Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Abrek: asya Джай биргеме окъугъан къызчыкъ Киммерден келген эди... Аман ариуду дерге къалгъанында, картларына къарадымда, алай джараталмадым тенгизден сора... Къуу таула бла суу болуб къуру...

asya: Abrek Кауказдагы табиат Кемерде джокту . Табиатны енг аруу болган джери Туркиада Карадениз бёлгесиди

Abrek: asya Ангыладым. Ассий, мен къышдан эригиб, бетим да агъарыб, кюн болгъан джерге кетерим келиб турады... Африкагъа, негр къарнашларыбызгъа кетерик эдим


бош адам: Abrek asya пишет: Африкагъа, негр къарнашларыбызгъа кетерик эдим ----------------------- виза джарашдырыргъа керек эсе. МИД де танышларым бардыла. дженгилде джарашдырырча мадарым барды

Abrek: бош адам Сен любой зат этериксе мени алагъа дженгил ашырырча

иллада: HIGHLANDER Сау бол! Къайда тасса, нек кёрюнмейсе? Сени бла бирге мени землягымда(Таулы Узден) тас болгъанды не эседа? Экигиз бирге хатала эте болурсуз деб кёлюме келген эди.))) Земляк сёзню бизнича къалай айтыргъа боллукъту? Abrek , аныбла не айтыргъа сюйесе медальымы ызына бер деб къояса))) Тилеген да этме, берлик тюлме asya къалай иги болду!!!! tinibek, нек кёрюнмейсе? Сайтынгы бошайалмаймы кюрешесе? Джангы бир затла этерге деб умут этеенг Мен сени Каматургъа джазгъан джазуларынгы окъудум. Бек аламат джазгъанса джараттым. Метин, сени джазуларынгы бек иги англадым, а башха адамланы джазуларын бег иги англайма деб айталлыкъ тюлме. Нек алайды, билемисе? Огъесе башхала тюрк сёзлеми къошадыла? Бёрюкъан Сени да мы кёзюнг къарайды аннга )))

Бёрюкъан: иллада джазады: Къайда тасса, нек кёрюнмейсе? Сени бла бирге мени землягымда(Таулы Узден) тас болгъанды не эседа? Экигиз бирге хатала эте болурсуз деб кёлюме келген эди.))) Огъай, экиси бирге хата этерча кёрюнмейдиле. Индира, "таулу" деб джазарыкъса. Земляк сёзню бизнича къалай айтыргъа боллукъту? "Джердеш" дейдиле землякга. Алай а, мен ол сёзню, не эсе да, джаратмайма. Андан эсе, "бир элчи" деген сёзню бек джаратама "односельчанинлеге". Алай а, орусча айтыргъа "широкий смыслда" "джердеш" деген таб боллукъду. Бёрюкъан Сени да мы кёзюнг къарайды аннга ))) Неге къараргъа керекди кёзюм? Ангыламадым!

иллада: Бёрюкъан Неге къараргъа керекди кёзюм? Ангыламадым! Артурны медальына айта эдим Индира, "таулу" деб джазарыкъса. Сау бол, энди унутмазгъа кюреширме

бош адам: бош адам пишет: бош адам Сен любой зат этериксе мени алагъа дженгил ашырырча Да барама деб тохтамагъан сен ушойса да.Ёлемен бла кетеменге мадар джокъ дейдиле.Къалсанг а бизге да иги боллукъ эди

Abrek: бош адам пишет: Да барама деб тохтамагъан сен ушойса да.Ёлемен бла кетеменге мадар джокъ дейдиле.Къалсанг а бизге да иги боллукъ эди Да джан къоркъуу тийгенди... Биргеме келсенг билмейме ансы... Кесим джангыз ол къара-дураланы ичинде сен бир билек болурса

бош адам: Abrek Abrek пишет: Биргеме келсенг билмейме ансы... Кесим джангыз ол къара-дураланы ичинде сен бир билек болурса ----------------------- М ен аладан мында да безиб джашаима. барыб араларына тюшмесем да

Abrek: бош адам сора гитлер капут менге

asya: Abrek сен не айтама деп тураса не ишинг бард Африкада аллай бир суууктан безген исенг бизде сууукла кетгендиле кел бери мен сени джылы джерлеге елтирме. Мен карнашымы ышанып бир джергеде ийерик тююлме.Хемда караланы ичине хичде ийаллык тююлме джаным.

Abrek: asya Мен негрлени бек джаратама Мунда джарлыла быр мудах болуб айланадыла да, джазыкъсыннганча болама asya пишет: суууктан безген исенг бизде сууукла кетгендиле кел бери мен сени джылы джерлеге елтирме. Мен карнашымы ышанып бир джергеде ийерик тююлме.Хемда караланы ичине хичде ийаллык тююлме джаным. Бек сау бол!!! Алай айтсанг бек къууанама, джюрегиме бал джагъылгъанча болады Эки ыйыкъдан джаз келлиги эсиме тюшсе джюрегим къууанады Ассий, алай а мунда Апрель ай келгинчи, къар да эримейди

asya: Abrek Алай айтсанг бек къууанама, джюрегиме бал джагъылгъанча болады керти айтама мени бир карнашым барды сенибла еки карнашым болду менден насыплы бармыды. Абрек бу сагатта бизде де бир аруу кар джауа турады терезеден карга карап турама.

