Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: къарачайлы пишет: къызгъанч тюлме, экономныйме Ол игиди да)))

иллада: всезнайка пишет: сиз да эслемегенча этиб да къоимаисыз эслемегенме)) мен эшитмеген къаллай джангы сёздю деб сейир болубсоргъан эдим)))

къарачайлы: mur сени араблыларынгы мени негрлерим тюерикди. ёлчешемисе?


mur: къарачайлы Мени къытайлыларым сени негрлеринги бузда бардырлыкъдыла

къарачайлы: mur къытайлылада меникилидиле

иллада: къарачайлы пишет: къытайлылада меникилидиле Нек алдайса, Къытайны саугъагъа меннге берген эдингда)))

иллада: Тюнене къарнашымнан туугъан сабий(4 джыл болады) меннге акъыл юйреткенди))) Аш юйде мени къатымда олтуруб, меннге хапар айтыб олтурадыю Артда мен аннга, меннге 5-6 гардош алыб бер деб айтханымда. Меннге сейир къараб: "Не, ашарыкъ эте билмеймисе? Ненча гардош керек болгъанын точно нек айтмайса? Билмесенг анама звонить этиб сорайыкъ"-деб серьезный сыпатчыгъы бла акъыл айтхан эди. серьезный- къалай кёчюрюледи?

къарачайлы: иллада да сеннге мешать этмесинле деб къытайлыланы къытайдан къоратхан эдимда иллада да не этсин, сен аккыллы болуб турсанг.

къарачайлы: иллада серёзный деген сёзню хар бир джерде башха сёз бла айтабыз. Бетин къатдырыб дейбиз биз, с серьезным лицом дегеннге

иллада: къарачайлы пишет: да сеннге мешать этмесинле деб къытайлыланы къытайдан къоратхан эдимда акъыллычыкъ кереем сен)) Бетин къатдырыб дейбиз биз, с серьезным лицом дегеннге мен сайламымы сен айтханча джазсам тюз боллукъ болу. словосочетание-къалай кёчюрюледи? Ансар, сорула бериб, эриктирсем айтырса уялмай)

къарачайлы: иллада акъыллычыкъ болгъанымы бир башхалагъада бир айт, шо словосочетаниягъа мен школдан терс эсимде къалмагъан эсе- сёз тутуш дейдиле. Сора къалай эригирикме, мен бир акъыл сёз айтыргъа табсам,анамдан джангы туугъанча болуб къалама

иллада: къарачайлы

иллада: Аланла, къайдасыз? Нек тынглайсыз? Тышыру адамгъа "Аланла" деб обращаться этерге боллукъмуду? Тюнене телевизордан, къаллай эседа бир передачадан бир адамны кёгюзте тура эдиле. +5 температурадан кёб болса адамны иссиликге тёзалмай ауургъанын. Врачлада алай нек болгъанын билмей, къуру температурный режимни сакъларгъа керекди деб къойгъандыла. Аны ючю ол кесине морозильникча комната этиб юйюнде, сау джайны юйюннен чыкъмай, аны ичинде джашагъанын. Мен кесим бузлауукъчу адамма, аны ючю бек сейир болдум

mur: иллада джазады: Тышыру адамгъа "Аланла" деб обращаться этерге боллукъмуду? Игитда болады! Башхасы джокъду эркишигеда тиширыугъада бирчады.

къарачайлы: Меннге, тилерим, Къарачайлы дегиз алан болурум келмейди иллада да тууура менича адам кре эдим, менда бир кесек исси болду, эридим , къурудум

Alan kmv: къарачайлы пишет: алан болурум келмейди

къарачайлы: Alan kmv ансы бир бирледе , перегинать этиб къоядыла...

Pandora: Салам аланлагъа да къарачайлылагъа да)))

къарачайлы: Pandora уа алейкум привет, къалайса?

всезнайка: Pandora пишет: Салам аланлагъа да къарачайлылагъа да))) Салам уа рахматуллахи!Къалайды чотларынг? Къаида керюнмеисе?

Pandora: къарачайлы сау болугъуз, тынч-эсенме))) окъууму финишный лентасы джылтырай тебрегенди да, чабыб, джортуб айланама))))) кесигиз къалайсыз?)))

