Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка мен хаманда тутханлай турама, ашагъан заманларымы арасында Тааамам менича иллада терге къалай ётер эдик-джашла тургъанлай, былай тепси къыиыргъа-деи эдим да, аны да унамайла. Ким элтсин ансы, бал чучхурлагъа бир кетерми эдик Ансар, абрек, КЧР ге келе эсегиз, келигиз Алан КМВ гъа къонакъгъа бараиыкъ Индира , сакълайбыз

Abrek: всезнайка джазады: Ансар, абрек, КЧР ге келе эсегиз, келигиз Алан КМВ гъа къонакъгъа бараиыкъ Индира , сакълайбыз менсиз кетиб къалмагъыз

къарачайлы: всезнайка мен бир ийыкъ къалыб, бир ийыкъ Нарсананы къаты бла озуб турама))) хазырма)


иллада: всезнайка всезнайка пишет: им элтсин ансы, бал чучхурлагъа бир кетерми эдик Къараймада, сени алайын джаратханнга ушатама Мадина, сени сакълайбыз, сен келмесенг джыйылалыкъ тюлбюз былайда джашагъанла -деб къояса къарачайлы пишет: мен бир ийыкъ къалыб, бир ийыкъ Нарсананы къаты бла озуб турама))) Алан билемеди сени былай этиб айланнганынгы?

Alan kmv: всезнайка пишет: Ансар, абрек, КЧР ге келе эсегиз, келигиз Алан КМВ гъа къонакъгъа бараиыкъ Инанмайма... Кёре ошайса Ансарны джаза тургъанын уялмай,бир кере да къайталмагъанды,ана къарнашына...

всезнайка: иллада пишет: Мадина, сени сакълайбыз, сен келмесенг джыйылалыкъ тюлбюз былайда джашагъанла -деб къояса Тамам тюз ангылагъанса. кел , ансы мени кесими элтмеибиз деб да къоярла была Alan kmv пишет: Инанмайма Карочи. сен бизни элтемисе, мен аитхан джерге, ась?

Alan kmv: всезнайка пишет: Карочи. сен бизни элтемисе, мен аитхан джерге, ась? Канишна... . Ансар,блайдан Тюрке ётербизда кетербиз... .

всезнайка: Alan kmv пишет: Канишна... . Ансар,блайдан Тюрке ётербизда кетербиз... Урааааааааааааааааааааааааа, нарсанагъа барабыыыыыыыыыыыыыз!yes,yes,yes Тюркге уа джол Нарсананы юсю бламы барады?

иллада: Alan kmv пишет: Канишна... . Ансар,блайдан Тюрке ётербизда кетербиз... Алан, уялыб турама сорургъа, алай а билирим келеди)))) Это "План Барбаросса"???))) всезнайка пишет: Урааааааааааааааааааааааааа, нарсанагъа барабыыыыыыыыыыыыыз!yes,yes,yes Тюркге уа джол Нарсананы юсю бламы барады?

къарачайлы: Билмейми эдигиз бютеу Нарсанадан бютеу джолла Тюркге элтедиле, эм азы бла Нарсанадан тюл эсе да, Чанкаграддан уа тошна

всезнайка: къарачайлы пишет: Чанкаграддан уа тошна Чанкаград деб Мирныйгеми аита болурла?

къарачайлы: всезнайка хоу

всезнайка: дамен къонакъгъа барыб келеиим, аллах аитса, сиз а уа кесигизни аман этмей туругъуз, мен икелгинчи

иллада: всезнайка, келмегенмисе къонакъдан?

иллада: Артур, былайда сайтны ал бетинде эт юлюшлени юсюнден джазылгъан статьяны кёрген эдим энди аны табалмайма... къайры джашыргъанса?))

Abrek: иллада

иллада: Abrek, керти эсингде джокъмуду?! вроде бы видела у нас на сайте... лано...

всезнайка: иллада пишет: всезнайка, келмегенмисе къонакъдан? Эртденбла келдим бюгюн. Хай-хай, хай, мен юйде да этмейме быллай бир джумуш. адам къонакъгъа барса, тынч олтуруб турады.Мен а уа дунияны сауутун джуудум. эт хычынланы фаршына туз-пурч атыб джарашдырдам, тылы джаидым, хычынла этдим, Аны да баргъан джерибизде, природада этергедеб-бир мода чыгъарыб. эл столланы джанына олтуруб,мен да золушкача. Мен кёрген джерде келинле, джаш къауум эте эдиле джумуш-мында уа келинле олтура. мен юиде олтургъанча, джаш-къушда тоб оинай. мен да не алагъа, не бирсилеге къошулмагъан, соар эл тоюб бошагъанында-мени да хычынларымы историялары бошалды.алгыш сёз да бермелле кесиме да, тётяма 80 джыл тола эди. бир элли адам джыиылыб, Джегетей шахарны къыиырында, канал боинунда. ореховая роща деб бир джер барды, джегетеичиле анда тусоваться эте кере эдим, ары бардыкъ.Энди бюгюн абир двоюродный племяннигим аскерге кетеди. ары да чакъырадыла. къалай этеиим, не этеиим, юиде ремонт бара. Мадина да гулятны баса. Юиде къалыб джукъуму бир тындырырмы эдим, ансы башым ауруб, джукълаялмагъанма бюгече.

