Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Abrek: Салам алейкум джамагъат! Капказдан джазама! Насыблыма

иллада: Abrek , къалай джетдинг? Ийнаналмай тёгеринге къараб олтура болуса не, адамланы селешкенлерине иги эс бёлмей?))

Горец: Айыб этмесегиз, бир "юйлю" оюмуму айтыргъа излейме... къарачайча... энчи... Миллетибизни тарихине аталгъан бир кёб тюрлю-тюрлю джазма да, джазыучула да бардыла. Алай а миллетибизни тарихин бир да джазалмайдыла... таб, эки джазыучу бир сафда, бир оюмда огъуна баралмайдыла... Мени сартын, аны баш чуруму бу затдады: Алимле къайсы болса да бир миллетни, халкъны тарихин джазарыкъ болсала, эм алгъы бурун неге эс бёледиле? Властны тарихине! Буруннгу Мисирни тарихи - аны пыргъауунларыды; Къытайны тарихи - аны императорларыны династия тарихлериди; Арабны тарихи - халифле; Ингилизни неда Францияны тарихи - патчахларыны тарихиди... Къарачай бла Малкъаргъа джетсек а... хазарла, аланла, булгъарла... учсуз, къыйырсыз ла-ла... Къарачайны бийлерини, олийлерини тарихин къачан джазарыкъдыла? Эшта, ол кюн Къарачайны тарихи да мюкюл боллукъ болур эди... Къырымшаухаллары азы бла бир 600 джылны бийлик, олийлик джюрютдюле эсе, азы бла 600 джылгъа тарихибизни да тынгылы белгилерге хыйцсаб чыгъа шой эди. Ачахматлагъа деричи бийлени, ханланы атлары да, ишлери да бираз белгили шойду... ол да ненча джюз джыл къошар экен? Аны айтханым, тарихчиле бийлени (Къырымшаухалланы, Дудаланы, Къарабашланы, Орусбийлени) тарихлерин джазмай, миллетибизни тарихин бир джерге джыялырламы? Власть миллетни бир джерге, бир джолгъа, бир джорукъгъа джыйгъанча, аны тарихи да миллетни тарихин тамамлы эте болурму? Бютеу дунияда халкъланы тарихлери аланы патчахларыны тарихлери болуб, бизни джарлыгъа уа энчи джорукъ нек изленди, экен?


къарачайлы: Горец Да ол айтханынг а уа барды, ай медет, аллай джазар ётгюрлюк алаллыкъ адам бармыды? Керексиз, фантазияланы чайнаб тургъан болмаса, алыб керти зат джазаргъа сюймейдиле тарихчилерибизни кёбюсю, кесида ол къылыкъды адыг тарихчиледен алгъан болурла дейме, аладыла фантазмагорияланы джазыб, джасаб тургъанла.

Alan kmv: Горец Тюз айтаса,но толусубла ,тюз джазаллыкъ адам бармыды? Сёзчюн,мени тукъумуму юсюнден,ол тукъумла джазылгъан китабда,эбзеден келгенле деб турады. А къартларыбыза, крымдан келиб ,эки къарнаш бири бунда къалгъанд,бири ары кетгенд деб айтала... Мен къайсына инанырыкъма ? Кёб тукъумда болур аллай ,бирге келишмеген затла?! Аланы барысында ,кёллерине джетерче билими,тюзлюги болгъан адамла бармылла бизде ? Эт сен,сенге шанарбыз

Alan kmv: Abrek пишет: Салам алейкум джамагъат! Капказдан джазама! Хош кель. Бир он кюнден бир къарарма санга,тансыгъынгы бираз алсанг

всезнайка: Abrek пишет: Салам алейкум джамагъат! Капказдан джазама! Насыблыма Аллах насыбынгы юсюнгден алмасын!

иллада: Горец пишет: Къарачайны бийлерини, олийлерини тарихин къачан джазарыкъдыла? Кесибизникиле джыйылыб бир оноугъа келиб джазмасала мени сартын киши джазарыкъ тюлдю. Бизникилени башы джыйыллыкъмыды бир джерге?! Кандидатский, докторский къоргъагъанла хазыр джазмаланы хайырланыргъа сюйедиле...стилистикасын биркесек башхаракъ этиб джазыб. Ансы менда сюйе эдим толу хапар билирге кесими тукъумуму, энтда джуукъ джеткен тукъумланрымы юсюннен билирге..

иллада: Alan kmv пишет: Сёзчюн,мени тукъумуму юсюнден,ол тукъумла джазылгъан китабда,эбзеден келгенле деб турады. А къартларыбыза, крымдан келиб ,эки къарнаш бири бунда къалгъанд,бири ары кетгенд деб айтала... сенда къарачайлы тюлмюсе?)) (шучу )

иллада: всезнайка пишет: Аллах насыбынгы юсюнгден алмасын! Артур унутханды бизни, ары барыб Ансар, Артур, мени тилегими унутуб кетмегиз.

всезнайка: иллада пишет: Артур унутханды бизни, ары барыб ДЖумушу асыры къатыдан киралмай тура болур бери

иллада: всезнайка пишет: ДЖумушу асыры къатыдан киралмай тура болур бери Дырын джыяды деб къояса)) Алай а кёб заманны бармай барсанг алай болады. Джуукълары тёгерегинде айлана болу ары бла бери къымылдатмай)) Мади, Сенадан хапарынг бармыды? Метинни ишлери къызуды, а Сенагъа бек сейир болдум Сайтында да джокъду.

