Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: къарачайлы, къалай айтаса алай?))) кондиционерни къатына олтурурса минусун кёбюрек этиб)))

къарачайлы: иллада эртде кишилей, тонну да кийибми дейсе))))?

иллада: къарачайлы , ыхы))) барысыда артда сейир болуб айланныкъла))0 Ансарны къаллай иги кондиционери барды-деб)))


всезнайка: иллада пишет: къарачайлы, Мадина сенден уялыб, юйню ишлерине башын атыб, бери кирмей болуму деб сагъыш эте турама) сеннге ачу этерге джюн чындайла этиб келтириб къойса къалай этериксе? Къызыл-Къалада чага этиб келеме, мени юиде къоюб кетерге излеидиле да,мен а уа къаламамы сора иинек бла, Аллах сакъласын. кесими кёбдюрген кибик этеие, кетеме ызыма Москвагъа деб, бу тохтарыкъ тюлдю-деидиле да, элтелле биргелерине. Эгечлерим энишге ииилиб ханса алыб кюрешмселе,мен да алларында бара эдим, тяп-ляп этиб, ызымдан проверка келмесе. Чага да этиб, жуклагъа, фитофторозгъа да дарман къуюб, мен да алагъа суу ташыучу суудан, эки къолумдан бошадым, кебден бери челек суу ким кетюрген эди

къарачайлы: всезнайка ангыламайма Къызыл Къалачымыса, Дружбачымыса?

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка ангыламайма Къызыл Къалачымыса, Дружбачымыса? Курзукчулабыз 28 джыллада озгъан ёмюрде къарт атам Къызыл-Къаланы къурайды да тенглери бла, ары кёчедиле. Сора алайда джашай турабыз 86чы джылгъа дери. Сора анама хауасы джарашмай тебреиди даблениясына, хахай деиле да былай бери энебиз.Юй да алай тура береди, бачхасын салабыз-аттяны абижать этмеиик деибиз да, но ары барсакъ солуб къаитабыз, бу шахарны хауасындан, бир тюрлю бир иги боласа ар барсанг, джолда адам джюрюген джокъ, мешнала андасанда-кюннге бир эки,, дуния юилерини мюиюшлерин тракторгъа чачдырыб, картын алыб Маскбагъа не эсе да бир коммиссиягъа иииб, ачха алыргъа,дунияда бир политика барды, Аллах сен сакъла, типа опасная зона под снос.Школундада сохталары саны джюзге да джетмеиди.

къарачайлы: всезнайка Аллй гитче элди не? ((( Сора ачха алсала уа къачарыкъ болурла алайладан, алайы таулу джермиди, огъесе? Бир бек къыйыналама къарачай элле ма алай азайыб, таркъайыб башласала

всезнайка: таулу джерди,къаяла, таула. Тешик къаясы, гошаях къаласы. табигъаты да тамам таурухдача. Эл да бек уллу элди территориясы, юилери газы болмагъаны амалтын, дуния башын былай бери атады.

къарачайлы: всезнайка Да газ а уа иш тюл эди, андан сора да болурму сылтау, бусагъатда шахар джанында, шахарны кесине болмаса да къатына тюшерге кюрешедиле(((

всезнайка: О къайдам-къаидам, не эсе да, чот таб тюлдю Ол бары бощду, джамагъат къаидады? Тенебек сабанлада кюн тюбюнде зауукъ эте болмаз, джашына да тынчлыкъ бермей, Сена да Аланиягъа солуй кетген болур, Индира уа...?, Абрек а уа...? а мен шабат кюн бал чухурлагъа барама Эльбрусоидчиле бла, Аллах айтса, мен анда бир кере да болмагъанма.

иллада: всезнайка, а мен болгъанма анда Водопадны баш джанында тауну башынада(суу келген джерге айтмайма, алайдан ары мийигирек тау барды аннга айтама) чыкгъыб, алайдан бир ариу акъ гоккалада джыйгъан эдим сейир болуб, мында кёрмеген гоккаларым эди.. Суратла кёгюзтюрюк болуса, не?

всезнайка: иллада пишет: Суратла кёгюзтюрюк болуса, не? бир бедишлигими аитаиым, фотоаппаратым зохду, артдаракъ алырма деб алмагъанлай кетдим Москвада, эгечими крутою бар эди да. анга ышанганча этиб, мнда уа выбор уллу тюлдю, телепонуму уа проводу джокъду бери скинуть этерге, башхала саллыкъ болурла эльбагъа, у иссиде да къалай барлыкъма-билмиерум

къарачайлы: всезнайка башланды арбаз къыннгыр сылтаула))))

иллада: всезнайка пишет: у иссиде да къалай барлыкъма-билмиерум Баргъан эт, биркесек солурса. тёгерекге да къарарса. Водопадны тюбюне барыб мынчакълача тёгилген суугъада къарарса. Кюн биздеда иссиди...

