Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Alan kmv: къарачайлы пишет: Уа алейкум салам, сенда алай кёрюнмейсе, келдинг, отчет этдинг, кетдингми чот? Алейкум салам къарачайлы .Огъай блайдама,бир джукъ юлешесе башласагъыз, биягъы сиз ,сразу чыгъарыкъма...

къарачайлы: Alan kmv да бугъуна, бугъуна къалыб кетериксе))) Племяш бла юлешгенме, сен джокъда

Alan kmv: къарачайлы пишет: Племяш бла юлешгенме, сен джокъда


tinibek: Салам алейкум джамагьат къалайсыз? Alan kmv Alan kmv пишет: Тинибек да кёрюнмейди,ишке башын атхан болурму,дейме. Сорма да къой Alan kmv пишет: ол *Летопись в камне* деген кинону,къарачайча,английскича сёлешкенлери чыкъгъанла дейле,менгеда керекди аллай дегемме... Кельтиргенлей,Тинибекке атарыкъма.. Сакъларыкъма

Abrek: Ассалам алейкум! Метин, Сена, былайда Къарачай-Малкъар джырла бардыла, энчи сизге! http://karachays.com/index/0-307

tinibek: Abrek Сау бол Артур Бизни унутуб къоймагьанынга

къарачайлы: tinibek Уа алейкум салам, къайда тасса, бизни унутуб, ташлабмы къойдунг?

къарачайлы: Abrek а бу джырланы компьютерге джюклерге боллукъмуду?

иллада: Къалайсыз, Джамагъат? Менен башха адамланы барысыда бир затгъа джарагъа кюрешиб тура кереем)) Метин, ишлеринг бошалмагъанмыды алкъын? Сена кёрюнмеймиди ол сиз джанында? Ансар, ол гардошларынгданда бизге юлиш Ол ташларынгча этиб къойма)))

Abrek: tinibek пишет: Сау бол Артур Бизни унутуб къоймагьанынга Къалай айтаса алай Метин... Мен сизни унутмайма энди къысха заманны ичине иллада пишет: юлиш юлЮш къарачайлы пишет: Abrek а бу джырланы компьютерге джюклерге боллукъмуду? джюклерге боллукъду, джюклерча этерге керекди. Биринчи алай эди, артдан бусагъатдача этиб къойдум, адамла кёбюрек кирирча деб сагъыш этдим да. Адамны тынглары келсе кёбюрек кирликди да сайтха?

къарачайлы: иллада ишлемеген тишлемез деб билемисе, мамматха келгенми эдинг?

къарачайлы: Abrek ай сени хыйлачыны

къарачайлы: да кёбюрек джыр къош)) кёресе мен шах даг сайтха, тегейлиле бла эришеме деб, джюзден артыкъ сайт джюкледим

Abrek: къарачайлы да аз-аз къошуб барама... ол тюрлю-мюрлю джырланы къошаргъа излемейме ансы... Бери да къоша тур, крутой Ансар http://caucasusonline.ru/load/0-1

къарачайлы: Abrek андада тегейлиле бармыдыла?

Abrek: къайдам, анда тегейи да башхасы да болургъа керекди деб турама

къарачайлы: да мен эришгенден ата эдим джырланы))) эришиу джокъ эсе

всезнайка: Ассаламу гъалеикум, хурметли джамагъат! Иги-ашхы болурсуз, Уллу Аллахны кючюнден.Махтау эмда хурмет джерлени эмда кеклени ийеси Субханаху уа Тагъалягъа.Тынч-эсенмиз-деб сорургъа аузум аиланмаиды, мындан алгъа чам хапар джазгъан эдим да, муну юсюнден, энди Метин чертиб турады, алаи джазсам, тынчла о бир дуниядадыла деб.кеси тилим кесиме джау болургъа башлагъанды. алай болса да. Ансарны 3 гектар гордош салгъанын окъудум, гирипни юсюнден да хапарлы болдум, андан сора уа. Мен а уа солуялгъан да эталмадым.Бальнисаны травматологиясыны белюмюнде турдум саулай 10 кюнню , анням билегин сындыргъанды да, юиню ичинде аталауучладан тюшюб келе, лест.площадкада, энди уа гипс салгъандыла, мындан врачла звонить этиб, пока салмагъыз деи тургъанлай.Аллах сакъласын, ансы аллай "Тупоиладыла"Биринчи кюзгюге салгъанларында тюз джарылгъанчыгъы бар эди, сора чыкъгъанын орнуна салабыз деб сындыргъандыла, экинчи снимок этселе, головка плеча эки джарты болуб тура.ОбЩЩим тарыкъдым, кечерсиз

