Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: Alan kmv Болмайсыз сиз бу хычинлабла.... Не этсин энди, хычын биширюучюсю джокъду сенича Кавказда джангур тохтагъанмыды? Джуукъларымбла сёлешкенимде "эригиб турабыз джангурладан"- дей эдиле

къарачайлы: Alan kmv да къалай боллукъбуз, ма мен бюгюнда эртденбла Нальчикге барыб, малкъар хычынла ашаб келеме, алай тойдум деб айталмайма но...

иллада: къарачайлы пишет: Alan kmv да къалай боллукъбуз, ма мен бюгюнда эртденбла Нальчикге барыб, малкъар хычынла ашаб келеме, алай тойдум деб айталмайма но... Бизде, Алматада хычынланы кафе къой, ресторанланы менюларынада киргизгенле(мен билгенледе). бир эки йыкъны алгъа Киргизиягъа баргъанымда, границада таможнягъа джуугъуракъ джерде кафени тышында(къатында) "хычыны" джазуну кёрюб сейирсиниб, къарнашыма да кёгюзткен эдим. Артда кеси баргъанында ары кириб хычынла ашаб келдим деб хапар айтхан эди.


tinibek: къарачайлы Къайсында еринмей етерикди

tinibek: Alan kmv Alan kmv джазады: Болмайсыз сиз бу хычинлабла.... Да Къарачайлы болганыбыз кълай таныллыкъды сора!

къарачайлы: Сора сейирлик неди десегиз- Малкъарда -Хичины деб джазылады, бизде уа Хычыны деб Тюнене Къарачай Шахарны къатында Ас-Алан деб кафе барды, анда бир аламат таба хычын ашаб келеме

иллада: къарачайлы, бу сагъат Алан терс буруллукъду))) хычын хапарны эшитсе)))))))))

Alan kmv: иллада пишет: къарачайлы, бу сагъат Алан терс буруллукъду))) хычын хапарны эшитсе)))))))))

къарачайлы: иллада къоркъмайма

иллада: Alan kmv, къарачайлы, кёресе, бизге уже не айтыргъа да билмейди))) Alan kmv, кел энтда бирчик бир хапар айтайым хычынланы юсюнден Мени эгечими юйдегиси таулуду. Эгечим: "ол бизни хычынланы сюйеди, аллайла эт"- дейди. менда сейир болама. Артда кесида айтады, алай а инанмайма алай бош айта болу сый бериб деб сагъышта этеме. Андан бери талай заман ётдю, энтда эрикмегенге ушатама бизни хычынладан)))

къарачайлы: иллада энди къарачай хычынладан эрикген адам боламыды, сейирсе, джауда биширилген хычындан эриксе, къатдырма, къатдырмадан эриксе таба хычын...

asya: Джaмaгaт кaйдaсыз нек кёрÿнмейсиз?

къарачайлы: Да турабыз былайда, тынгылауну басыб, кесинг къалайса, Сена?

asya: Сaу бол джaным джокту xaтa. 55 джылымдa мешинa сÿрÿрге кaгыт aлaмa деп кaзaуaт етип xaр кÿн курсгa бaрыб келеме. Кесинг нете турaсa? Aллax aйтсa иги болурсa ишлерге бaшгa джерге кетгенчa aнглaдым.Джaнгы ишинг xaйырлы огъурлу болсун Aллax мурaтынгчa етсин.

къарачайлы: asya Сау бол, да менда кёб болмай алгъанма мешина джюрютюрге эркинлик))) Алгъын бар эди, менда джюрютмей эски болуб къалды, мешина джюрютгенден сюймеген затым джокъду, алай а керек болады, ыйых кюнде Басхан ёзеннге барыб келдим, энди Чегем ёзеннге чыгъалсам, Таулу къарнашларымы джуртларын аулагъанма дерчады.

иллада: Калайсыз? Нек тынч болгъансыз?

