Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: Аланала, меннге да юлюш этигиз ташларыгъыздан.

иллада: Pandora, хоу, болсун. энди къинамайым сени. Суратынгы кесинг сюйген заманда салырса .

иллада: Pandora пишет: накут-налмас, инджи - табигъатны исчерпаемый ресурсларыдыла дей эдим Ансарны неисчерпаемый ресурслары бар эсе уа, биз да билмей аны.


къарачайлы: тохтагъыз, эм къартыгъыз сиз эсем къарачайча къалай джазылыргъа керек болгъанын айтыб къояйым- ресурс-къайнакъ, байлыкъ,исчерпаемый ресурсы-тауусулгъан джер байлыкъла, къайнакъла

Pandora: иллада пишет: Ансарны неисчерпаемый ресурслары бар эсе уа, биз да билмей аны. бир суу ызы хапар иштген эдим... къарачайлы сау болугъуз, ликбез этдигиз бизге

Abrek: Pandora пишет: ликбез бу къайсы тилдеди?

tinibek: Ентда СИЗ-БИЗ деген сёзле ызына нек къайытды!

Pandora: Abrek Кечериксе, "джахилликни къурутуу" дерге изле эдим))

къарачайлы: Abrek ликбез-ликвидация безграмотности

Abrek: Pandora пишет: "джахилликни къурутуу къарачайлы пишет: ликбез-ликвидация безграмотности

mur: къарачайлы джазады: къайсы джанынг тартхан эди эке? да ол клавагъа басхан бармагъларым болурла . къарачайлы джазады: Чам этмезсе Октябр элни Эшда эшда Октябрча иги эл джокъду Pandora джазады: mur ташчыкъланы хапарын элге джаймагъыз))))) прииски исчерпаемы, если что)))))))))))))))) Да кёресе быланы бизни хапарыбызгъа тынгылаб тура эдиле

Pandora: Abrek ликвидация безграмотности къарачайча джахилликни къурутуу болады mur энди ташчыкъланы юсюнден шыбырдаб сёлешейик, ансы болмазгъа тебрегенди чот

mur: Pandora джазады: mur энди ташчыкъланы юсюнден шыбырдаб сёлешейик, ансы болмазгъа тебрегенди чот болсун

къарачайлы: mur сенида къатышчыгъынг барды, тётягъа айтыб мен сени

къарачайлы: Былайда, тортну юсюннен чабакъланы кёргенимде...вообще къаллай чабакъны кёрсем да, ашагъан заманымда да- атамы кёчкюнчюлюк заманны юсюннен айтхан сёзлери эсиме тюшеди... Альбинаны «Холод» темада джазгъан назмууын окъугъаннан сора, айтмай(джазмай) къоялмадым... Бизникиле чым алгъа Къазахстанны Пахтарал деб джерине тюшкенле, анда уа тюз къумлу джер болгъанды, сууда аз (Кавказны джерине ушамагъан джер) Аны ючюн уллу арыкъланы(канал) джерни къазмай, джерни юсюннен тегерегине топыракъ джыйыб алай эткенле(уллу суу арыкъны бузуб кетмез ючю алай этиледи-дей эди атам) полялагъа су салыр ючюн, эндта андан сууда алыб тургъанла, ичерге. Джай башланган заманда, ол сууны тохтатыб, арыкъланы ичин ариулагъанла. Ма о сагъатта аны ичинде бир кёб балыкъ къала эди, уллу-уллу- сомла(къарачайча къалай айтылады билмейме)-дей эди. Атама о сагъатта 5-6 джыл болгъанды. Уллу къарнашы бла(12 джыл болгъан): «алайда джашагъан сабийле бла, алайдан сууы тохтаб тургъан арыкътан кюштен кётюрюб, чабакъланы юйге келтире эдик. Юйде уа бизникиле чабакъланы: харамды- мыйыкълары болгъан чабакъланы ашаргъа джарамайды -деб ашамай эди, бизге да: «харам затланы тутмагъыз»- деб урушхан да эте эдиле уллула»-деб айтучанды. Эндта къиналыб: «Ач бола тургъанлай- алай айтмай, чабакъланы ашасала кёб адам сау къаллыкъмы эди, ким билсин. Уллула, кеслери ашамасала да, бизге-сабийлеге ашатыб тургъанла ашарыкъны»-деб. Мени да эсимде, къарт анамы юйге чабакъ келтиргенлерин джаратмай, чабакъ хазырлангнган сауутланы бёлюб, башха сауутла бла къатыштырмай тутханын. Кеси уа чыртта ашамаучанды чабакъланы, къаллайын болса да. Атам, кесида ашагъан эте эди чабакъланы (сомнан башхасын), бизге да ашатыб, ол хапарын айтучанды. Анна болу, хаманда чабакъ кёрсем ол сёзле эсиме тюшеди. Джашау сейирди да... Мыннан эки джыл алгъа, Кавказда тойда, сомну тебсини(столну) юсюннен кёргенимде бек сейир болдум. Сейирсиниб, атамы эгечиннен: "нек салгъандыла?"- деб сора тургъанымы, ол юйню адамы эшитиб: ["i]мыйыкъларын кесиб, ашаргъа боллукъту"- деди да къойду..... П.С. ДЖазгъан джазуымы халатларын кечериксиз