Alan kmv: всезнайка пишет: анням билегин сындыргъанды да Сау кель всезнайка ! Ананг энди къалайд ?Аллах аманатлы болсун,Аллах болушсун ! Биз сау эсенбиз

Pandora: всезнайка Сау келигиз, Мадина))) Аллахха аманат болсун къарт анагъыз)) Аллах саулукъ берсин)) Бусагъатдагъы врачлагъа шаныу аз((( бериден эсе ары этиб къоярыкъдыла кёзлеринда къакъмайын (глазом не моргнув) ))) всезнайка пишет: Тынч-эсенмиз-деб сорургъа аузум аиланмаиды, мындан алгъа чам хапар джазгъан эдим да, муну юсюнден, энди Метин чертиб турады, алаи джазсам, тынчла о бир дуниядадыла деб.

mur: всезнайка Саукел алан! Биза сени розыскге берейик деб тураэдик . Бек табсыз да болгъанды алай болгъаны. Черкесск шахарда хирургладан Лафишев такъылды, къалгъанладан тарыгъыула кёбдюле. Аннянга Аллах саулукъ берсин!

Abrek: всезнайка ох ох, аман залим речьни задвинуть этдинг (эки тилликни кечигиз ) Сау кел!

къарачайлы: всезнайка Аллахха аманат болсун. Аллах саулукъ берсин Ананга. Энди бизни дохтурлада , къайдагъылада алайыракъдыла, артыкъ бизникиле болмазламы дуппукъ. Да солуялмаймы джыйылдынг ызынга? Мен а уа, не джашырыу, ким болсада бизден къачырыбмы кетди деб сагъышха кетиб тура эдим...

tinibek: къарачайлы къарачайлы пишет: Уа алейкум салам, къайда тасса, бизни унутуб, ташлабмы къойдунг? Ол не сёздю! Алкъын ташлаб кетер джени хазыр етмегенме! иллада иллада пишет: Метин, ишлеринг бошалмагъанмыды алкъын? Ишлерим джаннгы башланады,онунчу айны айагьына дери бошалмайды. ДЖауум иги болуб бу джыл хар не да табды.Бу сагьатда чёплеу сюреме деб айланама Сена кёрюнмеймиди ол сиз джанында? Кёрмейме бу джанлада Мен да сиз джанга сорайым деб тураеем Бу аман айланырга тюзелгенди бизни да унутуб!

tinibek: всезнайка Ооо Кимле келгенди! Сау кел Мадий Махтау емда хурмет,джерлени емда кёклени ийеси Сыйлы Аллахны саламы юсюнге болсун! Шукъур Аллахга есенбиз,алкъын тынчаймагьанбыз. Ананга Аллахдан саулукъ тилейме,къартыгьында бек къыйын боллукъду харибге всезнайка джазады: гирипни юсюнден да хапарлы болдум, андан сора уа. Мен а уа солуялгъан да эталмадым Солурга кетиб,ауруб емда арыб келген! Саннга кёз тийген кёреем! Былай иги окъуб тюкюре билген бир апенди таныйма!

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: Мен а уа, не джашырыу, ким болсада бизден къачырыбмы кетди деб сагъышха кетиб тура эдим...

къарачайлы: tinibek

всезнайка: Сау болугъуз тилеклеригизге! къарачайлы пишет: Мен а уа, не джашырыу, ким болсада бизден къачырыбмы кетди деб сагъышха кетиб тура эдим... Не аманлыкъ этгенме мен сизге, менден къутулалмай тургъанлача нек этесиз. ась? tinibek пишет: Саннга кёз тийген кёреем! Былай иги окъуб тюкюре билген бир апенди таныйма! Тамаша, ол кимди эке, мен танымагъан.Гёфретле бла арасы къалаиды?

tinibek: всезнайка всезнайка пишет: Тамаша, ол кимди эке, мен танымагъан.Гёфретле бла арасы къалаиды Кёрюб болмайды Гофретден бир аман гамайганды да

къарачайлы: всезнайка да огъай барыб кереклилерин берейим, къайдады бизни Мадинабыз, деб хазырлана башлагъан эдимполная версия страницы