Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

иллада: Былайда, тортну юсюннен чабакъланы кёргенимде...вообще къаллай чабакъны кёрсем да, ашагъан заманымда да- атамы кёчкюнчюлюк заманны юсюннен айтхан сёзлери эсиме тюшеди... Альбинаны «Холод» темада джазгъан назмууын окъугъаннан сора, айтмай(джазмай) къоялмадым... Бизникиле чым алгъа Къазахстанны Пахтарал деб джерине тюшкенле, анда уа тюз къумлу джер болгъанды, сууда аз (Кавказны джерине ушамагъан джер) Аны ючюн уллу арыкъланы(канал) джерни къазмай, джерни юсюннен тегерегине топыракъ джыйыб алай эткенле(уллу суу арыкъны бузуб кетмез ючю алай этиледи-дей эди атам) полялагъа су салыр ючюн, эндта андан сууда алыб тургъанла, ичерге. Джай башланган заманда, ол сууны тохтатыб, арыкъланы ичин ариулагъанла. Ма о сагъатта аны ичинде бир кёб балыкъ къала эди, уллу-уллу- сомла(къарачайча къалай айтылады билмейме)-дей эди. Атама о сагъатта 5-6 джыл болгъанды. Уллу къарнашы бла(12 джыл болгъан): «алайда джашагъан сабийле бла, алайдан сууы тохтаб тургъан арыкътан кюштен кётюрюб, чабакъланы юйге келтире эдик. Юйде уа бизникиле чабакъланы: харамды- мыйыкълары болгъан чабакъланы ашаргъа джарамайды -деб ашамай эди, бизге да: «харам затланы тутмагъыз»- деб урушхан да эте эдиле уллула»-деб айтучанды. Эндта къиналыб: «Ач бола тургъанлай- алай айтмай, чабакъланы ашасала кёб адам сау къаллыкъмы эди, ким билсин. Уллула, кеслери ашамасала да, бизге-сабийлеге ашатыб тургъанла ашарыкъны»-деб. Мени да эсимде, къарт анамы юйге чабакъ келтиргенлерин джаратмай, чабакъ хазырлангнган сауутланы бёлюб, башха сауутла бла къатыштырмай тутханын. Кеси уа чыртта ашамаучанды чабакъланы, къаллайын болса да. Атам, кесида ашагъан эте эди чабакъланы (сомнан башхасын), бизге да ашатыб, ол хапарын айтучанды. Анна болу, хаманда чабакъ кёрсем ол сёзле эсиме тюшеди. Джашау сейирди да... Мыннан эки джыл алгъа, Кавказда тойда, сомну тебсини(столну) юсюннен кёргенимде бек сейир болдум. Сейирсиниб, атамы эгечиннен: "нек салгъандыла?"- деб сора тургъанымы, ол юйню адамы эшитиб: ["i]мыйыкъларын кесиб, ашаргъа боллукъту"- деди да къойду..... П.С. ДЖазгъан джазуымы халатларын кечериксиз

Al'bina: иллада мен кесим бир муслиман календарда окъугъанем, татар алимле джазгъан....анда болгъан чабакъ и "морепродукты без огрничения" халал ды деб джазылыб тура эди. Мен емюрде эшитмегенме сомну юсюнден (энди билдим)

иллада: Al'bina пишет: Да сен ваще гурман къызчыкъ са да!!!!! бир-бирледе))) а мен мантычыкъланы сюеме.... О! Аланы сюймеген адам болмаз этергеда сюеме этерге керек болуб, этеме, а так..... Al'bina, мен атамы айтханларыннан, эшиткенме


Abrek: Мен да сюеме Либжаны...

Al'bina: иллада пишет: Al'bina, мен атамы айтханларыннан, эшиткенме Сез джокъ. Abrek пишет: Мен да сюеме Либжаны... Да хоу.... ким болсада этиб сыйласа менда сюеме....алай а сюймейме...кесин ад пиринч бла ашаргъ керек болгъаны ючюн сюймейме...къуру кеси болмаса

Abrek: мен принчи болгъан либжа кермегенме энтда... Сиз къайда джашайсыз?

