Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Abrek: Сау болугъуз барыгъыз да. Аллах разы болсун! Сиз да сюек саулукълу болугъуз барыгъыз да

Бёрюкъан: Артур! Аллах къарт анангы джандетли этсин! Джатхан джери джумушакъ болсун! Саулагъа да ашхы Аллах сюек саулукъ берсин! Къартла - кете, джашла - къала: ашхы Аллахны адетиди ол! Кесигиз да сакълаб тура шой эдигиз, не? Не этериксе! Анангы тёгерегине игирек айланыргъа кюреш, джюрегине асыуду, ол тюшген къыйынлыкъны бир кесек тынчыракъ кёлтюрлюкдю, балаларындан къууаныб турса! Аналагъа сюйгенибизни билдире турургъа керекди хаман. Ол кёллерине асыуду, джылларын балаларыны сюймеклиги созарыкъды. Къарт анангы ауушханы уллу къыйынлыкъды, алай а Аллах ананга ол къыйынлыкъны унутур азабны бермесин! Аллах мундан ары тынчлыкъ берсин барыгъызгъа да, Артур! Мен да, тейри, къарт ананга джукъ болуб, аны ючюн 12-ден бери кирмей тура болурмуса форумгъа, деб тура эдим (ол сагъатда айтхан эдинг да аны ауругъаныны юсюнден). Джангылмадым кёре эдим!

Abrek: Бёрюкъан Сау бол къарнаш... Сау заманына джеталмадым... Кетерини аллы бла, Джашыма термилиб кетгеними айтырсыз дегенин эштгенимде, чыдаялмадым, джыламукъларым тегюлдюле да къалдыла... Анама уа бек къоркъа эдим, ауушуруну аллы бла подготавливать этиб тураем хаман... бек къыйналады ол да...


Бёрюкъан: mur пишет: Къарачай тышырыу чепкенлени юсюнден бир сорруум. Бизге иннститутда алай айтаэдиле: "Къарачай тышырыу чепкенлени оюулары джанууарлагъа ошайдыла, черкес тышырыу чепкенлени оюуларыуа гокка ханслагъа, ханслагъа ошайдыла дейэдиле устазларыбыз (кесида къарачайлыэди)". Ол айтханлары кертимиди? Тюлдю керти! Ётюрюкдю! Ол алай айтханны, тейри, уллу хапары кесини да джокъ кёре эдим чепкенлени юслеринден! Al'bina пишет: Барында бир адам тикгенди...тукъуму Чомаева....эгечиме свадебный чепкен керек болуб фасон излеген эдим...аны бла табгъанма суратланы Кеси да эгечим бола кёре эдим! Мени анам да Чомаладанды! Al'bina пишет: "Свадебное платье" къалайды бизнича ????? Бизде аллай сёз болмазмы дейме! Сёз ючюн, "той чепкен" деб къызла тойлагъа кийиучю чепкенлеге айтылыб тургъанды. Келин кийген чепкеннге джукъ айтылгъанды деб билмейме.

tinibek: Abrek Артур! Аллах гюнахын къурутсун,джандетли болсун!Къалганлага саулукъ берсин!

mur: Бёрюкъан джазад: Тюлдю керти! Ётюрюкдю! Ол алай айтханны, тейри, уллу хапары кесини да джокъ кёре эдим чепкенлени юслеринден! Мен хапарым болмагъаллыкъкъа чепкенлениюсюнден, ичимден сескекли болуб тураэдим ол устаз бизге "силдеб" игенин . А незат оюуулалладо сора?

Al'bina: Бёрюкъан пишет: Бизде аллай сёз болмазмы дейме! Сёз ючюн, "той чепкен" деб къызла тойлагъа кийиучю чепкенлеге айтылыб тургъанды. Келин кийген чепкеннге джукъ айтылгъанды деб билмейме. чепкен бар, а сез джокъ?????

иллада: Al'bina джазады: чепкен бар, а сез джокъ????? Альбина нек джокъту сёз? Свадьба-Той, Платье-Чебкен болса, той чебкен боллукъ болу tinibek Кайдаса, нек кёрюнмейсе? Энди сеннге "СИЗ" деб сёлешиб башларыкъма алай этсенг mur джазады: бизге "силдеб" игенин Анда Кавказда, сабийле бир-бири бла селешген заманларында "сюрме"(алдама) деген сёзлерин эшиткен эдим. Бу сени сёзюнг да аллай сёз болу не? Магъанасын англадым)))) Кёзюгюзню къаратайыммы? Бизде аллай ариу джангур джауа турады, тамам мен джаратханча

mur: иллада пишет: Анда Кавказда, сабийле бир-бири бла селешген заманларында "сюрме"(алдама) деген сёзлерин эшиткен эдим. Бу сени сёзюнг да аллай сёз болу не? Магъанасын англадым)))) Хоу бу сёзню мен ол магъанабла джазъанем. Айыб бир этмегиз шо. "Силдединг" денен сезню мен эртдеден бери эштеме. Кесимнен кепге тамада адамладан. Бирбирлерине хапар айтсала айтуучандыла: "Бу джола силдединг"! деп. Бу джола алдадынг дегенликлериди. "Сюрме" деген сёз, "силдединг" деген сёзге кёре джангы сездю.

