Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: asya, къалайса? Бизге уа нек къонакъгъа келмей тура эдинг? САйтынгда назмула бла бирге салгъан ариу суратларынга къараб турама Каматур бла сенде джазыуланы англар ючюн тюрк тилнида юйрениб къалама сёзлюкге къарай-къарай)))

asya: къарачайлы Сизлени унутмaгaнмa бирaз ишлерим бaр еди aлa блa кÿрешеме aны aмaлтын интернетге кирaлмaдым. Джокту xaтaм шукур игиме. Abrek сaу бол джaным джокту xaтa кесингде иги болурсa Aллax aйтсa. иллада Сaйтымa киргенинге кууaндым. Xaйдa кёрейик сени Тÿркчени дa ÿренде тÿркчеде сёлеше турубуз.

Abrek: asya пишет: сaу бол джaным джокту xaтa кесингде иги болурсa Aллax aйтсa. мен сау бол Сена!


иллада: asya, чым алгъа кесибизни тилде иги сёлеширге юренеимда. артда. бек къарт болуб къалмасам ары деричи- юренирме. Алайсызда эки тилни бир-бирине къатышдырыб сёлешеме. ангъа тюрк тилнида къошсам)) мени киши англарыкъ тюлдю) деб къоркъама.

всезнайка: Alan kmv пишет: къарачайлы Тохта Ансар,бизнес налаживается . Товар нашёлся... Товар а менмеми? Мен да сизден бир джукъ чыкъса деб турсам, сизден а хаиыр джокъ, ма былай къалыб кетерге тебрегенме

Alan kmv: всезнайка

къарачайлы: всезнайка къалай?

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка къалай? Ма былай

иллада: Abrek пишет: Родоначальник пришел из Безенги. Он бежал оттуда потому как убил кого-то и в Карачае находился под защитой Крымшамхаловых. бир соруум барды... бизде (къарачай) тукъумланы тарихына къарасанг, кёб тукъумлада ол Артур джазгъанча хапарланы окъуйса.. примерно так пишут - «...прежде чем присоединиться к карачаевцам, бежали откуда-то от кровной мести...» извините за такое сравнение... но у меня, иногда, складывается такое впечатление, что говорят как-будто об" Али-бабе и 40 разбойниках" Сиз а къалай сагъыш этесиз?

къарачайлы: иллада Биз аллайлабыз

Abrek: иллада аллай тукъумла бардыла, кертиси бла да тышындан келген. Сёз ючю Айбазлары сатыу-алыу эте келген бир эрменли, Букаладан бир къабарты тышырыу бла юйдегилениб, андан Айбазлары кетгендиле. Не уа Алийлери. Къумукъдан келген тукъумду... Ну бютеу Къарачай аллай тукъумладан тюлдю... Хар миллетде да алайды. Сёз ючю оруслулада татарлыладан къуралгъан тукъумла, немцаладан къуралгъан тукъумла. Не да чеченлилени алыб къарасанг алада тукъум деген зат кеб болмай къуралгъанды. Алада къарт аталарыны аты бла айтылыб баргъандыла. Чеченлиледе болмагъан къан джокъду (бюгюн генетический исследованиялагъа кере да алайды, ярковыраженный кеслерине тыйынчлы генлери джокъду. Андан да мунда да аз-буз). Черкеслиле эсенг а уа бир къауум тукъум -ногъайлыладан, бир къауум татарлыладан, алайды...

иллада: Abrek, аны англайма. мен сейир болгъаным ма бу сёзле ючюн "бежали от кровной мести". богъан тукъумну юсюнден айтмайма, алай а кесигизда билеси,з кёб тукъумларыбызны тарихларында алай джазылыб турады. бирчаракъды. биреу тукъумланы юсюнден джазгъан заманда, не джазаргъа билмей, эриниб, шаблон сёзлени къойгъанча кёрюнеди (Али-Бабамнан)) башхада).

