Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: Стампулгъа туралмай къайтыб келгендиле))) Стампул джыйылыб бошагьандан сора алайда турмагандыла Шам'га кетебиз деб джолга джыкгандыла Конйа шахарга джетгинчи джолда седиреб башлагандыла Ескишахарда Афйонда Токатда 50шер 100ер адам къалыб ел къурагандыла ДЖыйынны уллусу Шам'га кетебиз деб Конйа шахарга джетгенлеринде Султан Хамит кетмегиз мында туругуз деб иймегенди ДЖерде бериб юйледе ишлеб бергенди Аны бла Башхюйюк ел къуралганды Стампулда нени - не болганы белгили болмаган заманда кёбле къайытханды ызына Сизникиле да ол заманда къайытхан болурла

къарачайлы: tinibek да хоу, алай болгъан болур, къарт анамы айтханы Стампул эди, билмейме Тюркню саулайына алай айта эседа, хаманда Ая Софияны юсюнден хапар айтыб тура эди, къарт анамы атасы ары баргъандыдад ёге анасын излеб)) сора Стампулну кёрюрге излеб бир адамныда ачха бериб тутуб, олда хапар айтыб, сора Ая Софияны юсюнден айтыучан эди, аягъы бла уруб 'ibuby къыбылагъа айландыргъанды клисаны деб))))

иллада: Метин, Ансар, экигизни ушагъыгъызны окъудум. Метин, керти айтсам бизникилени къуру ары, Тюркге кёчкенлеринден хапарым бар эди. А анда къалайла джашагъанларын, ары кеткенлени ичинден ызына къайтханлары болгъанын сизден биле турама) Метин, Шам-гъа кетерге излегендиле, анда джашау иги болгъаны ючюн?


къарачайлы: иллада Шамгъа чынты сыйыл джерге бара тургъандыла, священный джер деб))) ансы анда джашау къалай иги боллукъду, Хубийланы Османны Блей деб поэмасын окъугъанмыса?

иллада: Огъай.

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: Ая Софияны юсюнден айтыучан эди, аягъы бла уруб 'ibuby къыбылагъа айландыргъанды клисаны деб)))) Фатих Султан Мехмет Стампулну Рум'ладан алганында Айа софйаны арыулугуна уллу сейир болганды Мимар Синан деб (межгит,кёпюр,хамам,&)хар нени ишлей билген иги бир уста адамы болганды-Биз Тюркча Мимар дейбиз бизни тилде не айатадыла билмейме- Аннга Айа софйадан да арыу бир межгит ишле деб буйурады Ол да Сюлайманийе деб уллу бир межгит ишлейди Аны ызы бла селимийе деб Едирне шахарда да бир межгит ишлейди Екисинида Айа софйадан артха къалыр джаны джокду

tinibek: иллада иллада джазады: Метин, Шам-гъа кетерге излегендиле, анда джашау иги болгъаны ючюн? Кёчкюнчюле Къaрачайдан Шам'га барабыз деб чыкгандыла Тюркде къалыр акъыллары болмагьанды Бюсюрман джерди сыйлы джерди деб сайлагандыла ,ансы Шамда ол заманлада джашау бек къыйын болганды Ол заманлада Шам Османлы имперйаны джери болганлыкъга джашау тюрлениб Араблыла Ингилиз Миллетле бирге болуб Османлы имперйаны тюб етерге кюреше башлаган заманлары болганды Ким биледи Султан хамит былай болурун сезиб ийген болмаз еди бизникилени сйра'га(сурыйа)

tinibek: къарачайлы Хубийланы османны Ассы деб бир китабын окъуганедим Тюркге келиб кетгенден сора джазган болуреди Китабда мында джашаганланы юсюнден джазганларыны барысыда ётюрюкдю Артдан алай айта едиле Осман алай джазмаса ол китабны Орусйада басмаларык тюлдюле Мен аннга уллу сейир болган едим Адам китабым басмалансын деб кесини халкын сатлыкъга къалай чыгарады деб