mur: Аланла "Машалла" деген сез тюз къалай джазылады?

иллада: mur джазады: Хоу бу сёзню мен ол магъанабла джазъанем. Айыб бир этмегиз шо. Нек айыб этилирге керекти, аман сёз тюлдю да? Эти слова наверное, считаются просторечием?

Abrek: Метин Сау бол! Аллах разы болсун

tinibek: иллада Мени ишим бек къатыды бузаманда аны амалтын келалмайма Кече арыб келеме,тансыгымы алырга былай етеме Ансы клавйени юсюне аууб джукълаб къаллыкъма иллада пишет: Кайдаса, нек кёрюнмейсе? Энди сеннге "СИЗ" деб сёлешиб башларыкъма алай этсенг СИЗ деб башлаганлай ''Мен ойнамайма''деб къойарыкъма

всезнайка: mur пишет: Аланла "Машалла" деген сез тюз къалай джазылады? Тюз джазгъанса. Арабча уа бу юч сездю: Ма-что, шаа- хотел, пожелал, Аллах-бог-

mur: всезнайка джазадвсезнайка всезнайка : Тюз джазгъанса. Арабча уа бу юч сездю: Ма-что, шаа- хотел, пожелал, Аллах-бог- Сау бол!

Abrek: всезнайка Араб тилни билгенингчю бек уважать этеме мен сени

всезнайка: Abrek пишет: всезнайка Араб тилни билгенингчю бек уважать этеме мен сени Бек сау бол.Аллах игилик берсин сеннге.мении уважать этгенда бир адам чыкъды былаида. ансы хаман критика этиб туралла Бот так

Abrek: всезнайка Уважать деген сезюмю джаратмадынг болур, сора алай эсе, Сыйынгы кёреме дейим Аллах сыйлы этсин!

всезнайка: Abrek пишет: всезнайка Уважать деген сезюмю джаратмадынг болур, сора алай эсе, Сыйынгы кёреме дейим Аллах сыйлы этсин! ОО, алай къалай аитаса сора, джаратама- къалай тюрлю аитсанг да, кертда деб бурнуму ёрге тутуб къоярма да

Бёрюкъан: tinibek пишет: СИЗ деб башлаганлай ''Мен ойнамайма''деб къойарыкъма Кертда, Тинибек, Тюркде къарачайлыла кеслеринден джыллары уллулагъа "сиз" деб айтамыдыла? Огъесе, къуру "сен" дебми айтадыла? Биз мунда "сиз" дерге юрениб къалгъанбыз да, бурун Къарачайда алай айтылмагъанын биле тургъанлай... всезнайка пишет: мении уважать этгенда бир адам чыкъды былаида. ансы хаман критика этиб туралла Бот так Критика не означает отсутствие уважения! Критиковал, критикую и буду критиковать!

asya: иллада ойууланы ангхламларын менде билмейме

всезнайка: Бёрюкъан пишет: Критика не означает отсутствие уважения! Критиковал, критикую и буду критиковать! Пажалыста, хоть 100 раз.

mur: asya джазады: ойууланы ангхламларын менде билмейме ангхламларын - бу сёзню магъанасын англамадым

tinibek: Бёрюкъан Бёрюкъан пишет: Кертда, Тинибек, Тюркде къарачайлыла кеслеринден джыллары уллулагъа "сиз" деб айтамыдыла? Огъесе, къуру "сен" дебми айтадыла? Биз мунда "сиз" дерге юрениб къалгъанбыз да, бурун Къарачайда алай айтылмагъанын биле тургъанлай... Тюрклюле уллуларына -артыксызда таныш болмаганларына- ''сиз''деб сёлешедиле. Биз да аладан юрениб къалган болурбуз.''Сиз''деген сёз манга сууук келеди Кеси миллетими адамларына ''сиз''деб айтырым келмейди къалганлага айтсам да Сора мени джылым 18 ге толмаганды алкъын

Бёрюкъан: всезнайка пишет: кертда деб бурнуму ёрге тутуб къоярма да Мантыкъбурунчукъ болуб къалма, бурнуму ёрге кёлтюреме, деб .

asya: mur ангхламларын англамлары боллук еди джангылыш джазганма

Бёрюкъан: Ий, Индира нек кирмейди бери? Шо бир айтыгъыз! Индирка, тансыкъ болабыз сеннге! Бери да бир кире, кёрюне тур!

mur: asya джазады: англамлары боллук еди джангылыш джазганма Тюркде бусагъатда джангылыб деген сезню орнуна - джангылышмы дейдиле .

