Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: Abrek пишет: юлЮш Юйреналлыкъ болмазма тюз джазаргъа джазуланы къарачайлы пишет: ишлемеген тишлемез деб билемисе, мамматха келгенми эдинг? Хычынла ашаргъа маматха барлыкъма, керти айтама къиналлыкъ зат тюлме.

иллада: всезнайка, хош кел! Аннянга Аллах саулукъ берсин! Къалайды элде?

всезнайка: къарачайлы пишет: да огъай барыб кереклилерин берейим, къайдады бизни Мадинабыз, деб хазырлана башлагъан эдим Джаша да къал иллада пишет: всезнайка, хош кел! Аннянга Аллах саулукъ берсин! Къалайды элде? Сау бол Индира.Эл а тургъаныча тура эди, джангурла джауа, суукъ, мында джылы эди. энди бери къаитыб келсем-мында да суукъ, джангурла, мени ызымдан сюрюб аиланмай эсе-билмейме


иллада: tinibek пишет: Кёрмейме бу джанлада Мен да сиз джанга сорайым деб тураеем Бу аман айланырга тюзелгенди бизни да унутуб! Сайтына да бу айны 7-нен сора кирмегенди Солургъа кетген болу...

къарачайлы: иллада огъай огъай алай айтаса,ансы иш къызбергеннге джетсе, хычынлагъада болалмай къалырынгы кёрюрме маммат)))

къарачайлы: всезнайка сен къайсы элчисе?

всезнайка: Къызыл-Къалачыма, бусагъатда Дружбада турабыз, Баталпашинскиини къатында, бкачхабызны аягъы Черкесскге относиться этеди, Комарова орам.Толу джууаб бералдыммы?

mur: всезнайка Джашагъан юйюнгю номери, тефонунгу номери, ишлеген джеринги аты, паспортный данныйле къалгъандыла

къарачайлы: всезнайка да залимсизде, кесигиз Дружбада, бачха аягъыгъыз Черкесскеде)))) Эртдеги итальян-франуз фильм болуучан эди, таможнячы кишини юсюнден , кишини юйю Францияда, джахтанасы уа Италияда болуб...

всезнайка: mur пишет: всезнайка Джашагъан юйюнгю номери, тефонунгу номери, ишлеген джеринги аты, паспортный данныйле къалгъандыла паспыртымы табсам-джазарма ишлеген джерим а-Мосфильмовская, 38-санча араблыла къарачайлы пишет: всезнайка да залимсизде, кесигиз Дружбада, бачха аягъыгъыз Черкесскеде)))) Эртдеги итальян-франуз фильм болуучан эди, таможнячы кишини юсюнден , кишини юйю Францияда, джахтанасы уа Италияда болуб... неси да тюрлюдю-паендиси такъылды ансы-Катчиланы Ибрахим-хаджи

къарачайлы: всезнайка паендиси уа

mur: всезнайка джазады: санча араблыла кимледиле былауа

къарачайлы: mur ходжа болгъун сен, арабы барысыда санча болады , билмейми эдинг?:

mur: къарачайлы Мен араб шохларыма айтыб бир тюйдюрейим сени

иллада: всезнайка,бизде да алайды бусагъатда. Хаманда джангурла джаууб турады. къарачайлы сёзню башха джанына буруб турма! Не къызгъанч адам эдинг. Энди хычынла ашаргъа да къоймазгъа тебрегенсе. Будущий келинлигибиз сенича болмаз деб ышанама всезнайка пишет: паендиси такъылды неди ол сёзюгюзню магъанасы?

всезнайка: иллада пишет: неди ол сёзюгюзню магъанасы? Апенди дегенлигимди, харифлени алмашдыргъан эдим, къызыу джазама деб, кесими крутой этеме дедим да. болмады, сиз да эслемегенча этиб да къоимаисыз къарачайлы пишет: ходжа болгъун сен, арабы барысыда санча болады , билмейми эдинг?: Ай бу джол тюз аитдынг, быланы ичинде такъылын кермеи ёлюб кетерге тебрегенме mur пишет: къарачайлы Мен араб шохларыма айтыб бир тюйдюрейим сени Къой дженгилликни, дядянгы уа къалаи тюидюрюрсе, келишмез. Не уа аланы аллаи къарыуларымы барды деисе

къарачайлы: mur сенда къоркъутур зат табдынг, мен билеме араб шохланы къалай тюйюшгенлерин, къатынлача къычырыкъ-хахайдан сора хайырлары болмай къалады....

къарачайлы: иллада къызгъанч тюлме, экономныйме

къарачайлы: всезнайка всезнайка джазады: быланы ичинде такъылын кермеи ёлюб кетерге тебрегенме къой юзме умутну, огъу болмагъан шкокда атады бир кере дегенлей, аланы ичиндеда аджашыб бир джараулу чыгъыб къалыр...

mur: всезнайка джазады: Къой дженгилликни, дядянгы уа къалаи тюидюрюрсе, келишмез. Не уа аланы аллаи къарыуларымы барды деисе тююле тююле уллу джаш болуб къаллыкъды къарачайлы хурджунларындан бычакъларын чыгъарыб чабсалауа къалай этериксе? Герохунгуму чыгъарлыкъса?

къарачайлы: mur да хурджунларындан бычакъларын чыгъара башласала уа, мен Муратны таныйма, сиз таныймысыз деб сорурма

mur: къарачайлы Да мурат сеннге исси салам иеэди деб детдирликэдиле

къарачайлы: mur къой къой джетдирлик болсала джетдирлик эдиле, мен аланы кёргенча бир джангыз Мадина кёрген болур, аланы ичлеринде джашайма

mur: къарачайлы Не махтанчакъэдингда сен

всезнайка: mur пишет: къарачайлы Не махтанчакъэдингда сен Не ючюн дединг? Энди аламатладыла деисе сора? Сары алтындан болсала да, иинанмам, энди бизникилеге уа джетмеидиле

mur: всезнайка къой алай серьёзный болма, мен ол махтанчакъны къозуйма

къарачайлы: mur табдынг къозур адам, Сталинны хатасын таба эди дегенлей, гитчелигингде аз белибау бла сылагъанмада, кёресе сыркыуланыб муну

всезнайка: mur пишет: всезнайка къой алай серьёзный болма, мен ол махтанчакъны къозуйма Серьёзныйни къаты бла да озмайма, Ансарны уа не махтанчакълагъын кересе, скромныйден кеси кесинден уяла аиланган бир "мёлек"

къарачайлы: всезнайка Ой джашада къал, тюзлюк, адилликда сени юсюнгдедида

mur: къарачайлы къоркъдум къоркъдум къой алай бек ачыуланма всезнайка тейри аныуа айтма, кёресе дагъыда мени тюерге чабады, сора мёлек деб къалай айталлыкъса ангаполная версия страницы