Abrek: иллада Энди къалай эсе да, мени сагъышыб ол къачханла болгъан эселе да, бек аман къарыусуз адамла болгъандыла . Къачхан адамны мен къарыусузгъа санайма. Мени ата-бабам да аллай болуб чыкъгъанды

къарачайлы: Abrek Abrek Сёлешириксе энди, мазаллы джаш болгъанынгда

Abrek: къарачайлы Терс зат айтыб мы ийдим биягъынлай?

къарачайлы: Abrek алайсыз да джаш тёлю

иллада: къарачайлы, мен англарча айтыгъыз) не эседа джукъ англайалмайма огъесе мен англаргъа керек болмагъан затмыды ол? алайесе джуукъ англатыргъа керек тюлдю)))

иллада: Abrek Abrek пишет: Мени ата-бабам да аллай болуб чыкъгъанды Меникилеге да алай джазылыб турады))) алай а мен аны ючюн къыйналмайма) къалай болсада меникиледи . аны ючюн ыйлыгъырыкъ тюлме) Къачхан адамны мен къарыусузгъа санайма. а мен алай санамайма. наоборот, къаруы джетмегенлигин билиб турсада, башы бла ташны ургъан адамланы англайалмайма)

Abrek: иллада пишет: а мен алай санамайма. наоборот, къаруы джетмегенлигин билиб турсада, башы бла ташны ургъан адамланы англайалмайма)[/quote Значит экибиз эм крутойлабыз

къарачайлы: Къайнайсыз экигизде

всезнайка: Нек джетдигиз бу эртде заманда джуртубуздан кетгенлеге? тюзюн аитсам, къаисы джанлы болургъа да билмеиме, былай терен сагъыш эте билмеиме да

иллада: Abrek Значит экибиз эм крутойлабыз къарачайлы пишет: Къайнайсыз экигизде Ансар, кёрдюнг, джангыз сен тюлсе аллайчыкъ))) бизда аллайчыкъладан кёребиз

иллада: всезнайка пишет: Нек джетдигиз бу эртде заманда джуртубуздан кетгенлеге? тюзюн аитсам, къаисы джанлы болургъа да билмеиме, Мади, менича эриккен адамла тюрлю сайтланы бетин сюзюб айланадыда, артда, окъугъан джазуланы бир-бирлерине келиштиралмай сагъыш этиб айланады))) "Ол сеннге керекмиди?"-деген соругъада джуаб бералллыкъ тюлдю

Abrek: всезнайка мен да джазыб ийдим да, артдан сагъыш этдим

всезнайка: Abrek пишет: всезнайка мен да джазыб ийдим да, артдан сагъыш этдим ----------------------- сен хоть сагъыш эте билесе1

Abrek: всезнайка пишет: сен хоть сагъыш эте билесе1 сагъыш этген кибик этгенем... Блай бетими сагъыш этгенча этиб,

всезнайка: Abrek пишет: сагъыш этген кибик этгенем... Блай бетими сагъыш этгенча этиб, Алай эте, уллу джаш болуб къаллыкъса

иллада: тарыгъайым сизге((( юйде компьютеримде богъан джазыуларымы, программаларымы тас эткенме. не смогли восстановить жесткий диск(((( бу уже экинчи кере бола турады компьютеримбла(( я стала жертвой перепада электрического напряжения. Бир сеирди компьютерими бетин ачхан. джукъ джокъду(( джангы затха бир бек къыйын юйренеме.... энди олтуруб, ичин толтура турама(

Abrek: иллада сора электрический перепад ючю алай болургъа боллукъмуду?

всезнайка: иллада кесимикине къоркъурум келди, эслерине тюшсе, светни джукълатыб, нербинчаит этдиредиле. Сестра предлагает не эсе да бир зат алыргъа.мен а уа къызгъанчдан ёлеме, не сюисе аны болсун-деб. да не аитаимы. индира. джашаунгда керюр къыиынлыгъынг ол болсун, тюзелир аллах аитса. бек да къыиналма, ол сюисе келе, сюисе кете турады.Валерианкалыкъ болма эсгер кесинги, бек къыиналма. бирда болмаса. менгге келирсе,мен кесимикин берирме.полная версия страницы