Abrek: Бёрюкъан Индираны иши къатыды бу сагъатда. Ишиме джетишалмайма, бир талай заманны кираллыкъ тюлме деген эди... Бош болгъанлай келликди...

mur: "Къарачай" газетде окъуйма, статьяны аты "Ангыламагъанлыкъдан, билмегенликден". Анда биреулен джазады: " "Ачей улу Ачемез", "Хож", "Бийнёгер" (дагъыда башхала), деген джырланы къарачайлыла башха миллетлеге этгендиле", деп. Сора "Ачей улу Ачемез" деген джырны джазады сез ючюн. Къазанланы Алийди Кърым Семенлени Чабыр киерге юретген. Кесини къарт анасын Кърым Семенлеге сюйретген. Кърым Семенлери Азнаур къабакъгъа келдиле, Ала анда Азнаургъа Ханса, бийсе демедиле. Азнаур къабакъны ала Къазсыз, тауукъсуз этдиле Къазанланы къызбайны Сауутсуз -сабасыз этдиле. Кърым Семенлери андан Ачемез къабакъгъа келдиле. Бу элде ханнга бир кечеге Кимни къатыны ариуду? - дедиле. Ачемезни къатыны ариу Боюнчакъ, Бургъан чачлы, джумушакъ сёзлю. Къара къашлы, дугъум кёзлю Татлы тилли ариу Боюнчакъ. Ачемезге Кърым хан, келечи салгъанды, Ол кече салыб джигит Ачемезге баргъанды. - Мени хан келечиге сеннге ийгенди, Юйюнден дженгил кетсин дегенди. Ариу Боюнчакъны хан излейди. - Излей эсе, патчах бла хан бирди, Башха болмай къатын бла джан бирди. Ханны къатыным бла хатерин керелмем, Джаным саулай къатынымы берелмем. Ол джууаб бла ханны келечиси къайтханды. - Итден туугъан Ачемез алай джигит эсе, Атасындан къалгъан къой сюрюую къайдады? Хан къочхар башны, къой башны неге санайды? Хан алай джигит эсе, Алгъын туугъан тюнгюч уланы къайдады? Сермеб алыб, сауутларын такъкъанды - Итден туугъан, ит Ачемез мында эсенг Бери чыкъ деб, эшиклени къакъкъанды. Ачемезни ариу къатынчыгъы Боюнчакъ, Эшиклени ачыб, анга къарагъанды. - Къурманынг болайым, аурууунгу алайым. Ачемез юйден кетгенди, къорагъанды. Тийрем, хоншум сёзчюледиле, джатма къой, Джарыкъ айны бир кесек батма къой. Хан къайтыб кетди кёзюуге дери эшикге, Ачемез садагъын салыб турду тешикге. Хан келиб, тёше-мёшеге олтурду. Ариу Боюнчакъ ханны чарыкъларын тартханды. Джигит Ачемез садагъын чардакъдан атханды. Акъ орунну къызыл къандан толтургъанды. Ханны ёлюсюн эшик артына атханды. Эртденбла ханны ёлюсюн салдыла чанагъа. Джандетни джети эшиги бош болсун, Ачемезни бизге табхан анагъа. Ханны кийизге чырмаб ийдиле. Къатынына - ариу бийчеге саугъагъа. Мени джауум къарасын ол кюн Кёнделенде болгъан къаугъагъа. Цитата газетден: "Ма, кесигиз кёресиз, джырда эллени атларын: Азнаур къабакъ, Ачемез къабакъ, Кёнделен... Быллай атлары болгъан элле къарачайда ёмюрде болмагъандыла. Башха миллетлени эллеридиле. ..." Муну барсында джазгъаным, ийнанмайма мен къарачайлыла башха миллетлеге джырла этгенине. А бу айтылгъан элле мен англагъанга кёре Малкъарда болгъандыла, алай эсеуа джырны малкъарлыла этгендиле. Бу джазылгъан эллени билген адам бар болур ичигизде, бир хапар джазсагъыз разыэдим.полная версия страницы