Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Alan kmv: всезнайка пишет: Былайдан барысын да ала барсакъ биргебизге -къалай деисе? Колхоз, дело добровольное ...

къарачайлы: всезнайка хы джыйын болайыкъда, сизде азыракъ эсе сизден башлайыкъ ансы мени юч гектар гардошум бла 5 гектар биченим барды, кёбге къалыб кетерикбиз

къарачайлы: Alan kmv ким айтды сеннге аны? алдагъан этгендиле, ийнанма "добровольно-принудительное


Alan kmv: къарачайлы пишет: "добровольно-принудительное

къарачайлы: Alan kmv ол деген, хазыр болгъанма дегенмиди?

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка хы джыйын болайыкъда, сизде азыракъ эсе сизден башлайыкъ ансы мени юч гектар гардошум бла 5 гектар биченим барды, кёбге къалыб кетерикбиз менде 30, 25, огъесе 35 сотухду бачха. тюзюн билмеиме.70 ряд, хар баразагъа бир челек бла бир кесек урлукъ гардош кете эди, сора Къызыл -Къаадан башлаиыкъ. артдан Къызыл Октябргъа кечербиз

къарачайлы: всезнайка тохта тохта Къызыл Къаланы бачхалары уллудула, джерлери эркинди деб эшитген эдим, сен 35 деб алдай болурмуса? )

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка тохта тохта Къызыл Къаланы бачхалары уллудула, джерлери эркинди деб эшитген эдим, сен 35 деб алдай болурмуса? ) Энди полелени сюргенле да бардыла, бизни кесибизни бачхачыкъды юиню къатында, аны да эталмаибыз. Мени сакълаб турадыла ары барыргъа, мен да мында кюн ашыра.Юсюнде тургъанлагъа тынчды, биз баргъанлай а-джангурла башланадыла.

къарачайлы: да сен метео ру сайтда къараб, сора энди джангур башланды дер заманнга бара болурмуса "ишлерге" ?

всезнайка: къарачайлы пишет: да сен метео ру сайтда къараб, сора энди джангур башланды дер заманнга бара болурмуса "ишлерге" Мен бу саитны билмей эдим, не иги болду чертгенинг, ансы мен яндексде къараб тургъанма

къарачайлы: всезнайка яндексде алдагъан этедиле, эртдеги джумушчуча ишлерге тюшюб къалма

всезнайка: Джамагъат, ий ха бир сорайым, эркинлик берсегиз, нек шошсуз, тауушугъуз нек чыкъмаиды? Огъесе дырындан, гардошданмы къоркъсыз7Этербиз, бир мадар, Ансар, къоюгъуз. къыиналмагъыз, къарагъыз джумушугъузгъа Оразаны да 17 кюню кетди, Аллах аитса, бир кеб тутханча керюнеди меннге уа, сиз а уа къалайсыз?

къарачайлы: всезнайка Да хоу, къалай эседа къоркъгъандыла, къалмагъанды эски мамматлыкъ, не этерикбиз экибиз къарайыкъ къач ишлеге

Alan kmv: къарачайлы пишет: къалмагъанды эски мамматлыкъ Экигиз, гектарлабладыла бунда бачхала дегенсизда,халкъны къачыргъансыз...

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка Да хоу, къалай эседа къоркъгъандыла, къалмагъанды эски мамматлыкъ, не этерикбиз экибиз къарайыкъ къач ишлеге да не этерикбиз, тезерге кюрешеиик Alan kmv пишет: Экигиз, гектарлабладыла бунда бачхала дегенсизда,халкъны къачыргъансыз... Да бизничалагъа гектар джерле недиле

къарачайлы: Alan kmv кет хомухла, Мадина айтханлай, гектар бизге неди, бир кюнню хайт дерибизди ансы... Къаракёт улу къалай айтханды:? ишле, урун джигит таулу, эрсе къадал байлыкъ ючюн, къолунгдады сени кючюнг

къарачайлы: всезнайка биз элчи адамла ,биз башхабыз

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка биз элчи адамла ,биз башхабыз Энди запсем унукъгъанла да этиб къойма.Биз бир алчы адамла урунууда, не аитаиым, биз болмасакъ, бу гарадскойла къалай джашарыкъ эдиле, не гардош сала билмеселе, не бичен джыя билмейле малгъа къышха.

asya: всезнайка Кереткен мениде унутмaгыз менде бaшxa ишлени бек сÿйеме 3 aй елимде кaлып бaчxa блa оx дедим.Джaнгыз чaлкы ишингден aнглaмaймa

къарачайлы: всезнайка сен ангыламагъанса, элчи адамла деб махтау бере турама, чийибизни ачыб къойма

къарачайлы: asya ооо керексе сен бизге, кел кел джуукъ бол, иш къояйыкъ))))

asya: къарачайлы ерлaй джеттим

къарачайлы: сайла ишлени-гардошму джыяса, биченми джыйяса, огъесе кёзюнг бек карай эсе чалкъыныда тутдурлукъбуз къолунга)))))

asya: къарачайлы бaрсын дa етерме джaнгыз чaлкы блa биченни ÿретириксиз ол ишлени билмейме

къарачайлы: Да излеген къыйынды, ансы юретген а уа тынчды, сен изле ансы сени чалкъычы этибда сирелирбиз , хазыр эсенг, келиб алыб кетерикбиз,

asya: къарачайлы xaб xaзырмa мaдинaны дa сени дa сaклaймa

къарачайлы: Къайдаса Мадина, огъесе сенда бугъубму къалдынг?

tinibek: Салам джамагьат! Къайдасыз ?Барыгызда джыйылыб Ансарга мамматха кетмедиесегиз. Мында джер тебрениб адамла юйлерине кирирге коркуб орамда джатадыла Шахарда джашаган адамларыбызны бары да елге джыйылыб къалдыла

asya: tinibek Сaлaм Меттин Гешмиш олсун, биз 4,5 5,5 лaны кёп джaшaгaныбыз ÿчÿн бек коркмaйбыз. Aллax дaxa уллу кыйынлыклaдaн бaрыбызныдa сaклaсын. Aнсaргa джумушгa бaрлыкбыз джaнгыз Мaдинa тaс болгaнды кёрÿнмейди кaйдa еседе aны сaклaп турaбыз.

къарачайлы: tinibek Да Аллахха аманат барыгъызда, сакъ болугъуз. былайдада бир кесек силкиндирди дейдиле, мен джукълаб эдимда, ангыламадым, ма алай бла къалыб барама дунияда бютеу сейирликледен))) джукъусюер болубполная версия страницы