Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

къарачайлы: Pandora да не этерикбиз, Мадридни къатында бачхасына барырбыз Мурну....андада кюн бек исси тиеди, кесида гардош гардош деб бизни къоркъутургъа айтады, ансы анда болмагъан кёгет джокъ, кеслерида бише башлагъандыла, ох дерикбиз, сенда келемисе бизни бла?

mur: къарачайлы Къой ары да барыб неэтесе андада бусагъатда ол сен айтхан ауруубла къазаууат этедиле, бачхагъа баррырынг келеэсе Октябргъа бар анда бачхала сени эрттеденбери сакълайла

къарачайлы: mur Октябрда юч гектарчыкгъа салгъанма гардош, сеннге болушургъа деб тура эдим


къарачайлы: Джамагъат, бизни Сенабыз бла Метинибиз къайда тасдыла?

Pandora: къарачайлы сиз барыб, разведка боем этиб келирмегиз))))) сора джаратсагъыз къалгъанла да къошулурбуз))))))) ансы барыбыз да барыб Джанибек бла Чегемлей болмайыкъ))))))) mur къонакъбайлыкъ этерге хазырмыса?)))

mur: къарачайлы 3 га салгъанса, а чагасын сени орнунга ким этерикди? Сора чагада эте, кюнчюкдеда бираз кюе, кёгетледенда ашай, витаминме дегенида джыйыб къайтыб къаллыкъса айрымканынга

mur: Pandora Мен хамандада хазырма сиз келирге айтыгъыз ансы

Pandora: mur къарачайлы мен энди окъуума барыб келейим))) Мадридге тебресегиз, таууш этерсиз))))

къарачайлы: mur да кёгет джокъдуда, сора сеннге тынгылаб дарман къуйгъанмада, чагада керек тюл, къаларгъа мамматха сени чакъырсам, сенден къаллыкъ не иш барды алайда

къарачайлы: Pandora ийнанма Мургъа, ма алай айтыб, менда салыб бардым, Мадридге, къабакъ эшигин къагъыб кюрешдим, мен юйде джокъма деб къойду, кесини тауушу бла))))

mur: къарачайлы Да алайэсе маматлыгъынгыда хазырла, сора ол келтирилликнида келтириб къоярыкса

къарачайлы: mur сора мен аны ишлергеми келтиртиме, алай болсун муратыгъыз, ишле бошалсала келтирликме

mur: къарачайлы Оу аны не сейирлиги барды сора, адамны ишни юсюнде кёрюрге керекди, ансы арбазда ёрге ингишге айланыб харкимни кесине къаратыб кимда тураллыкъды

Pandora: къарачайлы пишет: ийнанма Мургъа, ма алай айтыб, менда салыб бардым, Мадридге, къабакъ эшигин къагъыб кюрешдим, мен юйде джокъма деб къойду, кесини тауушу бла)))) къалай этиб къойду сизге алай))))))) mur неди бу хапар)))))

mur: Pandora Келген хапарын эшитгенэдим, алайа меннге джетелмегенди, хапаргъа кёре Дон Педро деб бир хошу бардыда аныбла махито ичиб испан келинликлеге къарай кетгенибла меннгеда тюбеелмей къалгъанды

къарачайлы: mur туралмаз кимда, фахму керекди аннгада))))

къарачайлы: Pandora ийнанма, эшигин къагъамада, туура фиестаны заманы эди, сора чыгъыб келеди патиосундан, аякъ тауушларын эшитб тура эдим, сора кимди дейди, да дяханынг келгенди дегенимде, мен юйде джокъма дейди...

mur: къарачайлы Тургъан къойэсенг, алайда тургъанла барла, аллайладан башынгы сакъла

къарачайлы: mur

Pandora: mur пишет: Келген хапарын эшитгенэдим, алайа меннге джетелмегенди, хапаргъа кёре Дон Педро деб бир хошу бардыда аныбла махито ичиб испан келинликлеге къарай кетгенибла меннгеда тюбеелмей къалгъанд къарачайлы пишет: ийнанма, эшигин къагъамада, туура фиестаны заманы эди, сора чыгъыб келеди патиосундан, аякъ тауушларын эшитб тура эдим, сора кимди дейди, да дяханынг келгенди дегенимде, мен юйде джокъма дейди... къарачайлы mur Следствиени серине иймегиз))))))))))) бирлешиб алдагъыз))))))

mur: Pandora Кердюнгмю сенсиз Мадридгеда келиб дагъыда сени алдаргъа кюрешгенин

къарачайлы: Pandora энди бир тынгыла, менгеми ийнанныкъса, джашау чал этиб, джашауну татлысын, тузлусун сынагъан адамагъа, неда бу джаш сабийчикгеми ийнанаса?

mur: Pandora Ол асыры къартдан сер болуб бошагъанды, ийнанда кёр анга тюз айтханына базалаэсенг

Pandora: къарачайлы тюзсюз))))))) mur сен да тюзсе)))))) Ходжаны хапарыллай этейим))))))))

къарачайлы: Pandora оуб , энди сен мен сенсиз Мадридге кетиб къаллыгъымамы ийнандынг?

Pandora: къарачайлы алай джыламагъыз, мен бир джюреги къарыусуз къарт адам, не болад, не къалад)))))))

къарачайлы: Pandora да энди бу джылгъа джетген, сау-саламат...

Pandora: къарачайлы

Alan kmv: Джамагъат,не этесиз ? Тынч-эсен болурсуз, Аллах айтса ! Всезнайканы юйине кетгенин окъугъанем ,Илладаныуа къайда тас этгенсиз ? Тинибек да кёрюнмейди,ишке башын атхан болурму,дейме... ,ол *Летопись в камне* деген кинону,къарачайча,английскича сёлешкенлери чыкъгъанла дейле,менгеда керекди аллай дегемме... Кельтиргенлей,Тинибекке атарыкъма... Эсен кёрюшеик .

къарачайлы: Alan kmv Уа алейкум салам, сенда алай кёрюнмейсе, келдинг, отчет этдинг, кетдингми чот?полная версия страницы