иллада: Сена, Метин экигизни тюшюмде кергенме))) Мийк тауну башына чыгъыб (огъесе "миниб" неда "ерлеб" дебми айтыргъа керекди?), энди ызыма калай тюшерикме деб коркуб, тегерегиме карайым деб башымы кетюрюб аллыма карасам-тюз джер, джашил ханслары, кеб тюрлю гоккаларыбла) къоркъанымы унутуб, эгечиме ол ариулукну экигизге кегюзтюрге керекди деб хапар айта тура эдим)) Былайда Эльбуздук тема ачханды кесигизда керген болусуз "кириллицаны къоюб латиницагъа кечсе калай боллукду" деб) теманы окуб, экигизни юсюгюзден сагъыш эткен эдим) Сена, анда карачайлыла кеб джашагъан элледе ана тилде дерсле окутамыдыла? Был

asya: иллада пишет: Сена, анда карачайлыла кеб джашагъан элледе ана тилде дерсле окутамыдыла? Xо сaнгa кaрaчaйчa дерс окутулмaйды. Дерсле тÿркче ди. иллада пишет: Сена, Метин экигизни тюшюмде кергенме))) Мийк тауну башына чыгъыб Индирa бек aруу тÿш кёргенсе тобa. Метин дa мен дa мурaтлaрыбызгa джетерикбиз десенге. Минги тaгa чыгaрык болурбузму.

къарачайлы: Насыблыла, тюшда кёресиз

tinibek: иллада иллада пишет: Сена, Метин экигизни тюшюмде кергенме Хайыр болсун Индира Сен мийик таудан къоркъмаганса мени кёрюб къоркъуннганса Мадина къайада тасды билемисиз Бара барыб ерге къачыб кетмеген есе

tinibek: asya asya джазады: Метин дa мен дa мурaтлaрыбызгa джетерикбиз десенге. Мени тюшюнде кёргенни иши джыл была ыйыкны тюзелмез

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: Насыблыла, тюшда кёресиз Сен кёрмеймисе?

къарачайлы: tinibek огъай, джылда бир кере кёрсем кёреме ансы,

иллада: asya, ана тилибизде журнал, китаб, газет чыгъарамыдыла? Мен кюзгю журналын билеме. андан башха? asya пишет: Минги тaгa чыгaрык болурбузму Аллах айтса!

иллада: tinibek, къалайса? Сен мийик таудан къоркъмаганса мени кёрюб къоркъуннганса огъай, сыпатларыгъызны кёрмеген эдим))) мен гитче заманымдан бери къоркъама мийкден))) эгечлерим терекни башына чыгъыб, алмала ашаса, менда тюбюнде олтура эдим кёзюм къараб(жерде ашагъан бла анда башында ашагъан эки башхадыда))))) тамада къарнашларым келсе алагъа "менида миндиригиз ары" деб тилеб,))) ары мингенден сора. алма юзеалмай эдим))) терекден къолларымы иерге къоркъуб)))

иллада: къарачайлы ))) да, сен насыблысада))) тюшле кёрмей эсенг))) артда башынгы да аууртуб айланмайса алагъа сагъыш эте)))

къарачайлы: иллада Да къайдам, тюнене акъыллы адамла кёредиле къуру тюш деб джазылыб тургъанны окъугъанмада интернетде, энди уялгъанда этеме кёрмейме дерге

иллада: къарачайлы пишет: энди уялгъанда этеме кёрмейме дерге кеч къалдынг. эртде сагъыш этерге керек эдинг аны юсюнден)))) биз уже билебиз сени тюшле кёрмегенинги

tinibek: иллада Сау бол Инди игиме джокъду хатам Тюшюмде хаман къар джаууб кёреме (солуу ол заманды ) Ишлегенден бир бек ерикгенме

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: акъыллы адамла кёредиле къуру тюш деб джазылыб тургъанны окъугъанмада интернетде, энди уялгъанда этеме кёрмейме дергеполная версия страницы