Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Abrek: всезнайка

къарачайлы: всезнайка да не этеллик эдим, сен Схауатланы аула да айлан, мен вафлиленими сакъларыкъ эдим? Ала бармадыгъыз да мени, мен да Ёпкеледим да... кёрмегенча этдим ))))

иллада: всезнайка, энди къызгъанч болма сенда))) олда ашасын бирчигин)) къарачайлы пишет: да не этеллик эдим, сен Схауатланы аула да айлан, мен вафлиленими сакъларыкъ эдим? Ала бармадыгъыз да мени, мен да Ёпкеледим да... кёрмегенча этдим ))))


всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка да не этеллик эдим, сен Схауатланы аула да айлан, мен вафлиленими сакъларыкъ эдим? Ала бармадыгъыз да мени, мен да Ёпкеледим да... кёрмегенча этдим )))) да ыиыкъгъа бир кере джюрюиме мен алаиы бла дединг да унамадынг. Энди уа къачан барабыз Медовыилеге или башха джерге кесибиз? иллада пишет: всезнайка, энди къызгъанч болма сенда))) олда ашасын бирчигин)) Индира, бирчигин да бералмам. вафлиден башха хар нени да бераллыкъма, муну уа-огъай.

къарачайлы: всезнайка кесибиз? Форумчуламы дейсе?

всезнайка: къарачайлы Хоу

къарачайлы: всезнайка да энди къачан десегиз ол заман, нарсаначы ана къарнашыма барыб, тишлик ашаб кетерге керекбиз))))

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка да энди къачан десегиз ол заман, нарсаначы ана къарнашыма барыб, тишлик ашаб кетерге керекбиз)))) менде тургъан иш джокъду, мен не заманда да бошма, шабат кюн бла ыиых кюнден сора. Ол кюнледе араб тилден дерсе берген кибик этеме.

къарачайлы: всезнайка Кибиклени къой, айтама да башланды арбаз къынгыр эди деген отмазкала)))

иллада: всезнайка къарачайлы,

къарачайлы: иллада сен да кюлме))) хазырлан)))

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка Кибиклени къой, айтама да башланды арбаз къынгыр эди деген отмазкала))) Сиз барыргъа аитыгъыз, ансы мен кибиклени къоярма.Этмеген ишимими этерикме.

къарачайлы: всезнайка мен да хазырма

иллада: къарачайлы, биринчи андагъыла бир джыйлыб пример кёгюзтсегиз)) Мадина, Ансар, джйылсагъыз хапар айтыргъа унутуб къоймазсыз)

всезнайка: иллада пишет: Мадина, Ансар, джйылсагъыз хапар айтыргъа унутуб къоймазсыз) Сенсиз бир джары барлыкъ тюлме

къарачайлы: иллада Мадина бла Ансар джыйылса ол джыйылыу боллукъ тюлдю, тюбеушиу боллукъду, ол себебден келе кириш)))

иллада: всезнайка къарачайлы экигизда еврейлеча, нек торговаться этиб турасыз?)) Аланыбыз барды, Пандорабыз, энтда Дерия. Артурда бир кёзю бла бери къараб олтура болу. къачан къобарыкъдыла была орунларындан деб)) Дерия бла Пандора кёрюнмейди арт кёзюуледе былай акъыртын, акъыртын джыйылыб къаллыкъсыз) А мен сиз сакъламай тургъан заманда барайым сюрприз этиб, болсунму)

къарачайлы: иллада да айхаай биз тишликлени да ашаб, хычынланы да ашаб бошагъандан сора келсенг айыб болур, къуру тепсиге келген къонакъ болуб, уялырбыз)))))

иллада: къарачайлы, уялмазсыз) мен угощать этерме хычынла бла да тишликле блада)) Мадина, бюгюн базргъа арбуз алыргъа киремеда. араблылача кийинген адамлагъа эс бёлгемме(къазакълыла). кёнчеклери бек узун болмагъан. аны тышынданда узун кёлеклери. узун сакъаллары бла. арт кёзюуледе аллай киинггенле кёб болуб барады. Тишируланы киимлерине джукъ айтмайма. а эркишилеге уа нек алай киинирге керекди англайалмайма. обычный кийим киселе боллукъ тюлмюдю да? и почему у них брюки такие короткие?!

всезнайка: иллада пишет: уялмазсыз) мен угощать этерме хычынла бла да тишликле блада) Бетибиз джетмез алай этерге, андан эсе заманында кел да къал иллада пишет: и почему у них брюки такие короткие?! Чынты инчикден(щиколоткадан) энгишге киимегенликлериди. Бизге алыкъа келмегенди быллай мода . Афганлыла, пакистанлылача киинеми туралла?

иллада: всезнайка пишет: Афганлыла, пакистанлылача киинеми туралла? тюз айтаса. точно афганистанецле бла пакистанецлеча. Чынты инчикден(щиколоткадан) энгишге киимегенликлериди. ол нени билдиреди? бир-бирлени европейский кийимлени гяурлени кийимлериди деб киймегенлерин эшиткенме. былада аны ючюн алай кийингенлемиди?

всезнайка: иллада пишет: ол нени билдиреди? бир-бирлени европейский кийимлени гяурлени кийимлериди деб киймегенлерин эшиткенме. былада аны ючюн алай кийингенлемиди? Билмеиме не прикол болгъанын.

иллада: всезнайка Билмеиме не прикол болгъанын. а мена сен барында билесе деб тура эдим

къарачайлы: всезнайка бизде ол мода къарасакъаллада бар эди 90-чы джыллада кёнчеклени къысхартхан адет, энди билмейме

всезнайка: иллада пишет: а мена сен барында билесе деб тура эдим къарачайлы пишет: всезнайка бизде ол мода къарасакъаллада бар эди 90-чы джыллада кёнчеклени къысхартхан адет, энди билмейме бир заманда кенчеклени бучхакъларына резинле сууруб, или чындаилагъа джыиыб аиланганлаырн биле эдим

къарачайлы: всезнайка

иллада: къарачайлы, керти аллай кииннгеленида кёргенме... тюрлю динни фанатиклери кёбтюле...

всезнайка: Ассаламу гъалеикум! кимни барыры келеди мени бла дерсге. 11 сагъатха, wellcome!!!!!!!!!!!! арабча сезле юренирсиз.

Abrek: всезнайка Алейкум салам! мени келмейди Мадина, сакъ бол, къарачай тилни унутдуруб арабха кечюрюб къойма сабийлени

иллада: всезнайка, быллай иссиди къалай бараса дерс берирге Бюгюн бизде буз бла бирге джангур джаугъанды) биркесекчик болсада салкъын болгъанды. ансы бишиб къала эдик)полная версия страницы