Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Бёрюкъан: иллада пишет: цитата: Гумуланы ачама, бу сёзюнгю англамадым Бу сёз бизде джюрюген сёз тюлдю! Малкъар тилде "гуму" деб биз "гёзен" дегеннге айтадыла. Магъанасы - "кладовка".

Abrek: Бёрюкъан пишет: Дуркъу, дуркъу, дуркъу. Дуркъу ичинде - ёгюз, ёгюз ичинде - семиз. Бу урлады, Бу кесди (бу сойду), бу биширди, бу ашады. Бу да бард да иесине айтды. Тюйюгюз муну, тюйюгюз, тюйюгюз, тюйюгюз! Во-во я вспомнил

Al'bina: мен ваще болгъан затны унутгъан кереме.....окъуй барсам есиме тюше барады


Abrek: Derya пишет: аватарынгы жаратханек,нек кетердинг))) да адамланы къачырмайым деб алгъанем

Derya: Abrek бош кетергенсе,къачарыкъ тюйюл эдиле, жыйылгъан этеригедиле

Abrek: Derya ызына сал мы дейсе?

Al'bina: Abrek пишет: ызына сал мы дейсе? огъай, керсем ол сабийни джыларым келеди.

Abrek: да сора Альбинаны джылатмайыкъ

Al'bina: Abrek ма бу кёкчюгюнг ариу ду да

иллада: Abrek джазады: Мен сабийни къолума алсам, кесими да акъыллы этиб дуркъуну айта тебрейме да,сора "дуркъу" сез бошалса не айтыргъа билмейин кесимча бир затланы айтыб иеме, сабий да кезюме эрши къарай: "не дейди бу менге" дегенча Менда алай этеме))) Эгечим мени алай ётюрюк сёзле къошуб айта тургъанымы эшитиб, алай кюлген эди Артур, бу разделге къурайым теманы. Теманы названиясында халатла болса тюзетирсе, терс джазаргъа боллукъма.

иллада: Derya Сау бол ! Альберт, сендамы билесе сабий джырчыкъланы ? Бек сейирсиндим P.S. Багъалы джамагъат, джырчыкъларыгъызны башха тема къураб, ары салгъанма

Бёрюкъан: иллада пишет: Альберт, сендамы билесе сабий джырчыкъланы ? Бек сейирсиндим Ала джырчыкъла тюлдюле! Мен аланы билмезча, Москвадамы туугъанма? Кесиме да айтыб тургъандыла, гитче къарнашыма да айтыб тургъандыла. Аладан сора да эшитиучен эдим, алай а эсимде джокъдула не эсе да.

иллада: Бёрюкъан джазады: Ала джырчыкъла тюлдюле! Сабий санаула тюз айттыммы?

иллада: Сена, ол сабий киштикчикни бу къысха заманны ичинде къалай уллу этиб къойгъанса? Тамам Артурну сабичигине ушайды кесида)))))

Бёрюкъан: иллада пишет: Сабий санаула тюз айттыммы? Вроде того, наверное!

asya: иллада Бу киштикчик Албертни киштикчиги болуп джолуну тас етип манга келгенди.

иллада: Альберт, нек сёлешесе орусча? Сеннге джарамайды орусча сёлеширге asya джазады: Бу киштикчик Албертни киштикчиги болуп джолуну тас етип манга келгенди. "Артурну киштиги" -деб айтыргъа сюйе болур эдинг? Артур, хаманда кеси ананасла ашаб, хычынларын киштикчигине бериб тургъан болу.....

Abrek: иллада Мен киштиклени сюймейме

Бёрюкъан: asya пишет: Бу киштикчик Албертни киштикчиги болуп джолуну тас етип манга келгенди. Бизни киштикчик мундан эсе ариучукъду! Аллай ариу затчыкъды! Алай тургъанлай, бир хатачы затды! иллада пишет: Альберт, нек сёлешесе орусча? Сеннге джарамайды орусча сёлеширге Нек сора? Орус тилни унутуб къоярымымы излейсе? Алайсыз да арт кёзюуде, орусчадан эсе къарачайча иги кесекге кёб сёлешиб турама. иллада пишет: "Артурну киштиги" -деб айтыргъа сюйе болур эдинг? Артур, хаманда кеси ананасла ашаб, хычынларын киштикчигине бериб тургъан болу..... Причем здесь Артур? Мени барды киштикчигим! Аллай красавчикди! (Индира, не эсе да арт кёзюуде орусча джазаргъа айланыб къалгъанма! ). Гитче къарнашым 300 сомгъа сатыб алыб келген эди ол кишиуну. Энди барыбыз да аны ючюн ёлебиз. Abrek пишет: иллада Мен киштиклени сюймейме Мени мамашам да сюймей эди. Алай а, бу киштикчикни алай эркелетеди! Туура кесини туудукъчугъу болса да алай эркелетирми, билмейме.

