Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: Abrek къарачайлы джазады: Юч джаны тенгиз, чабакъдан кёб не болур? :) чабакъдан палауда этедиле, мен кёргенме телевизорда Енди атынга ЧАБАКЧЫ деб къойадыла

Abrek: къарачайлы Сени амалтын чабакъчы болама Андан эсе ох деб джарлы татарлычыкъларыма къысылыб турайым -10 аязчыкъ да бетими аязыта...

asya: Сaлaм джaмaгaт Нете турaсыз ? сaклaп турaбыз, келaлмaй кaлдыгыз.


къарачайлы: Abrek Сенда иги айтаса, сайлай сайлай сюек сайлаб))) Ох деб, тышында, джылыда, кёз ачыб, кечеги клубла кёб))))

къарачайлы: asya Да бир тебгенибиз къыйынды ансы, Сена, эгечим...)))

Abrek: къарачайлы пишет: Ох деб, тышында, джылыда, кёз ачыб, кечеги клубла кёб)))) Энди мени кертиден да Тюркге ашырыргъа тебрегенсиз

къарачайлы: Abrek биле эдим, басар тиекни)))

иллада: tinibek, хоу, бек джаратама аллай джерлени asya, къайда тасса? Мешина бла айланама деб бизни унута башлагъанса да? Бурунча кишини сакъламай барлыкъ джеринге кесинг кетиб къалгъанынгы бек джаратхан болумуса дейме?

Derya: иллада къалайса,къарайма да алыкъынчы хар ким жеринде ,Тюркге барыу къалдымы)) Ыйых кюн нальчиктен самолёт ашырабыз,келигиз))

къарачайлы: Derya Авиакомпания затмысыз?

иллада: Derya, майна Ансарны ашыр, сеннге джуукъду алайдан)) Мадинаны, джашла къоркъутхандылада, энди аны саклайбыз))

всезнайка: иллада пишет: Мадинаны, джашла къоркъутхандылада, энди аны саклайбыз)) Мени сакъламай-атланыгъыз ашхы джолгъа. Метин бла Сенасыз къаитсагъыз-эшитмеген эдик демегиз, ызыгъызгъа ашырлыкъма. Ийнаныгъыз

всезнайка: Бусагъатда джумушум бир да къатыды, къарачай-малкъар тилни айнытыуда. "Тачки"-деген мультикни кёчюре турабыз тау тилге. Мен да анда эришиулени хапарларын аитыучу комментаторланы бири. Джангы башлагъанбыз-къачан бошаллыкъ эсе да, режиссерну заманы аз болгъаны себебли, къысха заманны ичинде тамамларыкъ болурбуз, деб ышанама, Аллах айтса.Кюнлени биринде Алийланы Къазийге да тюбеген эдим Эльбрусоидде, саламлашхандан ары танымаиды да ол мени, джукъ соруча болмадым ол кинону юсюнден.Алан КМВ ны таныимыса-Рамазанны-десем керек эди. кеси да мени кюеум бла бирге окъугъанды институтда

къарачайлы: иллада ооо да ол умутчу болуб сорама, авиакомпаниясы заты бар эсе деб)

къарачайлы: всезнайка шо тау тил бир деме

Alan kmv: всезнайка пишет: "Тачки2-деген мультикни кёчюре турабыз тау тилге. Ж демей ДЖ,дей болурса . всезнайка пишет: .Алан КМВ ны таныимыса-Рамазанны-десем керек эди. кеси да мени кюеум бла бирге окъугъанды институтда Да айтхаединг,энтда кино этерик хапарлары чыгъад.

къарачайлы: Alan kmv З демесин ансы

Abrek: всезнайка керти да Мадина, ол кечюрюучюлеге айтда иги бир ангылат: не малкъарча селешсинле не къарачайча. Ансы ангылай келиб малкъарлы селешиб ийсе-джукъ ангыламай къалама...

asya: иллада Джизлени унутмaгaнмa конaгым бaр еди. Aтaмы егечинден туугaн (xaлaмы кызы) келди. Екибиз бек иги кечинебиз, aйтгaнынгчa мaшинaм блa конaгымы aйлaндырдым. Кÿндÿзлери aшxaмгa дери тышындa aйлaнып кечеде тaнгa кaдaр xaпaрт aйтып кÿлÿп xaрx етип оx дедик.

asya: всезнайка джазады: Метин бла Сенасыз къаитсагъыз-эшитмеген эдик демегиз, ызыгъызгъа ашырлыкъма. Ийнаныгъыз Мaдинaм aлaны келирлери джокту aндaн есе Метин блa сaгыш етейикте биз кесибиз келейик дейме

иллада: asya,да бизда алай этебиз джыйылсакъ къызла.