Бёрюкъан: иллада пишет: солурым тауукъны Индира, ты неисправима! Надо писать: солурум, тауукъну. Al'bina пишет: а мен мантычыкъланы сюеме....этергеда сюеме, ашаргъада сюеме Мен а мантычыкъланы къуру ашаргъа сюеме! Этиб а кёрмегенме

HIGHLANDER: Бёрюкъан джазады: ашаргъа сюеме! Тюзю къалайды, "сюйеме" огъесе "сюеме"? Сюймеклик-сюйюмчю-сюйерге деб, кёлюме келеди. Газетледе къалай джазылады?

HIGHLANDER: Abrek джазады: мен принчи болгъан либжа кермегенме энтда... Сиз къайда джашайсыз? Кёре болурса, ананасдан сора да барды джер юсюнде аш.

иллада: Abrek пишет: мен принчи болгъан либжа кермегенме энтда... Сиз къайда джашайсыз? Менда ашаб кёрмегенме, и эндта былайда биринчи кере эшите турама Альбина, къалай хазырланады да лебижа бла принч? Артур, къызла кесибиз ушакъ этерча тема къураргъа керек болуму дейме, сизге да кёрюнмей )))) Ансы богъан шхуурну рецептлерин билиб, артта къызла ашарыкъ эте билмейди деб айтыб турлукъсуз Бёрюкъан джазады: Индира, ты неисправима! Надо писать: солурум, тауукъну. Мен а мантычыкъланы къуру ашаргъа сюеме! Этиб а кёрмегенме Этиб кёрсенг а, къаллай боллуггъун? Къызла, кёзюгюзге бир кёгюзтюгюз Альбертни мантылагъа тылы джая тургъанын))) эндта, джаяылгъан тылы кесеклени къыйырларын бир-бирине джабыштыра тургъанын)))) HIGHLANDER джазады: Кёре болурса, ананасдан сора да барды джер юсюнде аш.

Al'bina: Abrek пишет: мен принчи болгъан либжа кермегенме энтда... Сиз къайда джашайсыз? аламат адамла, либжаны пиринчсиз ашагъан адет джокду. иллада пишет: Альбина, къалай хазырланады да лебижа бла принч? Пиринчни отдельно биширесе, сахан табакъда халуаланы кесгенча кусокчукъла этесе ("кусок" къарачайча къалайды?) , юсюне либжачыкъ къуяса....и фсё. башха тюрлю менда билмейме

Abrek: Al'bina пишет: кусок" къарачайча къалайды?) Гусог

Al'bina: Abrek пишет: Гусог керти??????

HIGHLANDER: Al'bina джазады: "кусок" къарачайча къалайды? Кесек

Al'bina: HIGHLANDER пишет: Кесек бу сез бир джукъгъада келишеди....а "бёлме" деген сез "Кусок" дегенге келишмеймиди?????

HIGHLANDER: Al'bina джазады: а "бёлме" деген сез "Кусок" дегенге келишмеймиди????? Огъай, "часть" дегенге келишеди.

Abrek: Al'bina Гусог ариууракъ сёз эди

иллада: Al'bina джазады: аламат адамла, либжаны пиринчсиз ашагъан адет джокду. Артур, къалай сагъыш этесе? Къалай эседа Альбинада къарачайлыгъа ушамайды))) Биз билмеген либжаны юсюннен хапар айтады не эседа)) Пиринчни отдельно биширесе, сахан табакъда халуаланы кесгенча кусокчукъла этесе ("кусок" къарачайча къалайды?) , юсюне либжачыкъ къуяса....и фсё. Тауукъ эт бишген шорпагъа, тюрлю специяланы къошуб, ары бир кесек къуурылгъан унну салыб биширеди, да? Артта ары тауукъну уакъ кесилген этлерин атыб къатыштырылгъан этиледи... Мен билген либижа -быллайды Энди бу биз эткен либижаны, ол сизни принчни юсюне къуяргъамы керекти эндта, къуру кесин ашамай?

