Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Abrek:

къарачайлы: Abrek ашхынында таш эрир деб сеничалагъамы айтадыла экен?

Pandora: къарачайлы пишет: ма былай аман адам болгъанымы справкасын кёргюзтсем а ? алай этсегиз репутациягъызгъа уа не оноу?


къарачайлы: Pandora да керекли репутацияны алырма, не этерикме

иллада: всезнайка пишет: билдик(капиталист) кереме сен, американлылача, татарлыны уа къаидан табханса, Абрекми ашыргъанды? къарачайлы пишет: да керекли репутацияны алырма, не этерикме бизгеда бир айт ол тасханы керекли репутацияла берген))

къарачайлы: иллада ооо алайлайгъа? Болмайды алай, бизде, Израильде... джарамайды

иллада: къарачайлы пишет: бизде, Израильде... д

Pandora: къарачайлы пишет: да керекли репутацияны алырма тюкенде сатылгъан кибик айтдыгъыз къарачайлы пишет: бизде, Израильде

иллада: Pandora, керемисе? Биз аны къарачайлыды деб сагъыш этиб турсакъ, ол а уа бизде, Израильде хапарланы бардырады))) Кесида билмегенлей тахсасыны къыйырын чыгъарыб ийди болуму?)))

иллада: Джамагъат, къайда тассыз? Нек тынч болгъансы? Сизге хапарчыкъ айтайым. Эгечимнен туугъан сабийчик, селеширге сюймейди. "Суу" деб айтдыралмай къойдум. узун сёзлени айтсанг, кёлю иги болса айтыб барады, иги айталмасада, а сууну айтыргъа унамайды "ыца-ыца" деб тургъаны болмаса.Суу деб айтмасанг, сууну бермейме дегенимеде, меннге къараб кёзлерин джандырыб: "Тётя, дувак"-дегенди.

къарачайлы: иллада Моссад деб билемисе? Алайданма мен, ишге адамла излейбиз, келемедеген бар эсегиз)))))

къарачайлы: *PRIVAT*

иллада: къарачайлы, аллай джаратама аны сёлешгенин аны ючюн хаманда бир затла айтыб турама аны сёлештирирча.))) ариу сёзледа эшитиб аны ючюн.

иллада: къарачайлы пишет: Моссад деб билемисе? Алайданма мен, ишге адамла излейбиз, келемедеген бар эсегиз)))))

къарачайлы: иллада Хазырмыса? Хазыр эсенг келиб къаллыкъса

всезнайка: къарачайлы пишет: иллада Хазырмыса? Хазыр эсенг келиб къаллыкъса Чалкъыгъамы тебрегенсиз? Дырын джетсе-билдирирсе Огъесе, Моссадха- спецслужбагъамы аласыз ишчилени

иллада: всезнайка Мади, Ансар ким болгъанын кесида эслемей айтыб къойгъанды))0 энди акъыртын бол, биченни къалай джыяргъа керек болгъан тахсаланы айтма! тсс...

иллада: къарачайлы пишет: иллада Хазырмыса? Хазыр эсенг келиб къаллыкъса ))) огъай, огъай))) сау бол, къыйынсыз бол)

всезнайка: иллада пишет: всезнайка Мади, Ансар ким болгъанын кесида эслемей айтыб къойгъанды))0 энди акъыртын бол, биченни къалай джыяргъа керек болгъан тахсаланы айтма! тсс... Къалай да эсгералмай тургъанма аллындан мен а кесими дырыннга хазырлаб, эх не аман табсыз иш болду Къытайгъа баргъан заманда да джашырыб тургъанды да, биз да джукъдан хапарыбыз болмай, къарангы миллет акъыллыса да акъыллы Индира Ол былай бир келсин, кёргюзеийк биз анга чуутлуланы моссадларын

иллада: всезнайка пишет: Къытайгъа баргъан заманда да джашырыб тургъанды да, биз да джукъдан хапарыбыз болмай, къарангы миллет акъыллыса да акъыллы Индира кх-кх энди бу сагъат башхала келселе кеслерин махтаб башларыкъдыла менден да акъыллыбыз деб))) аны да айтыргъа керек тюл эди)))

всезнайка: иллада пишет: кх-кх энди бу сагъат башхала келселе кеслерин махтаб башларыкъдыла менден да акъыллыбыз деб))) аны да айтыргъа керек тюл эди))) Ну къалай этеийм, тилимде тыйгъыч джокъду.Меннге да айт, радио бла да айт, бирди, башхасы болмай.Адам тюзге тюз дерге керекди да

иллада: всезнайка тюкенлеге къарадынгмы бюгюн?

всезнайка: иллада пишет: всезнайка тюкенлеге къарадынгмы бюгюн? Кюнортада ашарыкъ тюкеннге барыб алмала алыб келгенме и псё, ещё не вечер, может бусагъат бараиымчы,иги болду эсиме салгъанынг, ансы эрикдим гыбарде.

иллада: всезнайка , не болдунг тюкенле бла?

всезнайка: иллада пишет: всезнайка , не болдунг тюкенле бла? тюнене паркга баргъан эдим,бусагъат барама

всезнайка: 3 cагъат аиланыб келеме бир торговый центрде, джукъ да кермедим

иллада: Ьюгюн эртембла кюн бек исси эди.Кюн ортадан сора аллай ариу джангур джаугъанды мен сюйгенча. Терезеден джангур тамчылагъа къараб тургъанма. аватарыма ма бу сурантны салыргъаизлеген эдим, алай а гитчерек этсем суратны ариулугъу иги кёрюнмей къалады

иллада: всезнайка , бизге кел. экибиз бирге айланырбыз тюкенлеге.

всезнайка: иллада пишет: всезнайка , бизге кел. экибиз бирге айланырбыз тюкенлеге. Андан эсе, сен бери кел, мында кебдюле тюкенле мен да кесим аиланыргъа эринген этеме Бек ариу сурат салгъанса, джангуругъузну да Аллах берекетли этсин

иллада: всезнайка да алайды кертиси бла да. Москва уллу шахарды, аны ючю тюкенлерида кёбдю.полная версия страницы