карачайдан келген: форумну игилиги олду...бир затны юсюнден селешсенгда аны джылла бла ашыкъмай хапарны бардырыргъа боллукъду...сора дагъыда форумда къыз кетген да, къыз алгъанда джыллагъа созулады

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка шо тау тил бир деме Болсун ана тил деийм Alan kmv пишет: Ж демей ДЖ,дей болурса Мен а уа деиме дж-деб Abrek пишет: керти да Мадина, ол кечюрюучюлеге айтда иги бир ангылат: не малкъарча селешсинле не къарачайча. Ансы ангылай келиб малкъарлы селешиб ийсе-джукъ ангыламай къалама... да озвучкада къуру къарачаилыла тюлбюз да, зар не тюрлюденда барбыз.малкъарлыла, къарачаилыла, барыбыз да биргелей asya пишет: Мaдинaм aлaны келирлери джокту aндaн есе Метин блa сaгыш етейикте биз кесибиз келейик дейме айхааай, алай этсегиз а, онгдуруб да къоярыкъ эдигиз. Бир келсегиз а меннге, Маскбагъа, былайдан Кавказ таба атланырбыз

къарачайлы: asya Аланы билмейме, мен а уа келликме))) Мен география факультетни бошму бошагъанма, джер сууда кёралмай)))

къарачайлы: Abrek Алайчыгъы уа барды, бизде юйдеда сабийле ангыламагъанчамы этедиледа, малкъачасы кёб болгъан мультиклеге къараргъа сюймейдиле, менда иги ангыламай къояма, артыкъсызда бек бу Черек ёзендегиле бир тюрлю бир созадылада, сагъыш этиб, не дедиле деб)())))

иллада: къарачайлы пишет: малкъачасы кёб болгъан мультиклеге къараргъа сюймейдиле, менда иги ангыламай къояма, бизникиле аллай сёзлени повторять этиб айланадыла сейир болуб))) всезнайка, энди театргъада джарашыб къалыргъа боллукъса. опыт есть. кесинг гитче замангда актриса болургъа сюйеме деб айтучан эдингда)

иллада: карачайдан келген, джангыз къызларыбыз алай тюлдю)) джашларыбызда аллайдыла)

всезнайка: иллада пишет: всезнайка, энди театргъада джарашыб къалыргъа боллукъса. опыт есть. кесинг гитче замангда актриса болургъа сюйеме деб айтучан эдингда) Алмайла, ансы барлыкъ эдим Ол озвучкада менден санча болмаз, хар ким уялыб олтурадыла, мен а уа тамагъымы да бошлаб, бир уллу сахнада селешгенча, саулай Эльбрусомд эшите болур дерсе. сора бир заманда, кесими эсгерсем. акъыртыныракъ аитыргъа да кюрешеме, алай а болмаиды. сабиилени аллында устаз селешгенча( бу устазлыкъ заманым кесин билдиреди да къояды0

Abrek: къарачайлы мен да ол созуб селешгенлени ангыламайма. Ангыласам да къыйын ангылайма. Багъалы таулу къарнашла бла эгечле. Бу сёзлени чырт келюгюзге тиерчю джазмайма. Просто констатирую факты

Derya: къарачайлы тюйюлбюз,тюрктен жумушла бла келгенле бардыла,мында иш ачаргъа башлагъанла, алагъа тюбейбиз,ашырабыз,кезиу бизге жетгенлей кесибиз барабыз иллада къарачайлы пишет: Derya, майна Ансарны ашыр, сеннге джуукъду алайдан)) биргебизге элтейик ,тамбла хазыр болсун регистрация 11 бошалады))полная версия страницы