Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

всезнайка: Мен былайдама Кормпха вирус уиргмзмб-ремонтха элтгене, олда кючден бла бутдан кетерли аны ол баннерни, бир реклама модуль чыгъыб, кетерге унамай, алай кетердиле. Кесимда къонакъдан тюнене келдим. Мен аман къутургъанма бу джыл, игиликге къутураиым ансы

къарачайлы: всезнайка Хаманда къонакъга бар да тур)))

Alan kmv: всезнайка къарачайлы Шаповалованыда къабдыгъыз... Только * свято место пусто не бывает* дженгильрек орнуна олтурургъа кюрешигиз,сизден сора да болурла, муратлары болгъанла...


всезнайка: Alan kmv пишет: всезнайка къарачайлы Шаповалованыда къабдыгъыз... Только * свято место пусто не бывает* дженгильрек орнуна олтурургъа кюрешигиз,сизден сора да болурла, муратлары болгъанла... ёлгенми этгенди?

Alan kmv: всезнайка пишет: ёлгенми этгенди? Почти,ишинден къысталгъанды... .

къарачайлы: всезнайка Айтхан эдим да орунуму бошласынла деб

Abrek: Alan kmv пишет: всезнайка къарачайлы Шаповалованыда къабдыгъыз... Только * свято место пусто не бывает* дженгильрек орнуна олтурургъа кюрешигиз,сизден сора да болурла, муратлары болгъанла...

иллада: Мадина, Ансар, экигизми болушхансыз Шапаволованы кеткенине?

всезнайка: иллада пишет: Мадина, Ансар, экигизми болушхансыз Шапаволованы кеткенине? энди тюзюн къалай аитыб къояиыкъ, дунмия окъуб билиб къоярыкъды. Метин аитыучук эди. Ансарны кимлери эсе да барды -деб.ансар, мычымай джет Баталпашинскиге, мен да бара барырма

иллада: всезнайка пишет: Метин аитыучук эди. Ансарны кимлери эсе да барды -деб.ансар, мычымай джет Баталпашинскиге, мен да бара барырма Джамагъат, ана тилибизде «потолок, пол» сёзлени къалай айтадыла? Кесимдеда барды сёзлюгюм, алай а ол къарачай-малкъар-орус сёзлюк ол эки сёзню излеб табхынчери саулай китабны окъургъа керек боллукъду аны ючю сизде сорайымда къояим. биле болурсуз...

иллада: Abrek , мындан алгъа джулдузланы атларын излеген эдигиз)) ДЖУЛДУЗЛА ФАЛАКЛА АЛАМЫ- МИР ЗВЁЗД И ПЛАНЕТ ай — луна акъ джулдуз — сириус акъраб дж. — скорпион алтау дж. — нептун ашхам дж. — вечерняя венера байрым дж. — марс балыкъ дж. — созв. рыбы боюнсхала — созв. весов бугъачар — телец гида — созв. Ориона гёгенчи — созв. водолея гочар — овен джер — земля джулдуз — звезда джетегейли — большая медведица илкер — созв. плеяды катиб дж. — меркурий кегет дж. — стожары керууан къыргъан — юпитер кюн — солнце къандауур — кентавр къауал — стрелец къой джол — млечный путь къыбла дж. — канопус марытла — 1 .созв. лебедь 2. малая медведица (балк.) покъун дж. — козерог сарыгъайла — малая медведица сарытон/сюрюучю дж. — сатурн танг джулдуз — утрен. венера темиркъазакъ — полярная звезда темиркъазыкъ — см. темиркъазакъ тотай дж. — созв. девы хайдар дж. — созв. льва тору айгыр, сары айгыр — звезды из созв.Большой медведицы чартан дж. - созв. рака чолпан — венера эгиз дж. — плутон эштар - восмиконечная звезда (астер греч.)

иллада: Ашаргъа болгъан Lactarius indigo Шимал бла Ара Америкадан эмда Азиядан википедиядан кёрюб. бери келтиргемме))) быллай сейир кёк гриб кёрмегенме. татууы къаллай болду эке)))))

Abrek: иллада татыуу алай иги тюлдю... башынгы тегерек айландырыб тебретеди... блай аз-буз

иллада: Abrek, нек алдайса? сора нек джазгъандылада ашаргъа боллукъъду деб?

