Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

къарачайлы: tinibek Да сюре эсенгда, бир талай челек чёплеу ий бери, былай къуууруб, олтуруб ашар эдик, ныгъышда лахор эте)))

иллада: tinibek, ишлеринге Аллах болушлукъ этсин! Къалайса? Сенадан хапарынг бармыды? Нагехан ишке джарашханмыды?

иллада: къарачайлы пишет: иллада мен олма)))))))))))) Да бизда аллайчыкъладанбыз сени "ол" болгъанынгы билебиз))))


иллада: карачайдан келген Оллаи, менда эштирге сюйеем хапар къарачайдан. "достучаться до небес..."-деб эшиткенмисе?)))))

къарачайлы: иллада Аллайчыкъла болгъаныгъызны сезг7ен эдим эртдеденда))

карачайдан келген: иллада пишет: "достучаться до небес..."-деб эшиткенмисе?))))) энди къру къалдыммы хапардан?

Derya: ингир ахшы болсун,къалайсыз жашла,къызла,неге жарайсыз? терк терк келалмайма,алай барыгъызгъа да тансыкъ болгъанма tinibek къарындашым къалайса? İşle ertde başlab menda birin boşab birine köçe barama Endi çöbleu süreme deb küreşme Къолай болсун,жыярыкъ тирлигин кёп болсун) Метин ,Тюрктеги къарачай-малкъар жыйылыуладан СDийгендиле да анга къарай турама ,тиллерин унутмай сёлешгенлерин эшитеме да бир иги кёрюнеди, тансыкълап къарайма.Афйондан Хидает деп бир къарачай жаш (таный да болурса) Кюзгю журналланы,СD ийгенди ,хапарсыз къалмайма. Тюркте жашагъан къарачай къартларыбыздан бири айтхан эди ,бизни къарачай -малкъар ниети таза,огъурлу миллетти,аны ючюн унутулуп,тас болуп къалмагъанбыз не къыйынлыкъда да деп.Керти сёзле,Аллах онг берсин тутхан ишинде къар-малкъ.миллетибизге.

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: Да сюре эсенгда, бир талай челек чёплеу ий бери, былай къуууруб, олтуруб ашар эдик, ныгъышда лахор эте))) Алай7лаймы сюйесе,тузлу болганынмы сюйесе

tinibek: иллада иллада джазады: ишлеринге Аллах болушлукъ этсин! Къалайса? Сенадан хапарынг бармыды? Нагехан ишке джарашханмыды? Сау бол Инди Сена дан хапарым джокъду къайда есе да Солурга кетген болур кёрюнмейди Мадинада кёрюнмейди Гардош салыб бошаган хапары бар еди Енди ийнек сауа болур Нагеханны иши 9. айда белгили боллукъду

tinibek: Derya Салам егешчигим къaйдa тасса кёрюнмей къалдынг Мен саннга не айтханем Алай каты ишлеб турсанг ертде къарт болуб къаллыкъса Уллу айтханны ете тур Derya джазады: Къолай болсун,жыярыкъ тирлигин кёп болсун) карачайдан келгеннге ышаныб сюрeме Мамматха келирге айтханды да Ансар бла биргелей Тейри Афйончулага бек бюсюрегенме ДЖыйылууну бек иги етедиле ,бизни ел алайдан да уллу болуб турганлай алача деменгили еталмайбыз нек есе да

къарачайлы: tinibek сора чёплеуню ким тузлайды?

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: сора чёплеуню ким тузлайды? Чёплеу ге туз да къошуб къууурган етедиле Кёлюнге тиймей хаман ашаб тураса

къарачайлы: tinibek сен айтдынг, мен эшитдим)))) хар эл малны кесича сояр дегенлей)))))

Abrek: Кюнюгюз ашхы болсун аланла! Къызлагъа бир тилерим бар эди... Сайтда джангы бёлюм ачылгъанды: къарачай-малкъар шхууурланы юсюнден http://karachays.com/publ/karachaevo_balkarskaja_kukhnja/71 Энди ары не джазаргъа билмейме (къуру гаккы бишире билеме). Заманыгъыз болса къарагъыз да: - чюгюндюр хычын -бышлакъ хычын -бышлакъ биширген -как -тузлукъ -шорпа аллай затланы юсюнден суратлары (мадарын табыб), бир болушсагъыз алай аламат боллукъ эди... Аиру джангы бёлюм ачсагъыз да мунда форумда, мен а мундан ары ата турурма...

къарачайлы: Abrek Къызла дединг, ансы мен а уа уста эдим))))

Abrek: къарачайлы джаза бер сора)))

Derya: tinibek Мен саннга не айтханем Алай каты ишлеб турсанг ертде къарт болуб къаллыкъса алайды,къоркъуп турама кесиме))) къарачайлы сора чёплеуню ким тузлайды? къарачай къарнаш мен да алай сунуп тургъанма алгъадан,тузлусун кёрсенг ,тузсузун а къарамазса Abrek аллай затланы юсюнден суратлары (мадарын табыб), бир болушсагъыз алай аламат боллукъ эди...

къарачайлы: Abrek огъай кёлюм къалды, элотха барыб либжаны суратын саллыкъма

Abrek: къарачайлы Къарнаш, не прокатит Либжа уже засвечена как адыгская

къарачайлы: Abrek сора нек? эртдеги джаш айтханлай, назму къурасам, аны уже Пушкин джазыб тура деб.. хант юретеме десем, юретиб тура _)))

Abrek:

иллада: Къалайсыз? Дерия, тас болгъан къызыбыз, хош кел!)) Бизни унутхан болурса деб тура эдим)

иллада: Джамагъат, "ётмек" бла "гырджын" сёзлени къаллай разницасы барды?

Abrek: иллада Ётмек -хлеб Гырджын -лепешка

иллада: Къарачайдан келген, соруунга джуаб бераллыкъ тюлме))))

иллада: Абрек, хоу, алай болгъанын билеме. "ётмек" деб тюкенде квадратный етмекге айтабыз, а "гырджын" деб юйде биширилген лепешкалагъа) башхасы джокъду къаллай формасы болгъаныны) бурун, тюкенни ётмеклери болмагъан заманда уа къаллай болгъанды ётмек?!)) ол сеир болгъанды менге))

къарачайлы: иллада мен билген бла аллында гырджын деген сёз болгъанды, сора артдан тюркге кёчгенле затла, ызына къайтыб келгенле бла келгенди ётмек деген сёз, кимден эседа алай эшиттгенме, алай а алдарыкъма

иллада: Интересная версия... Мен эшитмегенме.

tinibek: иллада Тюрклюле гырджыннга Екмек дейдиле Ансар ешитген тюз болур

къарачайлы: Ол заманлада барыб, туралмай ызларына къайтыб келген кёб болгъанды, сёз ючюн мени къарт анамы атасыны къарнашлары аталары бла кетиб Стампулгъа туралмай къайтыб келгендиле)))полная версия страницы