всезнайка: кола бла чабакъ ашаб башым ауруса-бир иш эди, элни санчалаыгъына къарагъандан, аны элекден ётдюрюб ичимден, мыиым чачылыргъа джетиб, андан ауруй болурму башым. сора 18 джыл болгъан бир сабий бла кесими эришдириб, аны арытхынчы бир тепсегенме, чурукъларымы да тешиб.кесим да алай культур-мультур тепсесем а. анга эришиб, экибиз да от ашагъан чычханлача, элдабизге къараб. кёзлерин бир ачдыкъ, ансы маулутха келгенча олтура эдиле. Не сеиир эсе да, тепсери кишини келмеиди бусагъатда. мен а алай юренмегенме Эльбрусоидде. алыкъа местныйлеге илешалмай турама

иллада: всезнайка пишет: эл столланы джанына олтуруб,мен да золушкача. сабий бла кесими эришдириб, аны арытхынчы бир тепсегенме, чурукъларымы да тешиб.кесим да алай культур-мультур тепсесем а. анга эришиб, экибиз да от ашагъан чычханлача, элдабизге къараб. кёзлерин бир ачдыкъ, ансы маулутха келгенча олтура эдиле.

всезнайка: Тюнене анамы эгечинден туугъанны джашчыгъы аскерге кете эди да, ары барыб келеме.салатла этдим, стол джасаргъа къарадым, эм ахыры уа джаш-къушла бла бирге тангатдырдым, бир дакъикъагъа да кёзюмю къысмай, кёбден бери ким кёрген эди танг атханны, кюн чыкъгъанны. 10 сагъатха военкоматха барыб, алайдан 16 сагъатда кетдик. тюзюн аитханда, биринчи кере бара эдим джаш ашыра.Эки кёзюмден бошаб къойдум да, джылай.анасы джыласа, менда анга къошулуб. бир джаны бла уа анга ариу аитыб, джылама, рысла ёлгенге джылагъанча нек джылайса-деген кибикле аитыб. Бюгюн Невинкагъа кетдиле-алайдан Ростовгъа, Георгиевскге ишге аллыкъдыла. Дядялары ызындан кетдиле къаиры тюшгенин билирге.

Abrek: всезнайка Псагъатда да той этиб ашырамыдыла аскерге? Сабий заманымда кеб кереем тойланы. аны нечю сорама: мунда къазанда харибле хар бири дыгалас этиб, аскерден къайры къачаргъа билмей, биздегиле уа той бла ашырадыла

всезнайка: Этедиле той. мешналадан колонкала салыб, музыканы къычыртадыла, хар ким кесича, сора тепсеидиле кюн тюбюнде. Эрдеракъда Борлакъладан бир джуугъубуз хапар аита эди: Хоншуларын къубранга ашыра тебрегендиле да, той этгендиле. къурманлыкъ баш кесиб. Сора эгечим соргъанды, а къурманлыкъ нек эте эдиле да, ары баргъаны ючюн деб сорса, ол да. Чтоб счастливо возвернулся-деб деилди.Энди ол бизде афоризм болгъанды

Abrek:

къарачайлы: всезнайка Тойчу къыз болуб тураса да))) Энтда аскерга ашыргъан адет бармыды? Мен совет заманла бла, аскерге ашыргъан адетле да кетгендиле деб тура эдим))))

всезнайка: Энди уа кесими 10 да Нарсана джанына барыргъа умутлу болуб турама Эльбрусоид бла, Аллах аитса!

къарачайлы: всезнайка

иллада: всезнайка пишет: эм ахыры уа джаш-къушла бла бирге тангатдырдым, бир дакъикъагъа да кёзюмю къысмай, кёбден бери ким кёрген эди танг атханны, кюн чыкъгъанны. 10 сагъатха военкоматха барыб, алайдан 16 сагъатда кетдик. алайда, мен кесим болгъанча))0 арыгъан этдим). 10-дан 16 сагъатха деричи нек сакълата эдиледа?! всезнайка пишет: кёзюмден бошаб къойдум да, джылай.анасы джыласа, менда анга къошулуб. сентиментальная? всезнайка пишет: Энди уа кесими 10 да Нарсана джанына барыргъа умутлу болуб турама Эльбрусоид бла, Аллах аитса! Джаратханмыса компаниянгы, ала бла солурргъа барыргъа? а мен юйде олтурама, къонакъла кютюб) бюгюн кетдиле эгечим сабийлери бла, юйдегиси бла юйлерине)) Племяннигим гитчесин меннге саугъа эткен эди, алай а, кетер заманларында передумать этди)))

иллада: всезнайка пишет: Этедиле той. мешналадан колонкала салыб, къараррыкъ эдим быллай зрелищеге)) афро-американецлеча?)))) къарачайлы, Abrek, а бизде тилеб "ариу" айтыб, алай кетедиле аскреге Аскерге бармасала юристлени ишке алмайдыла)

Abrek: иллада сизде ненча джыл служить этелле аскерде?полная версия страницы