Abrek: иллада ну ашаргъа боллукъду, проста настроениянгы кетюреди...

иллада: Abrek, сора къойдум дегустация эткенни)))

всезнайка: Abrek пишет: иллада татыуу алай иги тюлдю... башынгы тегерек айландырыб тебретеди... блай аз-буз Абрек, ол экибиз ашаучуладанмыды бу?

къарачайлы: всезнайка дыдай дыдай, юйде джукъ ашатмаймы эдиле, мухоморладан къарын тойдурмасаггъыз? )))))))

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка дыдай дыдай, юйде джукъ ашатмаймы эдиле, мухоморладан къарын тойдурмасаггъыз? ))))))) Ол мухомор тюлдю, къарангы ол деликатесди

Abrek: всезнайка пишет: Абрек, ол экибиз ашаучуладанмыды бу? хоу, ол амалсыз ашаучуларыбыз

иллада: всезнайка, Abrek, къарачайлы, мындан алгъа сени аватарканг бар эди белкасы бла))) аны подружкасыны суратын табханма)))))

къарачайлы: иллада

къарачайлы: иллада Тамбовский волк ей товарищ

иллада: къарачайлы пишет: Тамбовский волк ей товарищ НЕк чарлайса мен сени подружкангды демеймеда)))))))) САу бол!))) бек кюлдюрдюнг)))))))

всезнайка: Мени орнума кимни чачары келеди тамбла хычынла хоншулагъа.Бир бек аиланырым келмеиди орамда тели сабийча, къалай аманды гитче болсанг юйде энди бир джангы мода чыгъаргъандлыла да-бир кюн ёлгенлеге, экинчи кюн- саулагъа деб. апендибиз къаты аитханды, аллай зат джокъду, бир кюн чачыгъыз-орамда гырджын кёлтюрюб аиланмагъыз-деб.Ол алай аитхандан сора, гырджын кёлтюрюб къалай айланаиым орамда.Араблылада былай зат джокъду,бизде чыгъады дунияны тюрлюсю

къарачайлы: всезнайка чач тойлада айланыргъа уялмайса да, гырджын чачаргъамы уяласа Мен а уа бу адетни бир бек сюеме, не татлычыкъ ашайыкъ деб турсанг хоншуладан кампет-къалач келиб, бир бек сууаблыкъгъа къаладыла. Сора бизде апендиге тынгылагъан адетми барды))) ? Бир иги ахыр инстанция табхансыз да "Апенди" деб...

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка чач тойлада айланыргъа уялмайса да, гырджын чачаргъамы уяласа Чач той деенинг не боду? къарачайлы пишет: Мен а уа бу адетни бир бек сюеме, не татлычыкъ ашайыкъ деб турсанг хоншуладан кампет-къалач келиб, бир бек сууаблыкъгъа къаладыла. Сора бизде апендиге тынгылагъан адетми барды))) ? Бир иги ахыр инстанция табхансыз да "Апенди" деб... 35 юйню обход этиб аилансанг-кампети да керек тюлдю, вафли уа киши чачмайды да? 12 ден 2 ге дери чачыб, башыма кюн чабдырыргъа джетгенме. акъыллыла ингир салкъында чачарыкъ болурла, мен а уа бу джумушдан къутулаиым деб-ол эди дыгаласым бизде апендиге тынгылаидыла, тынгыламасанг да къоимаз, тейри

tinibek: чач тойлада айланыргъа уялмайса да, гырджын чачаргъамы уяласа всезнайка джазады: вафли уа киши чачмайды да? бизде апендиге тынгылаидыла, тынгыламасанг да къоимаз, тейри Mени елге апенди етермегиз!? Ем биринчи айтырым!! -Гофрет чача туругуз ,сууабды артыксыз да ораза айда,

всезнайка: tinibek пишет: -Гофрет чача туругуз ,сууабды артыксыз да ораза айда, ораза болса, юйдегиле меннге гофретле алыб туралла базардан. tinibek пишет: Mени елге апенди етермегиз!? "Огъай"-деген, ногъай болсун.фестивал болдуму Бахсанда, келдими маджал къыз?

къарачайлы: всезнайка чач тойла тюл, чач гырджын дегенлигим эди къалай келтирмейдиле гофрет? Бизде къуру аны чачадыла, Артекниполная версия страницы