Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: иллада иллада пишет: Метин, ишлеринг бошалмагъанмыды? Алгын заманлада мамматха барган деб бир адет бареди

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: Келсенга бир, тюрк посолствогъа джарашдыраиым, танышлыкъ бла, къаралла арасында дипломат болурса. Дипломат болсам менда Ансарча хорулдаб джукъларыкъмамы?

иллада: Metin, baraik bolushurga) anda seir bolub blaidagila baribiz bir jerge jilirbiz:)


иллада: Madi, nek s?meise da inek sauarga?

всезнайка: tinibek пишет: Дипломат болсам менда Ансарча хорулдаб джукъларыкъмамы? Кече юиде джукълай келирсе ишге. Алай а шаиынгы, кахавангы аллынга келтириб турлукъдула, телефон бла къонгурау къакъгъанлаиынга. иллада пишет: Madi, nek s?meise da inek sauarga? Саугъанда къыиналмаи сауама, алай а, сюимеиме, эрке болуб.

tinibek: иллада иллада пишет: Metin, baraik bolushurga) anda seir bolub blaidagila baribiz bir jerge jilirbiz:) Madiy asharga bolushadı ishlerge bolushmaydı!

tinibek: всезнайка всезнайка джазады: Алай а шаиынгы, кахавангы аллынга келтириб турлукъдула, телефон бла къонгурау къакъгъанлаиынга. Къагытларымы етдиргенлей джетдим алайга ! Сейир хапар сизге: Сена былайдан тас болганлы бизни елде солуйду мени андан хапарым болмай турганды Тюнене кече ''Ет хычын кюн''деб етилген джыйылыууда кёргенме,аныда узакъдан.

Alan kmv: tinibek пишет: джыйылыууда кёргенме,аныда узакъдан. А-а-а эт хычинла ашаб айланады сора?! Биза къайда тас болду деб, сагъышлы болуб тураедик,игиди сау эсэнесе Бизден уллу салам айт,энтда кёрсенг. Къарачайлыны кёргенда,салам айтыгъыз,олда малкъар хычинлагъа джетиб,къара тынглауны ииб тура болур

tinibek: Alan kmv Alan kmv джазады: Alan kmv джазады: А-а-а эт хычинла ашаб айланады сора?! олда малкъар хычинлагъа джетиб,къара тынглауны ииб тура болур Хычын ашаганланы тауушалры къачан да чыкмаучанды

иллада: Салам, джамагъат! Къалайсыз? Метин, Сенаны чачыннан неда къулагъыннан барыб тартсанг а, акъыртын къатына барыб? Бери кирмей тургъаны ючюн бизге тансыкъ болмайын. Энтда. Метин эслегенмисе, ары Къарачайда джашагъан неда ары баргъан адамла бери азчыкъ келиб башлайдыла? Ансар бла Артур да алагъа ушадыла дейме, кёрюнмейди экисида Суратлада джокъду

иллада: Alan kmv пишет: Къарачайлыны кёргенда,салам айтыгъыз,олда малкъар хычинлагъа джетиб,къара тынглауны ииб тура болур малкъар хычынлагъа огъесе либижагъа джарашыбмы турады? тынглауну басханды керти айтаса))

иллада: Abrek, суратларынгы къарадым! Бек аламат суратла эткенсе. Кесингда эринмей джолдан ары тауну башына чыгъыб зачОт! Ансар- эринчек, къой хычынланыда, либижаныда. чыкъ кабинетингден бери тышына энди сени суратларынгы сакълайбыз

всезнайка: Ассалам алеикум, джамагъат1 ораза аины башланганы бла алгъышлаима1 мен ашамаи къалаи турлукъма, андан уллу бир сагъышым джокъду, Аллах болушсун ансы. Метин, тёзюмюнг а къалай джетди, Сенаны узакъдан керюб къояргъа къуру. ма бизни керсенг да. алаимы этибми къоярыкъ эдинг? не уа, Сенагъа да къара, сени ол шахарда болгъаныггы биле тургъанлай, сени джокъламай, джоюлуб аиланасыз. мен алаи бир бараиым сизге. кергюзеиим мен сизге узакъдан кергенни, аллай-быллай болмазлыкъла. Не бир кёбмю барбыз Эх. анасына, мени болмагъаныма къарачын, ол хычын баирамда. да бир билдирсенг а ,джаяу не уа джюзюб ётсем да барыр эдим туркиягъа, хычын ашаргъа Бизде хычынны былай этедиле дегенни да аитыб, бир эки омакъ сез да аитыб,Ю кесими да миллетге танытдырыб. дипломатма да, махатаудан сюигеним джокъ. соар уа джыиылыуну ахырында-Метинни да Сенаны миллетге танытыб, сахнагъа чыгъарыб, къобуз сокъдуруб, тебсетирик этиб. сора ызы бла да Сенан ауушдуруб. кесим тебсерик этим Метин бла ашхы арытхынчы, бизде былай тебсеидиле дегенни да аитыб. Индира ма ала ма алаидыла, бизда аладан юлгю алаиыкъ-тамадала ушаидыла да, деб тургъанлыкъгъа-кересе узакъдан кергенди ол аны, асыры ачыуум бурнума келгенден, кесиме джер табамаима, къубулуб тургъан болурла Метин да джашыртын тиширыула таба кез иие бир маджалыракъ керсем деб, къатында Мелекни да унутуб (эх. къатымда болса-бошарыкъ эди, алаи а . былаида джукъ аиталмаиды да)мен да аны билиб-батырчыкъ селеше турама

Alan kmv: всезнайка пишет: всезнайка Ол арта суратчыгъынгда,тютюн иче тургъанда,ханс-манс болмаз ?!

