asya: къарачайлы xоу бaрды езо келин деп филм

къарачайлы: asya мен алай тургъанлай къараб турама, Ата Демирер ойнагъан Османлы джумухуриет фильмге къарарым келеди, табалмайма иги агъачда, интернетден джюклер джер, джокъдумуду хапарынг?

къарачайлы: Джамагъат сюйюмчю, Къарачай газетни окъургъа сюйгенлеге, энчи сайтлары ачылгъанды -http://www.karachay.smi09.ru/полная версия страницы