Al'bina: иллада пишет: Тауукъ эт бишген шорпагъа, тюрлю специяланы къошуб, ары бир кесек къуурылгъан унну салыб биширеди, да? Артта ары тауукъну уакъ кесилген этлерин атыб къатыштырылгъан этиледи... Мен билген либижа -быллайды Энди бу биз эткен либижаны, ол сизни принчни юсюне къуяргъамы керекти эндта, къуру кесин ашамай? Тюппе тюз англагъанса

Al'bina: Abrek пишет: Al'bina Гусог ариууракъ сёз эди Къарт анам айтуучан ды, кесини анасына (моей прабабушке) соргъанды: " Анам, къыптыгъа орусча къалай дейдиле?", ол да бир талай заманны сагъыш этиб " Зыпчы дейле, къызым" деген эди деб кюлдюрюучанды.....ол себебден Abrek мени къарт анамы анасына джуукълугъунг джокъмуду????

иллада: Al'bina Тюппе тюз англагъанса Хмм... мен прични сюймейме Плов ашагъан заманда, ичегилерими сохтача кёреме-принчи кёб къошулгъан Аны ючюн, алай бек джаратмайма

Al'bina: иллада пишет: Хмм... мен прични сюймейме Плов ашагъан заманда, ичегилерими сохтача кёреме-принчи кёб къошулгъан Аны ючюн, алай бек джаратмайма Иллада менда аны айтыб кюрешеме...сюймейме деб

иллада: Al'bina ёмюрдеда келлик тюл эди ол мени эсиме мен аны къалай эшиткенме билемисе?пробкагъа тюшкениме -ёмюрюмде биринчи кере къуаннган болума о сагъатта))) Мешинада, радиодан бу соруну айта тура эди диктор- сейир боламада, джуабын тынгларгъа излейме, а мени барлыкъ джериме азчыкъ джол къалгъан эди... алай этиб пробкагъа тюшемеда, джуабында тынглайма

Al'bina: иллада пробкаланы да бар кереме тыйыншлы джерлери....дуния бла бир джангылыкъ эштебиз

asya: иллада Будайны джырна етип курутгандан сонгра тирменде тартылып ууатылганына булгур дениледи.

asya: иллада Лебижени калай етгеними джазайым. Тауук етлени ичине сарсмак, туз атып сууда биширесе аны ичинеде 3-4 кашык унну биламук етип куйаса аны блада бираз кайнатып аласа. Бу шорпасы. Енди Бастасыны айтайым Булгурну туз атып сууда биширесе булгур суууну тартгынчы ичине 1-2 кашык ун атып карыштыраса.Булгур игиче езиледи андан сонгра бастаны табакга тёп тёгерек тизесе ортасынада шорпасыны куйаса. Шорпаны юстюнеде соханны ингичге кыйып кызыл шибжи атып джауда кызартаса. Бу шибжи джаунуда шорпаны юсюне куйаса.

