Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

asya: Abrek Абрек Аллах игилигинги берсин ол ауатарны кайдан табганса?

Derya: Abrek бизде гыбы-губуду ол сумаиста кимчикти)))

asya: Al'bina тюшде гыбы кёрмек бек кууанныгын бир хапар аллыкса деп билеме


Al'bina: Abrek

Derya: asya къалайса?

asya: Derya Сау кел джаным калайса?

Al'bina: asya пишет: Al'bina тюшде гыбы кёрмек бек кууанныгын бир хапар аллыкса деп билеме

Derya: Al'bina айтханларына кёре гыбыдан къоркъурча тюйюлдю

asya: Derya сау бол джаным игиме джокту хата былайда кызчыкларымла джашчыкларым бла сёлешип турабызц сенде кошул бизге

Derya: asya сау бол игиме,тёгерек башха къарай турама

asya: Al'bina дипламаны алдынг енди артындан иги бир иш табарык болурмуса дейме

Derya: asya къошулдум ))

Al'bina: Derya пишет: айтханларына кёре гыбыдан къоркъурча тюйюлдю Алай кереме....мне все равно сюмейме гыбыланы.

Abrek: Al'bina Гыпы - это кефирный грибок. asya Derya Джаратмаймысыз аватарымы?

Бёрюкъан: Al'bina пишет: Ий, тюшде гыбы неге керюнеди????? Ким болсада билемиди???? Ачхагъа кёрюне болурму? Al'bina пишет: а гыпы неди???? "Гыпы айран" деб айранны бир тюрлюсюне айтадыла. Орусча анга "кефир" дейдиле. Al'bina пишет: Алай кереме....мне все равно сюмейме гыбыланы. Ала сени сюедиле деб турамыса?

Al'bina: Бёрюкъан пишет: Ачхагъа кёрюне болурму? Ух, бир иги боллукъ эди Бёрюкъан пишет: Ала сени сюедиле деб турамыса? Сюедиле....хар джердеда мени кередиле...анам "кеслерине ушатыб таныб къоядыла", деб да къозуйду

Бёрюкъан: Abrek пишет: Джаратмаймысыз аватарымы? Адам джазыкъсынырча сыфаты барды джарлы сабийни!

иллада: Къалайсыз asya Ариу аватар салгъанса Мени эгечимнен туугъан сабийчикке берирге керекти ойнаргъа ол джумушакъ затчыкъбла tinibek Хош кел, къарнашым Къайры тас болгъанса, кёрюнмейсе? Бизге тансыкъ болмагъанмыса? Derya Бизге ким келгенди хош кел! Al'bina джазады: Сюедиле....хар джердеда мени кередиле...анам "кеслерине ушатыб таныб къоядыла", деб да къозуйду Кече олтуруб, гыбыланы юсюннен фильм къарагъан болуса иги ашхы))) Бёрюкъан джазады: Адам джазыкъсынырча сыфаты барды джарлы сабийни! Анда, ол сабий джашагъан джерде быллай сыпаты болгъан адамла кёб болуму дейме, андагъылагъада такой вид человека в порядке вещей болуб) Артур, керти къайдан табханса? Суммаист болугъамы излеб айланаса, алагъа къараб? Альберт, Артур сизни тарихни юсюннен темаларыгъыздан пятноланы юсюннен айтхан хапарыгъызны окъуб келеме)))) Пятно - бизнича къалай айтылады?

иллада: Сена, Метин, тамла бу сайтха 6 джыл болады къурулгъанына Сена, Мадина, Derya, Альбина сизлени болушуханыгъыз керекти меннге Сабийлени ойнатхан заманда джырчыкъла айтылады, ма буннга ушаш: Джюу,джюу, джюу ала Эки чычхан суу ала Амма боза бишире Келин оттан тюшере Акка кийк тюшере... Буннга ушаш джырчыкла билемисиз? Считалочки (къарачайча къалай айтылады билмейме )?

Abrek: Бёрюкъан пишет: Адам джазыкъсынырча сыфаты барды джарлы сабийни! мен илешгенме уже кере кере иллада пишет: Пятно - бизнича къалай айтылады? тамгъа

tinibek: Артур, аватарынга салырга мени суратымы къайдан табханса?

всезнайка: иллада пишет: Считалочки (къарачайча къалай айтылады билмейме )? санаула скороговорки-тилбургъучла, дагъыда къозутуула. булджутуула деб боладыла

Abrek: tinibek пишет: Артур, аватарынга салырга мени суратымы къайдан табханса? ассалам алейкум Метин! алдым, башханы салдым аватарымы джаратханнга санадым Метин Къалайса, тынчлыкхмыды?

Бёрюкъан: иллада пишет: Пятно - бизнича къалай айтылады? Тамгъа! tinibek пишет: Артур, аватарынга салырга мени суратымы къайдан табханса?

tinibek: Abrek Abrek джазады: ассалам алейкум Метин! алдым, башханы салдым Турмага къойгаединг годдурчукъну

tinibek: иллада иллада джазады: Хош кел, къарнашым Къайры тас болгъанса, кёрюнмейсе? Бизге тансыкъ болмагъанмыса? Сау бол Индира Анча заманны компитюрден узакъ болганма да келалмадым

иллада: всезнайка джазады: санаула скороговорки-тилбургъучла, дагъыда къозутуула. булджутуула деб боладыла Энди, билгенлеринги бери джаз Сена, сау бол! Сабий санаула, тилбургъучла джазылгъан кесича бир тема этсек къалай дейсиз? Теманы атын къалай джазсакъ тюз боллукъту?

иллада: всезнайка джазады: Къаисы бирин джазыб къолумдан келсин. эринчекме, эм гитчечигин джазаиым. Мадина айыб этерикме))) Бош заманынг болгъан сагъатта аз-аздан джазарса Гумуланы ачама, бу сёзюнгю англамадым

всезнайка: иллада пишет: Гумуланы ачама, бу сёзюнгю англамадым мен ангылагъанда с6ни болсун Машокланы, къабчыкъланы дегенча бир зат болур.Джангы тема ачсагъыз-анда джазарма

Abrek: tinibek пишет: Турмага къойгаединг годдурчукъну хар къарагъаным сайын кеси кесиме эрши керюнюб тебрегенем, сора чырт чыдаялмай алдым asya джуркъу бла джууаланы мен биртюрлюракъ билеме Джуу джуу джуу ала эки чычхан суу ала амма боза бишире акка отун тюшюре (андан арысын унутханма) Дуркъуну уа дуркъусундан сора къалгъанын унутханма Мен сабийни къолума алсам, кесими да акъыллы этиб дуркъуну айта тебрейме да,сора "дуркъу" сез бошалса не айтыргъа билмейин кесимча бир затланы айтыб иеме, сабий да кезюме эрши къарай: "не дейди бу менге" дегенчаполная версия страницы