Pandora: всезнайка сау болугъуз, чотларымы хатасы джокъ, Аллахха шукур))) башында джазгъанымча, окъуум къайгъылыкъ болуб кирмейин тура эдим))) Сиз а къалайсыз, Мадина?

всезнайка: Аллах болушсун окъуунгу айырмагъа бошаргъа! Мени да джокъду хатам, алхамду лиллахи, ишден эриге башлагъанма ансы

Pandora: всезнайка Сау болугъуз))) всезнайка пишет: ишден эриге башлагъанма ансы андан а бир мадар - отпуск))))))

къарачайлы: Pandora аферим , ышынама былай джетишимли бошаб бара болурса?

къарачайлы: всезнайка сора къалай эригириге боллукъду араблыладан?

всезнайка: Pandora пишет: андан а бир мадар - отпуск))))) 10 кюн солуб келгенме-болушмаиды къарачайлы Къайдааааааааамбирери бирер тюрлю, санча джыйын

къарачайлы: Былайда, тортну юсюннен чабакъланы кёргенимде...вообще къаллай чабакъны кёрсем да, ашагъан заманымда да- атамы кёчкюнчюлюк заманны юсюннен айтхан сёзлери эсиме тюшеди... Альбинаны «Холод» темада джазгъан назмууын окъугъаннан сора, айтмай(джазмай) къоялмадым... Бизникиле чым алгъа Къазахстанны Пахтарал деб джерине тюшкенле, анда уа тюз къумлу джер болгъанды, сууда аз (Кавказны джерине ушамагъан джер) Аны ючюн уллу арыкъланы(канал) джерни къазмай, джерни юсюннен тегерегине топыракъ джыйыб алай эткенле(уллу суу арыкъны бузуб кетмез ючю алай этиледи-дей эди атам) полялагъа су салыр ючюн, эндта андан сууда алыб тургъанла, ичерге. Джай башланган заманда, ол сууны тохтатыб, арыкъланы ичин ариулагъанла. Ма о сагъатта аны ичинде бир кёб балыкъ къала эди, уллу-уллу- сомла(къарачайча къалай айтылады билмейме)-дей эди. Атама о сагъатта 5-6 джыл болгъанды. Уллу къарнашы бла(12 джыл болгъан): «алайда джашагъан сабийле бла, алайдан сууы тохтаб тургъан арыкътан кюштен кётюрюб, чабакъланы юйге келтире эдик. Юйде уа бизникиле чабакъланы: харамды- мыйыкълары болгъан чабакъланы ашаргъа джарамайды -деб ашамай эди, бизге да: «харам затланы тутмагъыз»- деб урушхан да эте эдиле уллула»-деб айтучанды. Эндта къиналыб: «Ач бола тургъанлай- алай айтмай, чабакъланы ашасала кёб адам сау къаллыкъмы эди, ким билсин. Уллула, кеслери ашамасала да, бизге-сабийлеге ашатыб тургъанла ашарыкъны»-деб. Мени да эсимде, къарт анамы юйге чабакъ келтиргенлерин джаратмай, чабакъ хазырлангнган сауутланы бёлюб, башха сауутла бла къатыштырмай тутханын. Кеси уа чыртта ашамаучанды чабакъланы, къаллайын болса да. Атам, кесида ашагъан эте эди чабакъланы (сомнан башхасын), бизге да ашатыб, ол хапарын айтучанды. Анна болу, хаманда чабакъ кёрсем ол сёзле эсиме тюшеди. Джашау сейирди да... Мыннан эки джыл алгъа, Кавказда тойда, сомну тебсини(столну) юсюннен кёргенимде бек сейир болдум. Сейирсиниб, атамы эгечиннен: "нек салгъандыла?"- деб сора тургъанымы, ол юйню адамы эшитиб: ["i]мыйыкъларын кесиб, ашаргъа боллукъту"- деди да къойду..... П.С. ДЖазгъан джазуымы халатларын кечериксиз

Pandora: къарачайлы кюрешеме, энди бу окъууму да бошасам, ёлсем, ёлдюм демезем)))))) всезнайка всезнайка пишет: 10 кюн солуб келгенме-болушмаиды он кюн азлыкъ этди болурму?)))

къарачайлы: Pandora оу сора тохтабмы къаллыкъса, адам джашагъаны узунлугъунда, окъургъа керекдиполная версия страницы