Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Горец: иллада джазады: Тюкенлеге салгъанмысыз? Огъай... тираж къуру КЧГУ-ну студентлери бла школлада ана тилден устазлагъа джете эди... Андан кёбге "ахчаны атасы ёлюбдю"((( Мени сартын, ол эки эм керекли джерге джетишгени да хайырды...

къарачайлы: Горец КъЧКъУ-деми ишлейсе, къарнашым?

tinibek: иллада иллада джазады: Метин нек сёлешмейсе бизни бла? Мени сизде боллукъ джыйылугъа къонакъгъа чакъыргъандыла Барлыкъмысыз джыйылугъа? Мен бу дуныйага терс заманда джаратылганма Харким джайда солурга , мен да ишлерге! Быллай затланы бир кесегинда кышда етселе не боллук еди неда мени ишим кышда болса! ДЖыйылыууга барганны къой ашхамда юйню джолун зор табама бусагатда


иллада: tinibek, хош кел! Къалайса? Къараймада ишинг бек къызуду. Аллах болушсун ишлеринге. Быллай затланы бир кесегинда кышда етселе не боллук еди неда мени ишим кышда болса къышта суукъту аны ючюн алай эте болула) ансы къыш адам юйюнде олтурургъа сюеди тышына чыкъмай.

къарачайлы: tinibek Метин, хош келдинг, чагамы этесе, не ишди бу заманда?

иллада: къарачайлы, чёплеу салама дей эди да. ол ишлери болу

къарачайлы: иллада да июн болду, кеч тюлмюдю?*

иллада: къарачайлы, джыйгъан эте болу

къарачайлы: эртде тюлмюдю, алай а алада заманыда келген болур

иллада: къарачайлы аны уа билмейме

Горец: къарачайлы джазады: КъЧКъУ-деми ишлейсе, къарнашым? Огъай, къарнашым, университетде ишлемейме.... замансызлай пенсионерме)))

иллада: Горец пишет: замансызлай пенсионерме))) Игимидии ол?)) Бизде бир къызчыкъ ишлей эди. Комиссия келген хапарны эшитсе, къайры къачарыгъыны мадарын излей эди. Бир кере уа, тюрлю сылтауланы айтыб отпрашиваться этиб, бошагъандан сора, олтуруб эрге къачыбмы кетеим деб сагъыш эте эди))) Анда уа хар кюн сайын комиссияла)))))) боллугъун сагъыш этмей эди)))

всезнайка: tinibek пишет: Мен бу дуныйага терс заманда джаратылганма Харким джайда солурга , мен да ишлерге! Быллай затланы бир кесегинда кышда етселе не боллук еди неда мени ишим кышда болса! ДЖыйылыууга барганны къой ашхамда юйню джолун зор табама бусагатда Аллах-Аллах, ая кесинги, быллаи бир соимасанг а кесинги

Горец: иллада джазады: Игимидии ол?)) Аллах "замансызлай пенсияны" сеннге да, сен сюйгенлеге да кёргюзтмесин.

Горец: иллада джазады: эрге къачыбмы кетеим деб сагъыш эте эди))) Анда уа хар кюн сайын комиссияла)))))) боллугъун сагъыш этмей эди)))

иллада: всезнайка,къызчыкъ керти сенмисе? Огъесе приведениямыдыла? Къалайса? Былай къалай эталаса бери кирмей? Хош кел кесингда! Сена не эте эдинг? Майна Метинни причинасы барды-ишлери кёбтю, а сен а?

иллада: Горец, кечериксиз, джаныгъызгъа тиген эсем...англамагъанма сизни

Огъары Учкулан : Горец билгенинге кёре, къарачай тилде "ас" деген сёз бармыды? Огъесе къаджар тилледе "алан/ас" деген сёзле?

Горец: Иллада, хар не да аламатды))))

иллада: Горец

Горец: Огъары Учкулан джазады: билгенинге кёре, къарачай тилде "ас" деген сёз бармыды? Огъесе къаджар тилледе "алан/ас" деген сёзле? Араб тамаллы "асыл" деген сёз бла къ.-м. "ассы", "асыу", "асмакъ", "асырау", "ас-мус, адам ийис" дегенча тюрлю-тюрлю тамаллы сёзлени теджерге боллукъма бизни тилибизден)))

tinibek: иллада иллада пишет: къышта суукъту аны ючюн алай эте болула) ансы къыш адам юйюнде олтурургъа сюеди тышына чыкъмай. Кышда юйде олтурганны мен да сюйеме Аныбыла айланырга заман табылмайды

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: Метин, хош келдинг, чагамы этесе, не ишди бу заманда? Сау бол къарнашым сенда хош келдинг Биченни бошаб келдинг дейме. Чёплеуню чагасын бошаб енди суулай турама бир джаныбылада арпала джетгендиле аланы чалырга комбайынны кереклисин джараштырама Башкюн чалыб башларыкма арпаланы Аллах айтса!

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: Аллах-Аллах, ая кесинги, быллаи бир соимасанг а кесинги Ачха керекди!

къарачайлы: tinibek Аллах берекетин берсин, да биз джанында чалкъы август айны экинчи джарымында башланады)) ол себебден энтда барды заманчыгъыбз)

всезнайка: иллада пишет: всезнайка,къызчыкъ керти сенмисе? Огъесе приведениямыдыла? Къалайса? Былай къалай эталаса бери кирмей? Хош кел кесингда! Сена не эте эдинг? Майна Метинни причинасы барды-ишлери кёбтю, а сен а? Интернетим болмаи тура эдим, тюнене джалгъадыла джангыдан, фатар ауушдургъан эдик tinibek пишет: Ачха керекди! Кертими? Аны да аманлыкъчылагъа урлата, неее

иллада: tinibek пишет: Кышда юйде олтурганны мен да сюйеме Аныбыла айланырга заман табылмайды керти мени къарнашым. всезнайка пишет: фатар ауушдургъан эдик кесибизча айталлыкъ тюлме... с новосельем Джаратамыса джангы фатарны. ишинге джуугъуракъмыды? всезнайка пишет: Аны да аманлыкъчылагъа урлата, неее хо сеннге, джыл сайын урлатыбмы турлукъду энди.

всезнайка: иллада пишет: кесибизча айталлыкъ тюлме... с новосельем Джаратамыса джангы фатарны. ишинге джуугъуракъмыды? Cау бол.Бирчады ишге, биринчи джашагъан джерибизден узакъ тюлдю.

иллада: всезнайка, эндта не ишлейсе не джангылыкъ?

всезнайка: Энтдамы, сау кюнню юидеме, эртдембла тюкенлеге аиланган эдим юиню тюбюнде, энди уа киим тюкенлеге бараиым дедим да кесибизни метрону къатында, алаи а эриндим-бармаима, телебизир бла компутерни арасындама. Джангылыкъ а джокъполная версия страницы