Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

mur: къарачайлы Да сени кёзюнге къалайкёрюнеди

къарачайлы: mur ма алай))))))))))

къарачайлы: мадина, кёресе буржуазияны чоту алайды- Анталья, Америка, биз а уа турабыз


mur: къарачайлы Къайсы кёзюнге кёрюнеэсе, ол кёзюнг сени алдайды

Pandora: къарачайлы огъай огъай сеннге алай айтханны меннге кёргюзюрсе къулагъын мы кесериксиз?)) asya Сау келигиз))

къарачайлы: mur ай бир тюерик болурма сени, джаншакъны

къарачайлы: Pandora игитда дядаларына тынгыламагъан сабийлени алай этмей, къалай этейик?

mur: къарачайлы къайда келчи къатыма солджанынгы бурда

Pandora: къарачайлы хыны дядя кёре эдим)))

къарачайлы: mur кел алай залим эсенг

къарачайлы: Pandora хыны болсам былай башымамы миндириб турлукъ эдим, унутхандылада мен быланы ма бу къолла бла ёсдюргеними

Pandora: къарачайлы да, ма алайды да бу джаш тёлю)))

asya: всезнайка Pandora сaу болугуз джaнчыклaрым. Мaдинa нaсип болсa сиз джaнгaдa бaрлыкмa Aллax aйтсa

къарачайлы: Pandora аууз джауум къуруду бу джаш тёлюге насигъат бергенден, алмайдыла акъылларына бир джукъ

къарачайлы: Pandora бизни заманлада уа алаймы эди? Хо бирда! Тамадаланы бир айтханларын эки этмей эдик, сёзлерин джерге тюшюрмей эдик, аллыбызгъа чыкъсала асыры уялгандан бетлерине къараялмай эдик, аллай бир ишленмеклик бар эди бурунгулада

иллада: asya, хош кел! Джашаулу сабийчик болсун! Сайтынга джангы суратла салгъан болуса деб къарагъан эдим, алай а кёралмадым джангыланы. Хоу, сабийчиклени аллай гитче заманларында кюлюб селешкенлерине мен да сейирсинеме)) не зат англай болула деб. Кеслерида кеслерича хапар айтыргъа бек сюйедиле татлы адамчыкъла

иллада: Мурат, дядянгы къатына бир ыйыкъгъа барсанг, къаллай джардан болсада секиртир къаруунг бар кереем Ансар не завидую тебе "не завидую" -къалай кёчюрюледи?

Pandora: къарачайлы айтмагъызда къоюгъуз)) бусагъатдагъыла теблеб, кетерикдиле, джол къойгъан къой эсе)))))) Лермонтов айтханлай, "Да, были люди в наше время...")))))))) Не этейик, не къычырыкъ этейик бу джаш адамлагъа))))))

Pandora: иллада пишет: "не завидую" -къалай кёчюрюледи? Сукъланмайма)))

къарачайлы: иллада зависть зарланыргъа, сукъланыргъа, эки сёз башха башха магъана блады, зарлыкъ-черная зависть, сукъланыу -белая)

къарачайлы: Pandora да не этерикбиз, энди чыдарыкъбыз

къарачайлы: иллада огъай огъай Алай тургъанлай иги джашчыкъды Мурат)

Pandora: къарачайлы къарачайда сёз барды да - ёлмесенгда, къарт да мы болмазса деб))) аллайын, ала да бизни джыллагъа келселе, терен акъыллыла да, (!!!!!)))))))))) ангылыла (!!!!))))))))) ) да болурла)))))))))) Эм башчысы уа - бизнича къошакъсызла болурла))))))))))) (скромныйле дегенлигимди) Не эсе да къарт амманы ролюна вжиться этдим))))

иллада: Pandora къарачайлы , сау болугъуз! Pandora, сеннге гокгачыкъ Ансар сеннге джукъда бермейме ташланы къалайда болгъанын айтмагънынг ючюн.

иллада: къарачайлы пишет: огъай огъай Алай тургъанлай иги джашчыкъды Мурат) Билеме, хоншу къыз айтхан эди

mur: къарачайлы Ушкоксуз келирге ётюнг джетмеймиди къарачайлы джазады: Pandora хыны болсам былай башымамы миндириб турлукъ эдим, унутхандылада мен быланы ма бу къолла бла ёсдюргеними Pandora ийнанма мен уллу джаш болгъанымда ол стол тюбюнде чабыб айланаэди къарачайлы джазады: аууз джауум къуруду бу джаш тёлюге насигъат бергенден, алмайдыла акъылларына бир джукъ джукъ берир зат болса аллыкъ болурэдик иллада джазады: Мурат, дядянгы къатына бир ыйыкъгъа барсанг, къаллай джардан болсада секиртир къаруунг бар кереем Ол тюлмюдю аманы, ансы къатымда болса мен аны бир уюкъкъа джыярэдим ансы Дондагъы-Ростовгъа къачыб башын алыб турады Pandora джазады: ъарачайлы айтмагъызда къоюгъуз)) бусагъатдагъыла теблеб, кетерикдиле, джол къойгъан къой эсе)))))) Лермонтов айтханлай, "Да, были люди в наше время...")))))))) Не этейик, не къычырыкъ этейик бу джаш адамлагъа)))))) Мени таба таш мы атаса ? джаула боллкъбуз алай эте тебресенг къарачайлы джазады: огъай огъай Алай тургъанлай иги джашчыкъды Мурат) Не къоркъубму махтай тураса

къарачайлы: Pandora аватарынга келишибми къалдынг?

къарачайлы: mur кёресе аны, хар айтханны джик джик айырыб джууаб бергенин, джетишим Мурик

къарачайлы: иллада сора бир гоккачыкъда къызгъандынгмы?

mur: къарачайлы Да айыра тебресем таб келиширик тюлэди. иллада Кёремисе Ансарны къоркъкъанында мени махтаб тебрегенинполная версия страницы