къарачайлы: tinibek Энди аланы билмейме, таурух этиб айтханын билеме, айтайым къысхасыча - Тюрклюле Стампулну румлуладан аладылада, сора патчах Ая Софияны кёредида не аламат мекямды, эшиклери къыбылагъа болса межгит этерге боллукъ эди дейди, сора бир гъалимни алыб келедиледа ол дуада этиб аягъы бла эшикни урады, сора мекям брулуб къыбылагъа айланады эшиги, ол эшикде аякъ ыз да къалгъанды деб алай айтыучан эди, энди таурух болгъанын ангылайма, алай а гитче сагъатымда бек сейир кёрюнюучен эди)))

къарачайлы: tinibek а сора сизни юсюгюзде бармы эди ол китабда Сирияны юсюнден барды деб тургъанма, билемисе ол заманлада пропаганда бла ёсгенбиз, барыбызда алай сагъыш эте эдик Гитчечик заманыбызда кёчкюнчюлюкню юсюнден айтсала алай айта эдиле, терслик совет властда тюл, немецледеди дегенча, алай ийнана эдик(((( Османда бизденди, коммунист идеология бла ёсген адамды

tinibek: къарачайлы Османны китабын 15 джыл мындан алга окъуган болурем Есимде кёб зат къалмаганды Юйлерибизни лобан тёбелеге ушата еди 14-15 джылы толган кыз сабийлени джыл сайын патчахха саугага бередиле дей еди Къайдам мыннга ушаш кёб затла джазaеди китабта унутханма! Осман бизден болганлыкъга хаман Орусланы адамыча кёрюнюб турады кёзюме Кысхасы была айтсам Горбачов еркинлик бергенден сора Къарачай дан ёмюрде биринчи болуб Османны китабы тюшгенеди къолума китабны Атаджуртдан келгенди деб тансыкълаб къойнума кысыб юйге барыб бир кюннге окъуб бошаган едим Енди кёзюнгю аллына келтир Артдан билдим Османны нек аллайла етгенин

къарачайлы: tinibek Да къуру Османмы эди, барыбызда алай деб тура эдик Телевизорда Американы затны кёргюзстеле картон къагъытланы ичинде джашагъа юйсюз адамланы кёргюзе эдиле, биз ангылагъан бла Американа къуру миллионерлени юйлери бола эди, андан тышында халкъ орамлада джашай эдиле Сора сабий болуб къазауат зат ойнасакъ мен совет боллукъма, деб тириреги совет союз бола эди, къарыусузурагъына американлы болургъа тюше эди))) Артдан а уа билдик ким ким болгъанын бу дунияда))))

къарачайлы: tinibek эм сюйген назмум къайсы болгъанын билемисе гитче сагъатымда)) Тауларыбыз къара кийген заманда, Барамтадан чакъмай элле сабанла, Къобаныбыз мыдах кюуле эте эд, Тюзлюк излеген тутулуб кете эд. Башчы болуб сен къурагъан партия, Эркинликни берди бизге саугъагъа, Хар оноуунг джюреклени джылыта, Сен ишлейсе рахат джашау халкълагъа бир 9-10 джылыбызда орамда бу джырны джырлаб айлана эдик....

Alan kmv: къарачайлы пишет: Сора сабий болуб къазауат зат ойнасакъ мен совет боллукъма, деб тириреги совет союз бола эди, къарыусузурагъына американлы болургъа тюше эди))) Артдан а уа билдик ким ким болгъанын бу дунияда)))) къарачайлы пишет: Башчы болуб сен къурагъан партия, Эркинликни берди бизге саугъагъа, Хар оноуунг джюреклени джылыта, Сен ишлейсе рахат джашау халкълагъа

tinibek: къарачайлы Тейри сиз бизден насыблыла кёреме Бизде бир кауумла да Тайиб Ердоганны джырын джырлайдыла Сиздеги джырны джаннгы версийасыды Арбачыны джыры!!! Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yagan yagmurda Şimdi dinledigim tüm şarkılarda Bana her şey seni hatırlatıyor

