Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: всезнайка пишет: Ол да, хариб, бир аманлыкъчылагъа кесин тонатыб аиланган джарлы. Енди бир окъуб тукюрмeсенг болмазга тебрегенди чындайларын а берсе керек эди Ем кёб ийис етгнлерин сайлайым Иги акъыл бердинг къарачайлы пишет: Да къой къой "арбаз къынгырды" деген чурумчукъланы Хоншум Зугулладанды Бусагатда Налчикдеди къарачайлы пишет: Метин, сени ўа чурукъларынгы къалайдан сызгъандыла? Енди мени Рамазаннга кюлкюлюк етрге тебрегенсиз Англатыб къуртулайым; Eки ай алга бир нёгериме къонакъ болама аны юйюнде 2-3 сагатны олтурабыз Кетерге деб чыксам чурукъла джокъ Босагьада 5-6 къауум чурукъла бoла турганлай меникилени алыб кетгенди Етерге джукъ джокъ барамада еки чурукъ алама да кийеме Мындан 4 кюн алга Авкатха бир къагыт берирге керек болады да ашыгьыш юйге кириб къагьытны алыб чыкъсам чурукъла ентда джокъ Ай ахыраты кюйерик олсагьатха аны урларга босагьа парийми единг Мараб турса туура аллай бир таблыкъ табылмаз Мени юйюм болган блокъда 32 юй барды Къуруда меникин алыб кетгенди багажнигимден насосуму алама десем, ким эсе да сызыб кетиб турады Кошул сенда Мадина екибизге да окъусун Мадинага уа ким окъусун

asya: всезнайка tinibek къарачайлы дa не болгaнды бaрыгызгa дa? Иги бир aпенди тaбыб ÿчÿгÿзнÿде окутургa керекти бирде бир пукaрaгa сaдaкa беригиз.

tinibek: asya asya пишет: дa не болгaнды бaрыгызгa дa Cin çarphandı şaytan bıla alay ullu şohluğubuz cokdu Madiy kelse ne bollukese da bollukdu


къарачайлы: asya ДА апенди бла болаллыкъ болмаз чот тейри, бир къанчыкъ къызартыргъа керекди, къурманлыкъчыкъ зат))) tinibek Хата джокъ мен да кимникин болса да чынгатырма

иллада: Сена, къалайса? Къайры тас болгъанса кесингда?

иллада: Мадина, къонакъгъа баргъан джерингде къалай тас боллукъду, кесигизда юйде олтурсагъыз? Ойнаб джашыргъан болула?

иллада: Метин, чурукъла тас этучю къарнашым, бек кюлдюрдюнг хапарларынгы айтыб))

asya: иллада Курмaн бaйрaмдa 10 кÿн Aнтaлйaгa бaрып келдим. Aрaдa бир сизлеге кaрaй турaмa. къарачайлы aны уa керти aйыттынг ÿчÿгÿзде курмaнлык етерге керексиз.

всезнайка: иллада пишет: Мадина, къонакъгъа баргъан джерингде къалай тас боллукъду, кесигизда юйде олтурсагъыз? Ойнаб джашыргъан болула? костюмуму шкафха тагъыб кетген эдим джумуш этерег. сора джыиын келирге омакъ болама деб барсам-джокъ. да энди къурманлыкъ этеийк деисиз сора. Къалайда джыиылабыз. сюисегиз тюркде, сюисегиз Къарачайда-мен хома къалайдада. аттяма сайлатыб,бир къарачай къой да алыргъа айтама базардан. Сохтасын-джермесин да этерме. эт хычынла, гардош хычынла да эте билеме. мантыла демегиз ансы-аланы къуру тылыларын джабышдырабилеме-андан сора джукъларын билмеиме. ААА, унутуб къоя эдим, палауну да иги этеме, керек эсе. Къобуста шорпа да эте билеме, тортла да билеме.Энди пахлава эте билеме десем, ётюрюк болур, аланы Метинни юй бийчеси иги этеди, ол этер.