Abrek: А мен тамла джашла бла солургъа табигъатха чыгъама! Тишлик-мишликледен тоярыкъма. Сиз да ач эсегиз сизни орнугъазгъа да кетерирме бир-эки тишликни Кюн тюзелгенди мунда. Тама ариу кюнле болуб тебрегендиле. Бюгюн эм джылысы эди, +16 Сизде уа не джангылыкъла аланла?

Abrek: Бёрюкъан пишет: Мени мамашам да сюймей эди. Алай а, бу киштикчикни алай эркелетеди! гитче заманында нени да сюеме, бабушчукъ босун, итчик босун, киштикчик босун, къозучукъ, улакъчыкъ босун. Къуртла бла къамжакъладан а уа бир аз къоркъгъанча да этеме

Бёрюкъан: Abrek пишет: А мен тамла джашла бла солургъа табигъатха чыгъама! Тишлик-мишликледен тоярыкъма. Сиз да ач эсегиз сизни орнугъазгъа да кетерирме бир-эки тишликни Кюн тюзелгенди мунда. Тама ариу кюнле болуб тебрегендиле. Бюгюн эм джылысы эди, +16 Сизде уа не джангылыкъла аланла? Къайнайса сен! Бизде уа бюгюн джангур джауады. Тюнене мен троюродныйиме келин келтирирге баргъан эдим. Эни тамбла джыйын келгеннге барыргъа деб турабыз. Abrek пишет: гитче заманында нени да сюеме, бабушчукъ босун, итчик босун, киштикчик босун, къозучукъ, улакъчыкъ босун. Къуртла бла къамжакъладан а уа бир аз къоркъгъанча да этеме Мен да гитче заманчыкъларын сюеме. Уллу болсала, интерес пропадает. Къурт-къамыжакдан а джийиргеннген этеме.

asya: Abrek Артур караймада кюнню джылтырап кёргенлей табиатга джабыб тишликчиклени етип ашайса джарасынннннннн

asya: Abrek

Derya: asya къалайса? бек сiddi къарайды этлеге итчик, ол адамла бирге хазырлагъан кибикти шишликни)))) Abrek зауукъ сендеди ,бизде уа юч кюнден бери да къуяды бир тохтамай, шишлик горизонтда кёрюнмейди алыкъынчы)))

asya: Derya сау бол джаным игиме джокту хата биз джандада 2 кюнден бери тохтамай джауады. ДЖаз келип башлаганды. Артур шишликлени етип ох деп турады. Итчикте аузуну суулары ага шишликлени саклап турады.

asya: ДЖамагат кайдасыз нек кёрюнмейсиз? Артур тюнене шишликлени ашап аууурланып тура болур сизге уа не болганды?

Бёрюкъан: asya пишет: ДЖамагат кайдасыз нек кёрюнмейсиз? Артур тюнене шишликлени ашап аууурланып тура болур сизге уа не болганды? Мен да тюнене тойда эдим! Къарнашыма (мени бла экиде тургъан) байрым кюн келин келтирген эдик да, тюнене джыйын келген эди да, биз да ары баргъан эдик.

asya: Бёрюкъан Algış ayak, bal ayak Kolubuzga alayık, Tilibiz bile calayık Allahdan kelgen kıyıllıkladan Barıbız da keñde kalayık Köb bitsinle sabanla Aşamasın amanla Bu üyge kıyıllık kemlesin Bu üyden igilik ketmesin Voy bu kelin bu üyge Küle kelsin, ışara kelsin Eter işin bile kelsin Köb caşasın eri bila Et bolgança teri bile Voy bu kelin bu üyge igi bosa Burtlay urçuk toltursın İgi va bolmasa cılay burula oltursun Voy bu üyge bu kelin nek keldi degenni Tavga barıga eşegi bolmasın Bolsa va sırtı cavur bolsun Balaları bir da kalmay gâvur bolsun Koy berse cünlüsün İynek berse sütlüsün At berse çabhanın İşgok berse athanın Ögüz berse tarthanın bersin Bu üynü nasıbdan toltursun Voy men algış ete bilmeyme Ullu Allah algış etsin Sıylı Paygambar amin desin Аллах хайырлы огурлу етсин

Бёрюкъан: asya пишет: Аллах хайырлы огурлу етсин Сау бол, asya! Аллах разы болсун!полная версия страницы