иллада: всезнайка пишет: ораза аины башланганы бла алгъышлаима1 Сау бол! Алгъышынга менда къошулама! всезнайка къач))) тюйюллюксе. Эрлейин Москвагъа джетерикди)) Алай а менда сейир болгъан эдим)) Alan kmv

всезнайка: Alan kmv пишет: Ол арта суратчыгъынгда,тютюн иче тургъанда,ханс-манс болмаз ?! Cора ханссыз не интиреси барды, сеиирсе иллада пишет: всезнайка къач))) тюйюллюксе. Эрлейин Москвагъа джетерикди)) Алай а менда сейир болгъан эдим)) Эх. не этеиим, къалаи этеиим, бу оразалыкъда джукъ этмез, артдан а бир Аллах аитхан болур(не хан ёлюр, не да эшек ёлюр)

иллада: всезнайка пишет: Эх. не этеиим, къалаи этеиим, бу оразалыкъда джукъ этмез, артдан а бир Аллах аитхан болур(не хан ёлюр, не да эшек ёлюр) ышанамыса?

asya: сaлaм джaмaгaт мен келдим мен кетгенли кaлaйсыз? Бaрыгызгaдa бек тaнсык болгaнмaaaa

всезнайка: asya пишет: сaлaм джaмaгaт мен келдим мен кетгенли кaлaйсыз? Бaрыгызгaдa бек тaнсык болгaнмaaaa Cалам уа рахматуллахи! Аит энди хапар, къаида аиланасая? Къалаиды чотларынг, саулугъунг? Хычын баирамны джаратдынгмы?

къарачайлы: Салам джамагъат,не этесиз, неге джарайсыз, менсиз? Менида бу интернетим зор иш болгъандыда. Не кирелмейме, не джазалмайма.

иллада: СЕЕЕЕЕЕЕЕННННННАААААААААА, къайда тасса? Къалай тёзюмюнг джетиб тургъанды аллайбир заманны бери крмей. Сайтынгда да джокъ эдинг Хош кел Къалай иги болду келгенинг

иллада: всезнайка пишет: Аит энди хапар, къаида аиланасая? Къалаиды чотларынг, саулугъунг? Хычын баирамны джаратдынгмы? Мадина тюз айтады. хапар айт. Метиннге джабыша турабыз: "Сенаны кёрюб, нек селешмей кетгенсе"- деб

иллада: къарачайлы Къалайса, Алан? Не кирелмейме, не джазалмайма. Не ишлеринг бек кёбмюдю? Хычынла бла либижа ашгъаннан бош бола болмазса деб кёлюбюзге алай келиб турады.

tinibek: всезнайка пишет: Ассалам алеикум, джамагъат1 ораза аины башланганы бла алгъышлаима1 мен ашамаи къалаи турлукъма, андан уллу бир сагъышым джокъду, Аллах болушсун ансы. Метин, тёзюмюнг а къалай джетди, Сенаны узакъдан керюб къояргъа къуру. ма бизни керсенг да. алаимы этибми къоярыкъ эдинг? не уа, Сенагъа да къара, сени ол шахарда болгъаныггы биле тургъанлай, сени джокъламай, джоюлуб аиланасыз. мен алаи бир бараиым сизге. кергюзеиим мен сизге узакъдан кергенни, аллай-быллай болмазлыкъла. Не бир кёбмю барбыз Эх. анасына, мени болмагъаныма къарачын, ол хычын баирамда. да бир билдирсенг а ,джаяу не уа джюзюб ётсем да барыр эдим туркиягъа, хычын ашаргъа Бизде хычынны былай этедиле дегенни да аитыб, бир эки омакъ сез да аитыб,Ю кесими да миллетге танытдырыб. дипломатма да, махатаудан сюигеним джокъ. соар уа джыиылыуну ахырында-Метинни да Сенаны миллетге танытыб, сахнагъа чыгъарыб, къобуз сокъдуруб, тебсетирик этиб. сора ызы бла да Сенан ауушдуруб. кесим тебсерик этим Метин бла ашхы арытхынчы, бизде былай тебсеидиле дегенни да аитыб. Индира ма ала ма алаидыла, бизда аладан юлгю алаиыкъ-тамадала ушаидыла да, деб тургъанлыкъгъа-кересе узакъдан кергенди ол аны, асыры ачыуум бурнума келгенден, кесиме джер табамаима, къубулуб тургъан болурла Метин да джашыртын тиширыула таба кез иие бир маджалыракъ керсем деб, къатында Мелекни да унутуб (эх. къатымда болса-бошарыкъ эди, алаи а . былаида джукъ аиталмаиды да)мен да аны билиб-батырчыкъ селеше турама Сен тюйюллюкню бирисе!

tinibek: asya Хош келдинг Сена Къалайды джашау хапар айт

tinibek: къарачайлы Алейкум салам Ансар Къайда тасса ? Къабартылыла келирге къоймаймыдыла

къарачайлы: иллада хычын а уа ашамагъанма, либжа бла лягурду чотум, къабарты болгъандыда тёгерегим Бюгюн Малкъаргъа баргъанма, алайыны табигъатыда бизге ушаш, адамларыда бизге ушаша, сёлешгенлери уа бир тюрлю бир сюйюмлю

къарачайлы: *PRIVAT*

къарачайлы:

къарачайлы:полная версия страницы