всезнайка: иллада пишет: Баргъан эт, биркесек солурса. тёгерекге да къарарса. Водопадны тюбюне барыб мынчакълача тёгилген суугъада къарарса. Кюн биздеда иссиди... Энди уа джангурла аиланганла, анда да джауады, къалай боллукъ эсек да

всезнайка: Барыб келдим, хар не да бек ариу, бек аламат, Учкекенчилеге бир кесек кезюм къараб кетди. Секиртмени тюбюне да кирдим, башына да ёрледим, бир дорбунга да кирдим. Къаяланы къыиырларына да барыб, хар кимни къоркъутдум

иллада: всезнайка эльбагъа суратла къарагъа деб баргъан эдим. алкъын салмагъанла. къуру бир суратчыкъны кёрдюм) всезнайка пишет: Къаяланы къыиырларына да барыб, хар кимни къоркъутдум а мен алай этейемда, артда, кече джукълагъан заманда къоркъгъан эте эдим)))) "ары тюбюне джыгъылыб кетсем, а"-деб чым алгъа сагъыш этерне орунуа артда сагъыш этиб)

tinibek: Салам ДЖамагьат! Неле бола турасыз ? всезнайка всезнайка пишет: Тенебек сабанлада кюн тюбюнде зауукъ эте болмаз, джашына да тынчлыкъ бермей Чёплеуню ачхасы сениди дегенме къадалыб ишлейди алгын сабан суулаган быргыланы бирин кётюрсе ыннгычаханына ел джыйаеди енди ючюн биргелей елтеди

всезнайка: Салааааааааааааааааам! tinibek пишет: Чёплеуню ачхасы сениди дегенме къадалыб ишлейди алгын сабан суулаган быргыланы бирин кётюрсе ыннгычаханына ел джыйаеди енди ючюн биргелей елтеди Бошадынг сабийден. кесинг эт да, алай бер ачхасын

къарачайлы: всезнайка джазады: Бошадынг сабийден. кесинг эт да, алай бер ачхасын tinibek тынгылама къарнашым, бу джаш тёлю бир хире болгъанды, джеге бер))) всезнайка сенда эринчек болурмуса дейме

Pandora: Салам, багъалы ана тилде сёлешиучюле)))))) Тынч, рахат болурсуз Аллах айтса)))))

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка сенда эринчек болурмуса дейме эшта-эшта, эртденли эгечим балийле джыйгъан заманда, челегин тутуб турдум, банкаланы кирсиз этиб бердим, чайникде стерилизовать этиб, тауукълагъа аш бердим, ала да аны ашамайдыла.Юйню тутуругъу менме Pandora пишет: Салам, багъалы ана тилде сёлешиучюле))) Салам! Джангы ай бла кёрюн1 Къайда тасса кесинг да?

иллада: tinibek, Pandora хош келигиз!

къарачайлы: всезнайка Къалай тургъан эселе да сенсиз Игитда иймейдиле ызынга Маскауагъа

tinibek: всезнайка всезнайка пишет: Бошадынг сабийден. кесинг эт да, алай бер ачхасын Атам айтханлай етдинг къарачайлы къарачайлы пишет: тынгылама къарнашым, бу джаш тёлю бир хире болгъанды, джеге бер Тейри тюз айтдынг Барысы да чий бел

tinibek: Pandora Салам Pandora хошкелдинг иллада Салам Индира Ишле бек кызыу болуб келалмадым Енди бир ыйыкдан сабан чалыб башларыкма бир осал комбайыным барды да аны джараштырыб кюрешеме

tinibek: къарачайлы къарачайлы джазады: Къалай тургъан эселе да сенсиз Игитда иймейдиле ызынга Маскауагъа Ийнек сауганга бир бек тансык болама дей еди Маскауада турган заманында

всезнайка: tinibek пишет: Ийнек сауганга бир бек тансык болама дей еди Маскауада турган заманында тоба де Къатына бармаз ючюн аирансыз турлукъма. бир ийнегибиз барды да, эртденбла бир эгечим, ингирде башха эгечим сауадыла. tinibek пишет: Атам айтханлай етдинг Даа, терсми аитады. Саны къатмагъан, ёсюб келген сабиини ишге уруб, бир къатылыкъ барды сенде. Къайда бери ийчи Буракъны джай кёзюуге- мен аны Кавказны ариу джерлерине аиландыраиым9 кюеуме иги къара)

къарачайлы: всезнайка всезнайка джазады: тоба де Къатына бармаз ючюн аирансыз турлукъма. бир ийнегибиз барды да, эртденбла бир эгечим, ингирде башха эгечим сауадыла. да энди боллукъ эди, хаджи эгечлерин ийнек тюбюне олтуртсала

Pandora: всезнайка Сау болугъуз))) всезнайка пишет: Къайда тасса кесинг да? къайдам)) бюгюн кирейим, тамбла кирейм дей тургъанлай къарагъанымда бир бёлек заман ётюб тура эди арадан)))))))))) tinibek иллада сау болугъуз))))))полная версия страницы