Abrek: asya пишет: керти айтама мени бир карнашым барды сенибла еки карнашым болду менден насыплы бармыды. Сау бол asya пишет: Абрек бу сагатта бизде де бир аруу кар джауа турады терезеден карга карап турама. Къар джауса мен да сюеме Ассий, кеси да къалын къар джауса бек джаратама... Ариу болады

Бёрюкъан: Индира уа къайдады эке? Кесине тансыкъ этдириб турады арт кёзюуде не эсе да .

иллада: Бёрюкъан Мен былайдама, джукъа да тас болмагъанма asya Абрек мени рахматлы атам атланы бек сюе еди бабушкам айтыучан еди атанг атны юстюнде трен бла йарыша еди деп. Бирде мени сабий заманымда байрамлада джашла атла бла джирит ойнай едиле енди аланы барысыда тас болду картларыбыз ауушганында джукда калмады. Ол заманланы бек излейме. Сена, орусчамы юйрениб тураса? бабушка - сёзю мен билиб орусчадан бизни тилибизге "къарт ана" болуб кёчюрюледи

asya: иллада Бабушканы орус сёз болганын билеме джаным

иллада: asya О! Сена, сен аламат адамса да Мен тюзюн айтыргъа, ол джазуынгы 4-5 кере окъуганма, тюз окъумагъан болума деб))) Артта, Артур тюзеткен этти болумы деб та кёлюме келди. Мени бек сейирсиндирдинг

asya: Индира Метин сайтын кураганды алайга кел Мама (анна) аныда билеме http://karacay-malkarbashuyuk.tr.gg/CHAT.htm

Бёрюкъан: иллада пишет: Мен былайдама, джукъа да тас болмагъанма Игиди къайтдынг эсе! Ансы тансыкъ болуб къалдыкъ сеннге. Аватарканга кесинги картынгы нек салмайса, Индира? иллада пишет: Сена, орусчамы юйрениб тураса? бабушка - сёзю мен билиб орусчадан бизни тилибизге "къарт ана" болуб кёчюрюледи Да майна, орус фразеологизмни да къарачайчагъа кёчюрюб айтады: "Кесиме келдим", - деб .

Бёрюкъан: asya пишет: Мама (анна) аныда билеме Сиз аннамы дейсиз, огъесе аннямы дейсиз?

иллада: Артур, сен хаманда "1"-ни "быр" деб джазгъанынгы эслегенме. Тюзю къалайды "бир", огъесе "быр"? Альберт, энди адамланы, мени суратым бла къоркъутургъа тебремеген эсегиз Сюймейме салыргъа Бёрюкъан пишет: Да майна, орус фразеологизмни да къарачайчагъа кёчюрюб айтады: "Кесиме келдим", - деб . Тюз айтаса. Сена, энди сеннге къоркъмай орус сёзле къошуб селешиб тебрерикме ансы айтыргъа сёз табмай къалсам, джукъ айтмай къоя эдим. Ол мен айтыргъа излеген сёзлени табхынчери)))

asya: Бёрюкъан Сиз аннамы дейсиз, огъесе аннямы дейсиз? анна дейбиз. иллада болду джаным

Abrek: иллада пишет: Артур, сен хаманда "1"-ни "быр" деб джазгъанынгы эслегенме. Тюзю къалайды "бир", огъесе "быр"? Тюз джазылгъаны БИРди... Просто селешген сагъатда бир деген быр дегенча эштиледи да, сора аны бла джазыб иеме алай А так вообще хар эл кесича селешеди... Биз джанында быр быр быр деб турадыла хамандада asya Сенагъа бир уллу салам менден!!!

asya: Abrek сау бол джаным менденде санга уллу салам

HIGHLANDER: Бёрюкъан джазады: зебрагъа да - эшек матрос Талгъыр эшек игирек(игиракъ?) келиширик болур. Бёрюкъан джазады: къайдады эке? "экен" деб эшитиучен эдим мен. иллада джазады: Къайда тасса, нек кёрюнмейсе? Сени бла бирге мени землягымда(Таулы Узден) тас болгъанды не эседа? Экигиз бирге хатала эте болурсуз деб кёлюме келген эди.))) Бу интернет чотдан да солургъа керек себебли отпускагъа кетгенем. Сора аны бла биз бирге не хата этерик эдик? asya джазады: санга Сиз къуру манга бла санга деб айтасыз да? Менге/сенге деген болмаз?

Бёрюкъан: иллада пишет: Артур, сен хаманда "1"-ни "быр" деб джазгъанынгы эслегенме. Тюзю къалайды "бир", огъесе "быр"? Мен да эслегенме алай айтыб тургъанын . иллада пишет: Альберт, энди адамланы, мени суратым бла къоркъутургъа тебремеген эсегиз Сюймейме салыргъа Къайры? Ариу сыфатчыгъынг барды! Мен да салыб турама кесими картымы, кёргенингча! Карт меники болгъанына Абрек шагъатды. asya пишет: анна дейбиз. Бизде къуру Мара элде джашагъанла айтадыла "анна" деб "къарт анагъа", къалгъанла "ання" дейдиле.

Бёрюкъан: HIGHLANDER пишет: "экен" деб эшитиучен эдим мен. Алай да, алай да айтылады! Джазылса, "экен", деб джазылады. Айтылгъан а алай да, алай да этиледи. HIGHLANDER пишет: цитата: зебрагъа да - эшек матрос Талгъыр эшек игирек(игиракъ?) келиширик болур. Бизде оруслула айта эдиле "эшек-матрос" деб.полная версия страницы