всезнайка: Огъай, хапарым джокъду.Биягъы солургъа кетген болур Анталиягъа, Аланиягъа. Ингирли сау сагъатны чуут джырны джырлайма караоке саитда, джырлаялмаима

иллада: всезнайка пишет: Ингирли сау сагъатны чуут джырны джырлайма караоке саитда, джырлаялмаима нек сора? ариу джырмыды? огъесе о бир джанына ётергеми дейсе?)))

всезнайка: иллада пишет: нек сора? ариу джырмыды? огъесе о бир джанына ётергеми дейсе?))) Башыма бир зат урса, аны этгинчи тынчлыкъ табмаима, джокъду бир ариу джери да, сёёзлерин да ангыламайма..Инстутда окъугъан заманымда, отче нашны азбар этиб барыб, араблылагъа да аитхан эдим, переводун да этиб, сора ала да мени махтаб.иги этесе, къалгъан динле бла да интиресавацца этгенинги деб.сора къатымда олтургъанда, аны къоюб, къурандан бир аят учить этсе уа, аланы динлерине кёчюб къалырда деб акъыл тёкген эди.

иллада: всезнайка пишет: Башыма бир зат урса, аны этгинчи тынчлыкъ табмаима аллай адет мендеда барды. башлагъаным къыйынды, а башласам а, аны тындыргъынчы тынч олтуралмайма. сора ала да мени махтаб.иги этесе, къалгъан динле бла да интиресавацца этгенинги деб.сора къатымда олтургъанда, аны къоюб, къурандан бир аят учить этсе уа, аланы динлерине кёчюб къалырда деб акъыл тёкген эди. устазынг бек акъыллы адам болгъанды. я на стороне аналитического мышленияю. считаю, что слепая вера- это признак ограниченности мышления.

всезнайка: Бир кюн бир бери выложить этерме, ради смеха.

иллада: всезнайка пишет: Бир кюн бир бери выложить этерме, ради смеха. сал бери. ишлерими эте джырлаб юйренеим "шалом алейукм... на-на-на..." деб. къалайды сизде хауа? бизде иссиликден солурча хауа джокъду. бусагъатда огъунакъ бек къызуды. Мади, личканга къара

tinibek: Салам! Кесигиз къалыб кетгенсиз да кызла!

всезнайка: tinibek пишет: Салам! Кесигиз къалыб кетгенсиз да кызла! Уа гъалеикум ассалам, ишчи миллет1 Ишден бошлукъ табмаимысыз, быллай бир нек соясыз кесигизни?

иллада: tinibek , ким келгенди!!!!!!! Хош кел! Къалайса? Дырын джыйгъанны юсюнден бир кёб хапа айтылгъан эди мындан алгъа. Бары да ол ишлени баджара болурламы дейме))

tinibek: всезнайка всезнайка пишет: ишчи миллет1 Ишден бошлукъ табмаимысыз, быллай бир нек соясыз кесигизни? Къапиталист болсанг адамны терисин сойадыла! Ишчи болсанг бетинге къаплайдыла

tinibek: иллада иллада джазады: Хош кел! Къалайса? Сау бол Инди Бугюн сабан чалганны бошаб джыйылдым юйге енди джыйганымы сатхан къайгы барды ол барынданда кыйын!

иллада: tinibek, кел ачхангы санаргъа болушайым

Alan kmv: иллада пишет: tinibek, кел ачхангы санаргъа болушайым Менда келгенме,керек болсам Барыб къарт сюеклерими ,кесек джылытыб кельдим,тенгизде.Ингирде машнамы стоянкагъа салыб,юйге келиб таянгъанмада,сагъыш келгенд башыма, и мен блай нек джатыб турама деб ,тенгизгеда бармай ?! Юйдегилегеда хазыр болугъуз деб,(алада эки айтырмадыла ) барыб машнамы алгъанма, кишигеда джукъ айтмагъанлай кетгенбиз да къалгъанбыз,экинчи кюн телефонбла джокълагъанлагъада,бусагъатда бизде баргъан рекламача "А я на море" деб,бир ыйкъ туруб къайтыкъ Сизле сау-эсен болурсуз , Аллах айтса !

Abrek: Alan kmv иги чот, тенгизчикде болуб келдинг Мен а Нарсананы паркындан джангы келе турама...

Alan kmv: Abrek пишет: Мен а Нарсананы паркындан джангы келе турама... Насыблы... Бир джыл болад мен ары баралмагъанлы,энд тебресенг мени да бир джокъларса

Abrek: Alan kmv обязательный планладады ол

иллада: Alan kmv, ааа, тенгизгеми барыб келгенсе, а мен а къайда тас болгъанса деб тура эдим. Менда келгенме,керек болсам огъай, огъай, къинама кесинги))) кесим огъунакъ тындырырма ол ишни. сен олтуруб солугъан эт. кесингда джолдан арыб келген болуса мешина джюрютюб Бир джыл болад мен ары баралмагъанлы анда джашаб аллай бирни паркгъа бармаймы тургъанса?

иллада: Abrek пишет: Мен а Нарсананы паркындан джангы келе турама... ох дейсе тёгерегинге къараб. менида кёзюм къарадыполная версия страницы