къарачайлы: tinibek сизники бизникича болмай, сюймкелик джырдыда,

иллада: Былай, таб олтуруб ушакъ тыгларгъа десем сизда тынглауну басдыгъыз) Бошалыбмы къалды китабланы, назмуланы юсюнден хапарларыгъыз? Alan kmv, нек хапар айтмайса? Кёрюнмейсе кесингде... къарачайлы пишет: tinibek эм сюйген назмум къайсы болгъанын билемисе гитче сагъатымда)) Тауларыбыз къара кийген заманда, Барамтадан чакъмай элле сабанла, Къобаныбыз мыдах кюуле эте эд, Тюзлюк излеген тутулуб кете эд. Башчы болуб сен къурагъан партия, Эркинликни берди бизге саугъагъа, Хар оноуунг джюреклени джылыта, Сен ишлейсе рахат джашау халкълагъа Ансар, менде бир эски джырла бардыла. аланы сеннге саугъа бир этейим.)) Партияны махтаб джырлайды) Алайа, аллай таза, ариу джырлайды(так красиво, четко произносит слова песни). Богъан сёзлерин англайса. Бусагъатда кесибизни тилде джырлагъанланы сёзлерин англайалмай къалама иги.

Alan kmv: иллада пишет: Alan kmv, нек хапар айтмайса? Кёрюнмейсе кесингде... Хубийладан къарнашыма ауз джетдире тураллада,менгеда таякъ тиймесин деб тынччыкъ турама... . Кесинг не эте тураса ?

иллада: Alan kmv Хубийладан къарнашыма ауз джетдире тураллада,менгеда таякъ тиймесин деб тынччыкъ турама... Тынч есен. сау бол.

tinibek: Alan kmv Alan kmv пишет: Хубийладан къарнашыма ауз джетдире тураллада,менгеда таякъ тиймесин деб тынччыкъ турама... О къой.Буруннгу хапарды ол)))

иллада: tinibek,Alan kmv Бюгюн эгечимден тугъан сабийле бла зоопаркка барыб келгенме))) Уллу джыланла бла картха тюшкенлеге кёзюм къарагъан этеди, а кесим аладан къоркъгъанымдан къатларынада бармайма Бюгюнда алай къоркъуб кетиб къалгъанма))) Сиз а не этиб турасыз?))

Alan kmv: иллада пишет: Уллу джыланла Тюз этесе,барма джуукъ къатларына... .

къарачайлы: Alan kmv Къоркъутмачы, уллу джыланладан хата боллукъ тюлдю))))

Alan kmv: къарачайлы Къарнашымдан туугъан,эки сеир къызчыкъ бардыла. Аланы джукъдан тыяргъа,ток резетка, зат дегенча ,чырт бир затбла къоркъуталмайла, къуру уллу ,къара жук ,алайда джашайды деселе ,шош боладыла . Индираны да аллаин ,къоркъан заты баресе, на всякий случай,поддерживать этеик... .

къарачайлы: Alan kmv мен кесимда аллайынма , джыланны кёрдюм, борбайларым къыйылыб къалады))))

Alan kmv: къарачайлы пишет: Alan kmv мен кесимда аллайынма , джыланны кёрдюм, борбайларым къыйылыб къалады къарачайлы пишет: Къоркъутмачы, уллу джыланладан хата боллукъ тюлдю))))

къарачайлы: Джамагъат, соргъанны айыбы джокъду, къайдасыз? Уялмай, бетлеригизни да къатдырыб, кирмейми турасыз бери7

tinibek: къарачайлы Былайда джазыуну кёчюремисе мен англарча click here

Abrek: къарачайлы, Элбуздукъ Нек тынгылаб турасыз аланла?

къарачайлы: Abrek да фахмулучукъма деген эдим да tinibek да не джазарыкъдыла сандырагъыбызны джазгъадыла))) Акъыл тёкдюк хайда деб)полная версия страницы