къарачайлы: всезнайка къой джыйылыб не этебиз, аланы барысын да меннге бер да къой, кесим ашарма, кесиме кёбюрек джетерикди

всезнайка: къарачайлы пишет: всезнайка къой джыйылыб не этебиз, аланы барысын да меннге бер да къой, кесим ашарма, кесиме кёбюрек джетерикди Эша-эшта. тизимни ичинде вафлиле болмагъанын эслей болурса

иллада: Адамла, кюн суукъ боллукъду деб хапар айта турадыла.аны ючюн юйде олтурса иги боллукъ болу) Къазахстанны северинде -32-35 бола турады. Бизге къачан джетерик эседа. Тюнене сау кюнню джангур джаугъан эди, бюгюн къар джауа турады

къарачайлы: всезнайка энди вафлилени унут , мен Метин къарнашыбызгъа джашыртын адресими бергенме, джолдадыла)))))))) иллада Сизде Сибирде билмейме, бизде Кавказда уа +10 эди бюгюн)))

иллада: Ансар, биздеда алай джылы эди, алай а тюненеден бери суукъ болуб тебрегенди)))

къарачайлы: иллада Да айтамада Сибирде))))))

Alan kmv: И-и-и ,быллай аполитичный адамласыз ,*ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ* бара тургъанлай, Сиза бир татлы зат къабар къайгъылы. Хоншу миллетледенда аибды... .

иллада: Алан, уялдтынг. Алай а не айтыргъа билмейме... Телевизордан, интернетден къараб джюрегим джарылады бек ачу эткенден. Путинигизден бек кюлюм чыкъды. Аллай националистди деб турмайем мындан алгъа... Аны аллай сёзлеринден сора кавказлыла аны ючюн голосовать этерик болмазла деб сагъыш этеме. Интересно, РФ-да оруслула бла башха миллетлени саны ненчады?

иллада: Ол "шкок атд ы"-деб тутулуб тургъан адамны джашауу энди къалай боллукъду? Ийселе кавказлылагъа кеслерин хорлатхангъа санарыкъды аны ючюн всеми правдами и неправдами постараются не отпустить его... Энди бизникиле къалай болушаллыкъла аннга билмейме...

къарачайлы: иллада Путиннге чёб атхан къой, къараб тур сайлаула болсала Кавказ республикалада 101% аннга чёб атарыкъдыла

иллада: Даа...сеийрди джашау... Бек иги кесини къаллай адам болгъанын къабирни башына барыб кёгюздтю. Андан англаргъа боллукъду кимлени сёзюн селешкенин. Ол хаосну барысында иш этиб кеслери огъуна эткен болула... Может быть хотели показать "кто в доме хозяин" или, чтобы посмотреть как поведут себя люди в случае таких ситуаций...думаю, поэтому в 1-ый день власти просто наблюдали за происходящими беспорядками

иллада: Алан, айыб этме) биягъы мен татлы затла бла погоданы юсюнден хапар айтыб тебреригими... Къуру политиканы обсуждать этерге сюйген адамлагъа башхада темала барды. Кесингда бек аламат тема къураб тураса). Мында ушакъ этсегизда огъайым джокъду) Узун сёзню къысхасы) менге болушугъуз подарка сайларгъа. Къызчыкъ болса къиналлыкъ тюл эдим) племяннигимди. 11 джыл болады. Оюнчакъла бла ойнагъанын кёрмегенме) хоббиида джокъду. Алан, сени опытынг барды) кесингда бир заманда мени племяннигим тенгли болгъанса) Джамагъат, къаллай акъыл айтасыз?

Alan kmv: иллада Да хоу, бу Аллах урлукълачун,биз джукъ ашамай мы турлукъбуз ?! Таулу къарнашларыбыз ,алай этибда кёрдюле,не хаир ?! . Бардырыгъыз ушагъызны .Сени племяннигинг тенгли заманымда бюгюнча эсимдеди . Джаным тилим радиоуправляемый самолёт-верталёт-машина ,неда рацияла,биз гитче заманда къайда аллай бир сеир игилик . Бунда племянниклеригизге, ёчле дядялары-тётялары аллай подаркала этерге. Сора биринчи бирге карайбыз ,къалай ишлетирге,управлять этерге,менда аны сылтаубла ойнаучанма...

къарачайлы: Alan kmv мен а уа поездге кёзюм къарай эди, ма бусагъатдача эсимдеди Карачаевскени детсий миринде 25 сомгъа бар эди аллай поезд, не этиб алдыралмагъан эдим))))

иллада: Алан, къартланы алайдан кеткенлерине бир джанындан къуанама. Ала кеслерин кишигеда эшиттиралмай аллай бир заманны алайда олтуруб турдула... Кетерикда болмаз эдиле, ол события болмаса. Алайда алагъа (Аллах сакъласын) бир зат болуб къалсада, эс бёллюк болмазла эди деб сагъыш этеме...полная версия страницы