Pandora: къарачайлы пишет: сора алайда бир талай джылтырауукъ таш ючюн джашыртынмы боллукъду чотугъуз? билмегенге кёрмегиз, бир бирле уа шыбырдагъан къой, къычырыб соргъанымда да ташчыкъланы адресин айтмадыла

mur: къарачайлы Ол сен айтхан тётягъа сен "къатышчыкъ" деб айханса десем а, кимге джетерикди таякъ? Pandora джазады: билмегенге кёрмегиз, бир бирле уа шыбырдагъан къой, къычырыб соргъанымда да ташчыкъланы адресин айтмадыла да хо хапарны бир джанына буруб кёресе аны

къарачайлы: mur кимге ийнаныр къараб тур хо бирда мен сизге энди болгъан тахсаны ачсам, муратыгъыз алай болсун

mur: къарачайлы Да сенденден менден ким джуугъуракъды?

иллада: Pandora пишет: бир суу ызы хапар иштген эдим... бир бирле уа шыбырдагъан къой, къычырыб соргъанымда да ташчыкъланы адресин айтмадыла къарачайлы пишет: хо бирда мен сизге энди болгъан тахсаны ачсам, муратыгъыз алай болсун Ансар, къалайса? Арыгъан болуса ишлерингнен. Олтуруб солугъан эт. Къаллай ашарыкъ сюйесе айт, къарнашчыгъыма эринмей этерикме. Кесингда хапар айт. Ол суу ызына къайры бара эдинг бир айт? Ариу табигъаты барды дейдиле. Кёгюзтемисе ол джерни

иллада: Метин, СИЗ, БИЗ деб бир бирлери адебли болуб ташланы адреслерин билирге сюйюб айтадыла, энди биреуле алай айтыб, адамны кесиннен ары узакъ тутаргъа излейди. ташланы адресин айтыргъа сюймей .(мени сагъышым алайды )

къарачайлы: mur мен 500 километр узакълыкъдама, сен а уа дунияны бир джанында

къарачайлы: иллада опа, аман джанады кёзлеринг, аман чыгъады сёзлеринг

всезнайка: Былайда не затчыкъла бола турадыла7 Къытайны хазнасы джетишмей, энди накъут-налмазгъада кёзюгюзмю къарайды? "Кесигизни дуния малгъа алдатмагъыз"-деб ненча кере айтханма ойнай турама, сан этмегиз, артыкъ къалса, ара шахар таба да бир ийерсиз, марджа, узагъыгъыз болмам-деб турама

mur: къарачайлы Мен ол джуукълукъкъа айтмайма

къарачайлы: всезнайка сенда талай ташчыкъгъа алданамы тураса?

къарачайлы: mur былайда башха джууукълукъла оюн ойнамайдыла, ким дженгилирек джетиб кесини ангылаталса-ол хорлады

mur: къарачайлы да мен тефонблада ангылаталлыкъма, а сениуа аны тефон номери джокъду

къарачайлы: mur уже алгъанма и вооще, дядя деб сёлеш сен меннге

mur: къарачайлы Айтчы номерин, алгъанэсенг? дяханполная версия страницы