Бёрюкъан: HIGHLANDER пишет: Тюзю къалайды, "сюйеме" огъесе "сюеме"? Сюймеклик-сюйюмчю-сюйерге деб, кёлюме келеди. Газетледе къалай джазылады? Джазылыу формасы мен джазгъанчады - "сюеме". Тюзю, "сюйеме" деб джазылыргъа керек эди, алай а, "сюеме" деб джазылады. иллада пишет: Менда ашаб кёрмегенме, и эндта былайда биринчи кере эшите турама Альбина, къалай хазырланады да лебижа бла принч? Либжа (либижа) черкес хантды. Бизде да этиучендиле аны. иллада пишет: Артур, къызла кесибиз ушакъ этерча тема къураргъа керек болуму дейме, сизге да кёрюнмей )))) Ансы богъан шхуурну рецептлерин билиб, артта къызла ашарыкъ эте билмейди деб айтыб турлукъсуз Бизни къоюб кетсегиз, тансыкъ этдирликсиз кесигизге . иллада пишет: Этиб кёрсенг а, къаллай боллуггъун? Къызла, кёзюгюзге бир кёгюзтюгюз Альбертни мантылагъа тылы джая тургъанын))) эндта, джаяылгъан тылы кесеклени къыйырларын бир-бирине джабыштыра тургъанын)))) Алгъын, эсимдеди, тюкенле бусагъатдача бир джокъ эдиле да! Тюкеннге барыр ючюн, бир километрден узакъны бара эдик. Анам а хаман тылы ачытыб, гырджын этиб тура эди. Талай кере, мен юйге барсам, юйде гырджын джокъ. Тылы уа ачый (неда ачыб) тура. Юйде да адам джокъ. Ашарым а келе. Мен ол тылыны алыб, джазгъычсыз къолларым бла созуб табагъа джабышдырыб, аны да отха салыб талай кере биширген эдим. Формасы къаллай болгъанын кесигиз да ангылай болурсуз! Асыры къалын болса, ортасы чийлей къалыб кете эди. Аны ючюн, кесиб, эки къат этиб, аланы да табагъа джабышдырыб биширгеним бола эди. Анам келиб мени ол "омакъ" гырджынларымы кёрсе аман кюле эди. Алай а адам ач болса не да этерикди, тейри. Al'bina пишет: аламат адамла, либжаны пиринчсиз ашагъан адет джокду. Биз да алгъын принчсиз шорпаны ашагъанча ашай эдик. Артдан юрендик принч бла этиб ашаргъа. Al'bina пишет: Пиринчни отдельно биширесе, сахан табакъда халуаланы кесгенча кусокчукъла этесе ("кусок" къарачайча къалайды?) , юсюне либжачыкъ къуяса....и фсё. Энди сен совсем чыгырча ариу кусокчукъла этиб айланаса . Биз а кесибизча, принч бастаны салабыз, анга да либжа къуябыз да ашайбыз. Al'bina пишет: "кусок" къарачайча къалайды? Кесек! Al'bina пишет: бу сез бир джукъгъада келишеди....а "бёлме" деген сез "Кусок" дегенге келишмеймиди????? Огъай, бастагъа келишмейди! иллада пишет: Артур, къалай сагъыш этесе? Къалай эседа Альбинада къарачайлыгъа ушамайды))) Биз билмеген либжаны юсюннен хапар айтады не эседа)) Черкеслиледен юреннген болур! иллада пишет: къуурылгъан къууурулгъан Ты неисправима! иллада пишет: Плов ашагъан заманда, ичегилерими сохтача кёреме-принчи кёб къошулгъан Аны ючюн, алай бек джаратмайма Да корейлиле итге ма алай принч бла специяланы ашатыб, хазыр сохтачыкъ этиб ичин, алай кеседиле дейдиле, итлени!

Бёрюкъан: HIGHLANDER пишет: Сюймеклик-сюйюмчю-сюйерге деб, кёлюме келеди. HIGHLANDER пишет: Сюймеклик-сюйюмчю-сюйерге деб, кёлюме келеди. Газетледе къалай джазылады? Сюймеклик-сюйюмчю-сюерге.

иллада: asya джазады: Будайны джырна етип курутгандан сонгра тирменде тартылып ууатылганына булгур дениледи Нартюхню алай уакъ этилгенине - къууут дейдиле да, аллаймыды? Мен кёрмегенме будайдан этилгенин аллайны Сени айтхан либижанга булгур къошуб эталлыкъ болмазма аллай затланы тюкеннен кёрмегенме...

иллада: asya джазады: Баста шибжи О, была мен билген сёзледиле , эсиме салдыгъыз Энди бу сёзлени да къошуб сёлешейим, ансы унутуб къоярыкъма) Бёрюкъан , гырджын бишире билесе не? къууурулгъан Ты неисправима! Ой, эндтамы тюз джазмадым Правиласы къалайды, бир айт? Ансы эшиткенимча джазыб къояма))) ААААААА! Меннге совсем плов ашайалмазча этерге тебрегенсе)))полная версия страницы